Wyświetlanie postępu przenoszenia danych między regionami

Jako administrator możesz mieć potrzebę sprawdzania postępu przenoszenia danych między regionami. Na przykład możesz chcieć się dowiedzieć, jak długo trwa przenoszenie danych, jaki procent kont został już przeniesiony czy w jaki sposób ten odsetek jest obliczany.

Instrukcje wyświetlania raportów o postępie przenoszenia znajdziesz w sekcji dotyczącej wyświetlania postępu przenoszenia danych między regionami w artykule poświęconym wybieraniu lokalizacji geograficznej na potrzeby przechowywania danych.

Uwaga:

  • Funkcja regionów danych jest dostępna w 2 wersjach: wersji klasy biznesowej i podstawowejAby zobaczyć postęp przenoszenia, musisz mieć funkcję regionów danych klasy biznesowej, która jest dostępna w ramach subskrypcji Google Workspace Enterprise Plus.
  • Raporty dotyczące regionów danych podsumowują tylko postęp przenoszenia danych w przypadku użytkowników Enterprise Plus.
  • Porównanie funkcji regionów danych w wersji klasy biznesowej i wersji podstawowej znajdziesz w sekcji Porównanie wersji artykułu o wybieraniu lokalizacji geograficznej na potrzeby przechowywania danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat przechodzenia na wersję Enterprise Plus, zapoznaj się z tym artykułem.

Najczęstsze pytania

Jak długo trwa przenoszenie danych?

Szybkość przenoszenia danych zależy od kilku czynników, takich jak ilość danych objętych zasadami dotyczącymi regionów danych, liczba obiektów danych do przeniesienia czy przepustowość sieci. Przenoszenie dużej ilości danych lub jednego dużego pliku trwa dłużej niż przenoszenie małego pliku.
Pliki są dostępne dla użytkowników nawet wtedy, gdy są przenoszone. Utrzymywanie dostępności plików podczas ich przenoszenia może też wpływać na szybkość przenoszenia danych.

Jak jest obliczany procent ukończenia przenoszenia?

Postęp przenoszenia jest obliczany na podstawie usługi, użytkownika i regionu.

W przypadku usługi, której dane przechowywane są w wybranym regionie, konto użytkownika uznaje się za przeniesione do nowego regionu, gdy wszystkie dane użytkownika objęte zasadami są przechowywane w nowym regionie.

Jeśli na przykład przenosisz 10 kont użytkowników Gmaila do regionu europejskiego i 6 z tych kont zostało już przeniesionych, postęp przenoszenia danych z Gmaila wynosi 60%.

W przypadku określonego regionu dane użytkownika uznaje się za przeniesione, gdy wszystkie dane tego użytkownika objęte zasadami są przechowywane w nowym regionie.

Dlaczego w przypadku niektórych usług przenoszenie danych trwa dłużej?

Przenoszenie danych z niektórych usług może trwać dłużej na przykład ze względu na ilość danych użytkownika w tej usłudze, liczbę obiektów danych czy przepustowość sieci.

Na przykład ilość danych użytkownika w Kalendarzu Google jest zwykle znacznie mniejsza niż ilość danych na Dysku tego samego użytkownika. Z tego powodu objęte zasadami dane z Kalendarza są zwykle przenoszone dużo szybciej niż dane z Dysku.

Jak często aktualizowany jest panel?

Panel jest zwykle aktualizowany co 12 godzin.

Dlaczego procent ukończenia przenoszenia zmalał?

Zmiany w postępie przenoszenia występują z kilku powodów:
  • Administrator zmienił zasady dotyczące regionów danych dla jednostki organizacyjnej.
  • Administrator przypisał użytkownika do innej jednostki organizacyjnej.
  • Użytkownik lub administrator zmienił własność obiektu danych, na przykład przypisał własność pliku na Dysku innemu użytkownikowi.
  • W przypadku obiektów udostępnionych użytkownik lub administrator zmodyfikował listę osób, którym udostępniono dany obiekt.

Jeśli na przykład użytkownik zostanie przeniesiony z jednostki organizacyjnej, której dane przechowywane są w Europie, do jednostki, której dane przechowywane są w Stanach Zjednoczonych, zmienią się zasady dotyczące regionów danych. Spowoduje to rozpoczęcie przenoszenia danych tego użytkownika z Europy do Stanów Zjednoczonych, co zmniejszy procent ukończenia przenoszenia.

Jak interpretować postęp przenoszenia?

Dane podstawowe

Gdy wybierzesz region danych, Google Workspace zacznie przenosić dane wybranych użytkowników do nowo wybranego regionu. Postęp przenoszenia jest obliczany dla poszczególnych kont. Ogólny postęp zwiększa się po przeniesieniu wszystkich danych z wybranych usług do regionu odpowiedniego dla konta. Jeśli na przykład masz 10 użytkowników i ukończono przenoszenie danych jednego użytkownika, postęp przenoszenia wynosi 10%.

Kopie zapasowe

Gdy wybierzesz region danych, po zakończeniu przenoszenia danych podstawowych Google Workspace zacznie w tym regionie tworzyć kopie zapasowe. Istniejące kopie zapasowe nie są przenoszone do wybranego regionu – pozostają w poprzednim regionie, dopóki nie utracą ważności.

Indeksy

Gdy wybierzesz region danych, po zakończeniu przenoszenia danych podstawowych Google Workspace zacznie w tym regionie tworzyć indeksy. Indeksy w dotychczasowych regionach nie są już aktualizowane i w końcu tracą ważność.

Co zrobić, jeśli nie mogę wyświetlić postępu przenoszenia?

Jeśli nie widzisz postępu przenoszenia, oznacza to, że masz funkcję regionów danych w wersji podstawowej. Aby zobaczyć postęp przenoszenia, musisz mieć funkcję regionów danych klasy biznesowej, która jest dostępna w ramach subskrypcji Google Workspace Enterprise Plus.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przejścia na tę wersję usługi, zapoznaj się z artykułem Przechodzenie na wersję Enterprise Plus.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false