Richtlijnen voor namen van gebruikers en groepen

Gebruik de volgende richtlijnen om gebruikersnamen, groepsnamen en groepsbeschrijvingen toe te voegen aan Google Workspace of een ander Google Cloud-account.

Gebruikersnamen

  • Gebruikersnamen mogen wel letters (a-z), cijfers (0-9), streepjes (-), underscores (_), apostroffen (') en punten (.) bevatten.

  • Gebruikersnamen mogen alleen kleine letters bevatten. Als u hoofdletters invoert wanneer u een gebruikersnaam maakt, worden deze omgezet in kleine letters.

  • Gebruikersnamen mogen niet meer dan één punt (.) achter elkaar, accenten, letters met accenten, ampersands (&), gelijktekens (=), haakjes (<,>), plustekens (+) of komma's (,) bevatten. 
  • Punten (.) worden niet genegeerd in gebruikersnamen, zoals in gmail.com-accounts. Als u een gebruikersaccount maakt met de naam gebruikersnaam, kan de betreffende gebruiker geen berichten ontvangen die zijn geadresseerd aan gebruikers.naam of ge.br.ui.ke.rs.na.am of enige andere combinatie van punten. Als u wilt dat een gebruiker e-mails kan ontvangen die naar deze variaties zijn gestuurd, moet u voor deze gebruiker een e-mailalias maken.
  • Gebruikersnamen mogen beginnen of eindigen met niet-alfanumerieke tekens, behalve punten (.), en mogen maximaal 64 tekens lang zijn.
  • Aangezien abuse en postmaster gereserveerde woorden zijn, kunt u deze niet gebruiken als gebruikersnaam of alias. Meer informatie over gereserveerde woorden
  • Voor- en achternamen ondersteunen unicode/UTF-8-tekens, met een maximum van zestig tekens.

Groepsnamen en -beschrijvingen

  • Namen mogen maximaal 73 tekens bevatten.
  • Gebruik namen waaruit het doel van de groep duidelijk wordt.
  • De namen en beschrijvingen van groepen die in de Beheerdersconsole zijn gemaakt, mogen geen gelijktekens (=) of haakjes (<,>) bevatten.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen