Migreren van Gmail of webmail naar G Suite

In deze migratiegids leest u hoe u en uw gebruikers e-mails, agenda's en contacten kunnen overzetten van Gmail of webmailproviders naar G Suite. Gebruik deze gids als uw organisatie eerder een van deze webmailproviders gebruikte:

 • Een Gmail-account (eindigt op @gmail.com)
 • Een ander G Suite-account
 • Webmailservices die POP3 gebruiken, zoals Yahoo!®, Apple® iCloud® en AOL®
 • Internetproviders (ISP's) die IMAP gebruiken, zoals GoDaddy®, Rackspace®, 1&1 Ionos® en Bluehost®

  Zie Migreren van IMAP-servers naar G Suite voor zakelijke IMAP-servers.

U kunt de oude e-mails van uw gebruikers migreren, maar gebruikers moeten zelf hun contacten, agenda's en binnenkomende e-mails importeren.

Stap 1: Gebruikers vragen hun binnenkomende e-mails te laten doorsturen

Als u nieuwe e-mails laat doorsturen, moet u zorgen dat u tijdens en na de overstap naar G Suite berichten blijft ontvangen die naar uw oude account zijn verzonden.

Als uw gebruikers eerst het volgende hadden:

Vraagt u ze het volgende te doen:

Een @gmail-com- of G Suite-account

Gmail-berichten automatisch doorsturen naar een ander account

Een webmailaccount dat niet van @gmail.com of G Suite is

Een zoekopdracht uitvoeren om erachter te komen hoe ze e-mails automatisch kunnen laten doorsturen vanuit hun webmailprovider

Stap 2: Gebruikers vragen hun agenda's en contacten te importeren

Als uw gebruikers het volgende willen doen:

Vraagt u ze het volgende te doen:

Agenda's importeren vanuit hun oude account naar G Suite

Afspraken importeren naar Google Agenda

Contacten importeren vanuit hun oude account naar G Suite

Contacten importeren

Stap 3: Gebruikers helpen hun oude e-mails te importeren

Als u het volgende wilt doen:

Dan gebruikt u:

De e-mails van uw gebruikers migreren naar G Suite, als IMAP wordt ondersteund door hun oude account

Gebruik deze optie alleen als het volgende geldt:

De gegevensmigratieservice

U moet hoofdgebruiker voor G Suite zijn

Uw gebruikers toestaan hun eigen e-mails te migreren vanuit hun oude account naar G Suite

Gebruik deze optie alleen als het volgende geldt:

 • IMAP wordt niet ondersteund door de oude accounts van uw gebruikers
 • Voor geïmporteerde e-mails hoeft niet te worden weergegeven of deze gelezen of ongelezen zijn
 • U hoeft geen labels te migreren

De volgende methode met twee stappen:

 1. Sta toe dat uw gebruikers gegevens importeren naar Gmail voor G Suite vanuit webmailproviders die niet van Google zijn.
  Zie Migreren vanuit een webmailhost voor meer informatie.
 2. Vraag uw gebruikers importopties in te stellen in Gmail.
  Zie E-mails bekijken uit andere accounts voor meer informatie.
 

Opmerking: Wanneer u migreert vanuit IMAP, Gmail of G Suite kan de gegevensmigratieservice alleen e-mails migreren. De gegevensmigratieservice kan geen contacten, agenda-afspraken of agendafaciliteiten migreren.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?