Ge administratörsbehörighet för varningscentret

Administratörer måste ha nödvändiga behörigheter för att komma åt varningscentret. Anvisningar finns i avsnitten nedan.

Allmänna instruktioner om beviljande av behörigheter för delegerade administratörer finns i Skapa anpassade administratörsroller, Tilldela roller för användarhantering och Definitioner av administratörsbehörighet.

Ge full administratörsåtkomst till en administratör

Så här ger du en administratör full åtkomst till varningscentret:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Administratörsroller på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Under Roller som skapats av användare klickar du på en anpassad administratörsroll.

  Tips! Klicka på Skapa en ny roll om du behöver skapa en anpassad administratörsroll.

 4. Klicka på fliken Behörigheter.
 5. Under Varningscenter markerar du rutan Fullständig åtkomst.

Ge åtkomst till en administratör

Så här ger du en administratörsbehörighet visningsåtkomst till varningscentret:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Administratörsroller på startsidan för administratörskonsolen.
 3. Under Roller som skapats av användare klickar du på en anpassad administratörsroll.

  Tips! Klicka på Skapa en ny roll om du behöver skapa en anpassad administratörsroll.

 4. Klicka på fliken Behörigheter.
 5. Under Varningscenter följt av Full åtkomst markerar du rutan Visningsåtkomst. (Avmarkera vid behov Full åtkomst innan du markerar rutan Visningsåtkomst.)

 

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?