Web.com: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om installationsguiden inte innehåller en länk till din domän öppnar du webbplatsen Web.com®.com på en ny flik. Ha installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. Under Kundinloggning anger du användarnamnet och lösenordet du skapade när du köpte din domän från Web.com.

  Du hittar ditt användarnamn i välkomstmeddelandet från Web.com eller genom att ringa kundsupport på +1-800-311-2707.

 3. Klicka på Logga in.

  Om du inte känner till kontouppgifterna kan du återställa lösenordet eller kontakta kundsupporten för Web.com.

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. På fliken Mina produkter klickar du på Domäner.
 2. Om du har fler än en domän registrerad hos Web.com väljer du den domän du vill lägga till Google MX-poster på.
 3. Öppna fliken Avancerade inställningar.

  The Advanced Settings tab is open.

 4. Klicka på Lägg till ny post.
 5. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänenens DNS-poster. Lägg till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. Från listan Välj post klickar du på TXT/0}.

   TXT is selected from the Select Record list.

  2. Skriv @ i fältet Namn.
  3. I fältet Värde klistrar du in hela verifieringsposten som du kopierade i steg 1.
  4. Klicka på Godkänn Approve.

   All fields of the TXT record are complete and the check mark icon is selected.

  5. Klicka på Spara ändringarna.
  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Från listan Välj post klickar du på CNAME.

   CNAME is selected from the Select Record drop-down list.

  2. I fältet Namn anger du innehållet i installationsguidens fält Etikett/värd från steg 1.
  3. I fältet Värde/destination anger du innehållet i installationsguidens fält Destination/mål från steg 1.
  4. Klicka på Godkänn Approve.

   All fields of the CNAME record are complete and the check mark icon is selected.

  5. Klicka på Spara ändringarna.

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?