Tworzenie aplikacji internetowych na urządzenia z Androidem

Ta funkcja wymaga zaawansowanego zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Korzystając z konsoli administracyjnej Google, możesz publikować aplikacje internetowe w zarządzanym Sklepie Google Play. Aplikacja internetowa to aplikacja na Androida, którą tworzysz, używając adresu strony (URL), obrazu ikony i tytułu. Gdy użytkownik otworzy aplikację internetową na swoim urządzeniu, adres URL aplikacji otworzy się w przeglądarce Chrome. Aplikacje internetowe są dostępne tylko dla użytkowników w Twojej organizacji – nie można ich upublicznić. Rozpowszechnia się je wśród użytkowników tak samo jak inne aplikacje na Androida.

Zarządzanie aplikacjami internetowymi

Krok 1. Otwórz stronę aplikacji internetowych
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z Androidem.
 4. Kliknij Zarządzaj aplikacjami na białej liście.
 5. Na dole kliknij Dodaj "".
 6. Po lewej kliknij Aplikacje internetowe Web apps.
 7. Wykonaj poniższe czynności, aby opublikować aplikacje internetowe i nimi zarządzać.
Krok 2. Opublikuj aplikację internetową

Tytuł i ikona aplikacji internetowej muszą być zgodne z określonymi zasadami. Jeśli tytuł lub ikona używa marki, tytułu, logo lub nazwy innej aplikacji albo innego podmiotu, Twoja aplikacja może nie zostać opublikowana. Nieopublikowane aplikacje są oznaczone jako Jeszcze niedostępna na stronie aplikacji internetowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Centrum zasad dla programistów.

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Aplikacje internetowe.
 2. Na dole kliknij Dodaj "".
 3. Dodaj tytuł swojej aplikacji internetowej w takiej formie, w jakiej ma być widoczny w zarządzanym Sklepie Google Play.
 4. Wpisz adres URL (HTTPS lub HTTP) swojej aplikacji internetowej.
 5. Wybierz tryb wyświetlania:
  • Pełny ekran – aplikacja jest otwierana w trybie pełnoekranowym i ukrywa paski stanu oraz nawigacji urządzenia.
  • Wersja samodzielna – gdy aplikacja jest otwarta, paski stanu i nawigacji urządzenia pozostają widoczne (domyślnie).
  • Minimalne UI – gdy aplikacja jest otwarta, paski stanu i nawigacji urządzenia oraz adres URL aplikacji są widoczne oraz dostępny jest przycisk odświeżania. Tę opcję możesz wybrać w przypadku adresów URL HTTP.

  Tryb wyświetlania dotyczy tylko stron należących do adresu URL. Jeśli adres URL Twojej aplikacji internetowej przekierowuje do innej witryny, zostanie ona otwarta w przeglądarce Chrome.

 6. Kliknij Prześlij ikonę.
 7. Wybierz ikonę i kliknij Prześlij.

  Wskazówka: zalecamy użycie ikony o wymiarach 512 x 512, w formacie JPG lub 32-bitowym PNG.

 8. Na dole kliknij Utwórz.

  Aplikacje internetowe są zwykle publikowane w ciągu 10 minut. Podczas publikowania lub w przypadku niepowodzenia publikacji aplikacja jest widoczna jako Jeszcze niedostępna na stronie aplikacji internetowych.

 9. Rozpowszechnij aplikację (zobacz poniżej).
Krok 3. Rozpowszechnij aplikacje internetowe

Aby użytkownicy mogli korzystać z aplikacji internetowych, na ich urządzeniach musi być zainstalowana przeglądarka Google Chrome. Aplikacje internetowe są automatycznie dodawane do białej listy Twojej organizacji po ich opublikowaniu. Aby rozpowszechnić aplikację internetową wśród użytkowników:

 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Aplikacje internetowe.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz rozpowszechnić.
 3. Kliknij Wybierz i wybierz ustawienia białej listy. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Dodawanie aplikacji.
Krok 4. Edytuj aplikację internetową
 1. Wykonaj czynności opisane powyżej, aby otworzyć stronę Aplikacje internetowe.
 2. Kliknij aplikację internetową, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj.
 4. Wprowadź zmiany i kliknij Zapisz zmiany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem