Redigera filer i tredje parts lagringssystem

Som administratör kan du låta användare i din organisation redigera Google Dokument, Kalkylark och Presentationer (Google-filer) som lagras i tredje parts lagringssystem, till exempel Box. 

Google cachelagrar filer som lagrats på tredje parts servrar i 30 dagar för att möjliggöra redigering och samarbete. Medan filerna är cachelagrade omfattas innehållet i dem av Googles villkor. Google-filer som lagras på tredje parts servrar omfattas av den tredje partens villkor. 

Dessutom kan Google-filer som lagras på tredje parts servrar hanteras, kontrolleras, tas bort och exporteras enbart via den tredje partens leverantörskontroller. Kontroller för filhantering på Google Drive, inklusive åtkomstkontroll, åtaganden för dataplats, DLP (Data Loss Prevention), kvarhållningspolicyer för Arkiv och åtkomst till Drive API är inte tillgängligt för Google-filer som lagras på tredje parts servrar. 

Tillåt användare att redigera Google-filer i Box

 1. I administratörskonsolen för Box aktiverar du Box for G Suite-integrationen. Läs om hur du aktiverar integrationen.
 2. Verifiera att G Suite-delningsinställningarna låter användare ta emot filer från användare utanför vitlistade domäner:
  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

   Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Drive och dokument på startsidan för administratörskonsolen.
  3. Klicka på Delningsinställningar.
  4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj i annat fall en underordnad organisationsenhet eller en konfigurationsgrupp.

   Du kan bara välja en organisationsenhet eller grupp för den här funktionen om du har G Suite Enterprise, Business, Education, Nonprofits eller Drive Enterprise. (Jämför G Suite-utgåvor.)

  5. I avsnittet Delning utanför din organisation markerar du rutan Tillåt användare i din organisation att ta emot filer från användare utanför vitlistade domäner.
  6. Klicka på Spara.

Krav för användarkonto

 • Om din organisation har ett betalkonto hos lagringsleverantören måste alla användare vara inloggade med ett G Suite-konto.

 • De e-postadresser som är kopplade till en användares lagringsleverantörskonto och G Suite-konto måste stämma överens. Säkerställ att adresserna stämmer överens genom att lägga till de e-postadresser som är kopplade till användarnas lagringsleverantörskonton som e-postalias i deras G Suite-konton. Läs om hur du lägger till alias i administratörskonsolen.

Ytterligare resurser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?