Säkerhetschecklistor

Dessa metodtips om säkerhet är till för administratörer av G Suite och Cloud Identity.

Välj företagets sstorlek 

Småföretag (1–100 användare)

Har du inte en IT-administratör? Har en av dina anställda administrativa uppgifter (till exempel att lägga till användare) utöver sitt vanliga jobb?  

Om du inte har en IT-administratör beskriver denna checklista de grundläggande säkerhetsrutiner du bör följa.

ÖPPNA CHECKLISTAN
Har ditt småföretag särskilda säkerhetskrav?

Om ditt småföretag har särskilda lag-, sekretess- eller säkerhetskrav kan du ha informationssäkerhetsbehoven hos ett mycket större företag. Följ metodtipsen för säkerhet för medelstora och stora företag i checklistan nedan.

Medelstora och stora företag (100+ användare)

Håll ditt företag säkert och effektivt genom att använda dedikerade IT-resurser, internt eller från tredje part.

Den här checklistan rekommenderar de säkerhetsrutiner du bör följa för att stärka säkerheten och sekretessen för din information.

ÖPPNA CHECKLISTAN

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?