Migreren van Gmail of webmail naar Google Workspace

In deze migratiegids leest u hoe u en uw gebruikers e-mails, agenda's en contacten kunnen overzetten van Gmail of webmailproviders naar Google Workspace. Gebruik deze gids als uw organisatie eerder een van deze webmailproviders gebruikte:

 • Een persoonlijk Gmail-account (eindigt op @gmail.com)
 • Een ander Google Workspace-account
 • Een webmailprovider die het IMAP-protocol gebruikt, zoals 1&1 IONOS, AOL, Apple iCloud, Bluehost, GoDaddy, Outlook, Rackspace, Yahoo! of Zoho

  Zie Migreren van IMAP-servers naar Google Workspace voor zakelijke IMAP-servers die werken met RFC 3501.

U kunt de oude e-mails van uw gebruikers migreren, maar gebruikers moeten zelf hun contacten, agenda's en binnenkomende e-mails importeren.

Stap 1: Gebruikers vragen hun binnenkomende e-mails te laten doorsturen

Door nieuwe e-mails te laten doorsturen, zorgen gebruikers ervoor dat ze tijdens en na de overstap naar Google Workspace berichten blijven ontvangen die naar hun oude account zijn verzonden.

Als uw gebruikers eerst het volgende hadden:

Vraagt u ze het volgende te doen:

@gmail.com- of Google Workspace-account

Gmail-berichten automatisch doorsturen naar een ander account

Een webmailaccount dat niet van @gmail.com of Google Workspace is

Een zoekopdracht uitvoeren om erachter te komen hoe ze e-mails automatisch kunnen laten doorsturen vanuit de webmailprovider

Stap 2: Gebruikers vragen hun agenda's en contacten te importeren

Als uw gebruikers het volgende willen doen:

Vraagt u ze het volgende te doen:

Agenda's importeren vanuit hun oude account naar Google Workspace

Afspraken importeren naar Google Agenda

Contacten importeren vanuit hun oude account naar Google Workspace

Contacten importeren

Stap 3: Gebruikers helpen hun oude e-mails te migreren

Als u het volgende wilt doen:

Dan gebruikt u:

De e-mails van uw gebruikers migreren naar Google Workspace (als IMAP wordt ondersteund door hun oude account).

Gebruik deze optie alleen als het volgende geldt voor de IMAP-server:

De gegevensmigratieservice

U moet hoofdgebruiker zijn.

Opmerking: Als u migreert vanuit IMAP, Gmail of Google Workspace importeert de gegevensmigratieservice alleen e-mails. De gegevensmigratieservice kan geen contacten, agenda-afspraken of agendafaciliteiten migreren.

Uw gebruikers toestaan hun eigen e-mails te migreren vanuit hun oude account naar Google Workspace.

De volgende methode met twee stappen:

 1. Sta toe dat uw gebruikers gegevens importeren naar Gmail voor Google Workspace vanuit webmailproviders die niet van Google zijn.
  Zie Imports vanuit webmailhosts in- of uitschakelen voor meer informatie.
 2. Vraag uw gebruikers importopties in te stellen in Gmail.
  Zie E-mails bekijken uit andere accounts voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen