Tworzenie aplikacji internetowych na urządzenia z Androidem

Za pomocą konsoli administracyjnej Google możesz publikować wewnętrzne aplikacje internetowe na urządzenia z Androidem w zarządzanym Sklepie Google Play. Aplikacja internetowa to aplikacja na Androida, która ma adres strony (URL), obraz ikony i tytuł. Gdy użytkownik otworzy aplikację internetową na swoim urządzeniu, adres URL aplikacji otworzy się w przeglądarce Chrome. Aplikacje internetowe są dostępne tylko dla użytkowników w Twojej organizacji – nie można ich upublicznić. Rozpowszechnia się je wśród użytkowników tak samo jak inne aplikacje na Androida za pomocą listy aplikacji internetowych i mobilnych.

Zanim zaczniesz

Tytuł i ikona aplikacji internetowej muszą być zgodne z zasadami Google Play. Jeśli tytuł lub ikona używa marki, tytułu, logo lub nazwy innej aplikacji albo innego podmiotu, Twoja aplikacja może nie zostać opublikowana. Nieopublikowane aplikacje są oznaczone jako Jeszcze niedostępna na stronie aplikacji internetowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Centrum zasad dla deweloperów Google Play.

Dodawanie i publikowanie aplikacji internetowej

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij Dodaj aplikację a potem Dodaj prywatną aplikację internetową na Androida.
 4. Kliknij Utwórz "".
 5. Wpisz tytuł aplikacji internetowej w formie, w jakiej ma być wyświetlany w zarządzanym Sklepie Google Play.
 6. Wpisz adres URL (HTTPS lub HTTP) swojej aplikacji internetowej.
 7. Wybierz tryb wyświetlania:
  • Pełny ekran – aplikacja otwiera się w trybie pełnoekranowym, ukrywając paski stanu oraz nawigacji urządzenia.
  • Wersja samodzielna – gdy aplikacja jest otwarta, paski stanu i nawigacji urządzenia pozostają widoczne (domyślnie).
  • Minimalne UI – gdy aplikacja jest otwarta, paski stanu i nawigacji urządzenia oraz adres URL aplikacji są widoczne oraz dostępny jest przycisk odświeżania. Tę opcję możesz wybrać w przypadku adresów URL HTTP.

  Tryb wyświetlania dotyczy tylko stron należących do adresu URL. Jeśli adres URL Twojej aplikacji internetowej przekierowuje do innej witryny, zostanie ona otwarta w przeglądarce Chrome.

 8. Kliknij Prześlij ikonę.
 9. Wybierz ikonę i kliknij Prześlij.

  Wskazówka: zalecamy użycie ikony o wymiarach 512 x 512, w formacie JPG lub 32-bitowym PNG.

 10. Na dole kliknij Utwórz.

  Aplikacje internetowe są zwykle publikowane w ciągu 10 minut. Podczas publikowania lub w przypadku niepowodzenia publikacji aplikacja jest widoczna jako Jeszcze niedostępna na stronie aplikacji internetowych.

 11. Aplikacje internetowe są automatycznie dodawane do listy aplikacji internetowych i mobilnych organizacji po ich opublikowaniu.

 12. Kliknij Zamknij "", by wrócić do listy aplikacji internetowych i mobilnych.

 13. (Opcjonalnie) Znajdź aplikację i zmień jej ustawienia dostępu użytkownika. Domyślnie aplikacja internetowa jest dostępna dla wszystkich użytkowników w organizacji. Instrukcje i więcej opcji zarządzania znajdziesz w artykule Zarządzanie aplikacjami mobilnymi w organizacji.

Edytowanie lub usuwanie aplikacji internetowej

Po usunięciu aplikacji internetowej Twoi użytkownicy nie zobaczą jej w zarządzanym Sklepie Google Play. Użytkownicy, którzy wcześniej zainstalowali aplikację, mogą nadal mieć do niej dostęp.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacjea potemAplikacje internetowe i mobilne.

 3. Kliknij aplikację internetową, którą chcesz edytować lub usunąć.
 4. Aby edytować aplikację, kliknij Edytuj, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.
 5. Aby usunąć aplikację, kliknij Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem