Wat is er nieuw in Google-eindpuntbeheer

Wanneer er functies, verbeteringen en oplossingen worden toegevoegd aan Google-eindpuntbeheer, ziet u dat op deze pagina. Zie Wat is er nieuw in GCPW voor updates aan Google-referentieprovider voor Windows (Google Credential Provider for Windows, GCPW).

Opmerking: Functies zijn meestal binnen enkele dagen na de lancering beschikbaar voor klanten, maar de uitrol kan langer duren.

6 januari 2022: Nagaan of beheerde Android-apparaten verouderd zijn

U kunt nu zoeken naar Android-apparaten waarop een beveiligings- of besturingssysteemupdate beschikbaar maar niet geïnstalleerd is. In de apparaatlijst kunt u filteren op Updates in behandeling.

Op de detailpagina van een apparaat wordt naast het besturingssysteem een icoon weergegeven als er een update beschikbaar is. Plaats de muisaanwijzer op het icoon om te zien wanneer de update beschikbaar is gekomen.

Beschikbaar voor Android-apparaten met geavanceerd mobiel beheer.

Meer informatie:

14 december 2021: Digitale certificaten instellen voor computers met eindpuntverificatie

U kunt nu digitale certificaten toevoegen en toewijzen voor computers met eindpuntverificatie in de Google Beheerdersconsole. U kunt de certificaten gebruiken om app-toegang te beheren door een geavanceerd toegangsniveau in te stellen voor contextbewuste toegang.

Meer informatie:

26 oktober 2021: Privé-iOS-apps beheren in de Google Beheerdersconsole

U kunt nu privé-iOS-apps toevoegen en beheren voor exclusief gebruik door uw organisatie. U voegt privé-apps toe aan de lijst Web- en mobiele apps, op dezelfde plek waar u openbare iOS-apps al beheert. Als u een privé-iOS-app toevoegt, wordt de app automatisch ingesteld als beheerd en kunnen gebruikers deze installeren met de Google Device Policy-app. U kunt de app updaten door een nieuwe versie te uploaden. De app wordt dan automatisch geüpdatet op de apparaten van gebruikers.

Zie Privé-iOS-apps beheren voor meer informatie.

4 oktober 2021: Android 12 wijzigt bepaalde functies voor Google-eindpuntbeheer

Android 12 is nu beschikbaar. In Google-eindpuntbeheer ziet u de volgende wijzigingen voor apparaten met Android 12 en geavanceerd mobiel beheer:

 • Persoonlijke apparaten met een werkprofiel rapporteren een inschrijvingsspecifieke ID in plaats van het serienummer. IMEI en wifi-MAC-adres worden niet gerapporteerd.
 • Apparaten moeten worden ingeschreven met Android Device Policy, niet via de Google Apps Device Policy-app.

Zie Android 12 en Google-eindpuntbeheer voor meer informatie en bronnen.

19 mei 2021: Google Drive voor desktop alleen toestaan op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf

De optie om Drive voor desktop (voorheen Drive File Stream) te blokkeren op persoonlijke apparaten is nu algemeen beschikbaar. Als deze instelling aanstaat, is Drive voor desktop alleen beschikbaar op apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Meer informatie

11 mei 2021: Het delen van bestanden in werkaccounts met persoonlijke accounts blokkeren op iOS-apparaten

U kunt nu voorkomen dat gebruikers een werkbestand in Gmail, Drive, Documenten, Spreadsheets of Presentaties delen met een persoonlijk account in een andere app. Hiermee wordt een hiaat gedicht in de bestaande iOS-instelling voor gegevensbescherming. Meer informatie

22 april 2021: Toegang tot mobiele apps beheren met contextbewuste toegang

U kunt nu contextbewuste toegangsniveaus instellen zodat gebruikers geen toegang hebben tot apps op Android- en iOS-apparaten die niet een bepaalde minimum OS-versie hebben. U kunt contextbewuste toegangsniveaus ook toepassen op mobiele Google-apps, niet alleen de Google-web-apps. U kunt bijvoorbeeld de toegang tot Google-apps op persoonlijke mobiele apparaten blokkeren.

Meer informatie:

10 december 2020: Mobiele apparaten met mobiel beheer op basisniveau blokkeren

U kunt nu mobiele apparaten blokkeren en het blokkeren opheffen als u mobiel beheer op basisniveau gebruikt. Met deze update heeft u meer controle over welke gebruikers en apparaten toegang hebben tot werkgegevens.

Zie Een apparaat goedkeuren, blokkeren, verwijderen of het blokkeren opheffen voor meer informatie.

7 december 2020: Nieuwe pagina voor regels voor apparaatbeheer

Regels voor apparaatbeheer staan op een nieuwe en verbeterde pagina. Regels instellen werkt nu intuïtiever en u kunt bestaande regels makkelijker bekijken.

Als uw organisatie al regels voor apparaatbeheer heeft, worden deze automatisch gemigreerd naar de nieuwe pagina. De migratieperiode begint in de week van 7 december 2020.

 • Vóór de migratie: Totdat de regels zijn gemigreerd, kunt u alleen de huidige pagina voor regelbeheer gebruiken.
 • Tijdens de migratie: U kunt geen regels maken of bewerken op de huidige pagina en u kunt de nieuwe pagina nog niet gebruiken. We verwachten dat de migratie voor elke organisatie niet meer dan een dag duurt.
 • Na de migratie: Beheer uw regels op de nieuwe pagina. De huidige pagina wordt afgesloten nadat de migratie is voltooid voor alle organisaties.

Als uw organisatie geen regels voor apparaatbeheer heeft, kunt u de nieuwe pagina gebruiken als u apparaatbeheer wilt automatiseren.

Zie Mobiele beheertaken automatiseren met regels voor meer informatie.

23 november 2020: Updates aan de instellingen voor Google-eindpuntbeheer

U kunt nu geavanceerd apparaatbeleid en Android-instellingen instellen in een overzichtelijke, moderne interface in de Beheerdersconsole. Na deze update kunt u het volgende:

 • Installatie-instellingen, zoals voor mobiel beheer en apparaatgoedkeuringen, wachtwoordinstellingen en geavanceerde instellingen, staan nu onder Algemene instellingen.
 • De beschrijvingen van veel Android-instellingen zijn verbeterd.
 • Android-specifieke instellingen die onder 'Geavanceerde instellingen' stonden, staan nu onder Android-instellingen. Enkele instellingen zijn 'Privé-apps van Google Play' en 'Werkt met CTS'.
 • Android-specifieke app-beheerinstellingen die onder 'App-beheer' stonden, staan nu onder Android-instellingen. Enkele instellingen zijn 'Toegestane apps' en 'Systeem-apps'.

Meer informatie:

2 november 2020: Partners van derden gebruiken voor beheer en bescherming tegen bedreigingen
U kunt nu ondersteunde externe partners (partners die bij de BeyondCorp Alliance horen) integreren met Google-eindpuntbeheer. Zo kunt u uw Google Workspace- of Cloud Identity-services uitbreiden en aanvullen met providers voor zakelijk mobiliteitsbeheer (EMM) en services voor bescherming tegen mobiele bedreigingen. U kunt services van derden inschakelen voor specifieke organisatie-eenheden en de status van de service voor elk apparaat te bekijken. Meer informatie

De EMM-installatie voor Android is verplaatst van de Beveiligingsinstellingen naar de nieuwe instellingen voor Integraties van derden, om het beheer van services van derden op één plek te verzamelen. Meer informatie

22 oktober 2020: Android-apps en iOS-apps op dezelfde plek beheren

U kunt nu alle mobiele apps, zoals openbare iOS- en Android-apps, privé-Android-apps en systeem-apps voor Android, beheren op één plek in de Beheerdersconsole. Meer informatie

24 september 2020: Bekijken welke apps zijn geïnstalleerd op Windows 10-apparaten

U kunt nu een lijst bekijken met alle apps die zijn geïnstalleerd op Windows 10-apparaten die u beheert met Windows-apparaatbeheer. Op de lijst staan de datum waarop de app voor het eerst is geïnstalleerd, de huidige versie en de uitgever. Gebruik deze informatie om te zien op welke apparaten schadelijke of niet-vertrouwde apps zijn geïnstalleerd. Meer informatie

21 juli 2020: iOS-apparaten die eigendom zijn van het bedrijf beheren
U kunt nu iPads en iPhones die eigendom zijn van het bedrijf beheren via Google-eindpuntbeheer, zodat u alle apparaten van uw organisatie op één plek kunt beheren. U stelt beheer in voor iOS-apparaten die eigendom zijn van het bedrijf als integratie tussen Google en uw bestaande Apple Business Manager- of Apple School Manager-account. Meer informatie
Als u apparaten inschrijft in de modus met toezicht, kunt u tientallen nieuwe apparaatinstellingen beheren in de Beheerdersconsole. U krijgt bijvoorbeeld functies voor toegang tot apps, netwerken, gegevensbeveiliging en verificatie. Meer informatie
U kunt informatie bekijken over de inschrijvingsstatus van een apparaat in de inventaris van apparaten die eigendom zijn van het bedrijf. Meer informatie
15 juli 2020: Snellere synchronisatie van instellingen voor Windows-apparaatbeheer

In de meeste gevallen duurt het nu slechts enkele minuten nadat u de instellingen heeft opgeslagen voordat ze worden gepusht naar Windows-apparaten met Windows-apparaatbeheer die verbinding hebben met internet. In sommige gevallen kan dit echter 6 uur duren.

20 april 2020: Nieuwe beheeropties voor Windows 10-apparaten

U kunt nu de inlog en instellingen van Windows 10-apparaten beheren met 'Verbeterde desktopbeveiliging voor Windows'.

Als u wilt dat gebruikers kunnen inloggen op Windows 10-computers met hun zakelijke Google-account, kunt u nu GCPW inschakelen. GCPW bevat verificatie in twee stappen en inlogchallenges. Gebruikers hebben ook toegang tot G Suite-services en Single sign-on-apps (SSO) zonder dat ze hun Google-inloggegevens opnieuw hoeven in te voeren. Meer informatie

Voor meer controle over Windows 10-computers die eigendom zijn van het bedrijf, kunt u nu Windows-apparaatbeheer gebruiken. U kunt het niveau van beheerdersrechten voor gebruikers in Windows instellen U kunt ook de instellingen voor beveiliging, netwerken, hardware en software van Windows toepassen. Meer informatie

16 maart 2020: Bescherming tegen gegevensonderschepping op iOS
Met een nieuwe iOS-instelling, Gegevensbescherming, kunt u bepalen of werkgegevens mogen worden verplaatst tussen mobiele apps. Als dit is toegestaan, kunnen gebruikers content uit een Google-app (Gmail, Drive, Documenten, Spreadsheets en Presentaties) in hun werkaccount kopiëren naar een Google-app in hun persoonlijke account of naar een app van derden. Meer informatie
16 maart 2020:  Certificaten distribueren naar mobiele apparaten

U kunt nu de toegang van gebruikers tot de wifi-netwerken, interne apps en interne websites van uw organisatie op mobiele apparaten beheren door apparaatcertificaten van uw lokale certificeringsinstantie (CA) te distribueren. Meer informatie

13 maart 2020:  Voor eindpuntverificatie is de systeemeigen hulp-app niet meer nodig

Eindpuntverificatie kan nu eenvoudiger worden geïmplementeerd voor uw organisatie doordat gebruikers de systeemeigen hulp-app niet meer hoeven te gebruiken op hun Windows-, Mac- of Linux-computer. Ze moeten nog wel de Chrome-extensie hebben. U kunt deze afgedwongen installeren of door gebruikers laten installeren. Meer informatie

2 maart 2020: Updates aan de instellingen voor beheer van mobiele iOS-apparaten

We hebben de volgende instellingen geüpdatet om het beheer van mobiele iOS-apparaten makkelijker te maken:

 • De instellingen voor Beheerde apps staan nu in de instellingen voor Gegevens delen.

 • Het beheer van Apple Push-certificaten staat nu onder iOS-instellingen. Het installatieproces is vernieuwd en vereenvoudigd. Meer informatie

16 september 2019: Nieuwe Android Device Policy-app

Android Device Policy is een app voor Android-beheer die de Google Apps Device Policy-app vervangt. De app zorgt nog steeds dat het beleid van uw organisatie om bedrijfsgegevens te beveiligen wordt afgedwongen, maar de app stelt Google ook in staat om automatisch nieuwe beveiligingsfuncties toe te voegen.

Nieuwe functies van Android Device Policy

 • Zero-touch enrollment: Apparaten van het bedrijf met meerdere tegelijk implementeren zonder elk apparaat handmatig te hoeven instellen. Meer informatie
 • Geavanceerd wachtwoordbeheer: Geavanceerde wachtwoordvereisten instellen. Herhalende of opeenvolgende tekens kunnen bijvoorbeeld worden geweigerd. Meer informatie
 • Geavanceerd VPN-beheer: Een app opgeven als een always-on VPN. Meer informatie
 • Beheer van functies op het vergrendelingsscherm: Meldingen, trust agents, ontgrendeling met vingerafdrukken en functies voor toetsbeveiliging uitschakelen op volledig beheerde apparaten. Meer informatie

Wijzigingen in bestaande functies

 • Extern apparaat wissen: Welke gegevens worden verwijderd, hangt af van wie de eigenaar is van het apparaat:
  • Als het apparaat eigendom is van het bedrijf, worden alle gegevens van het apparaat verwijderd en worden de fabrieksinstellingen teruggezet.
  • Als het apparaat persoonlijk eigendom is en een werkprofiel heeft, wordt alleen het werkprofiel gewist. Persoonlijke gegevens blijven er gewoon op staan.
  Zie Bedrijfsgegevens van een apparaat verwijderen voor meer informatie. 
 • Instelling 'Automatisch wissen': Wordt toegepast als een apparaat niet meer gesynchroniseerd is en als apparaten het beleid van uw organisatie niet volgen, zoals bij een zwak apparaatwachtwoord. Zie Automatisch wissen voor meer informatie.
 • Icoon van de Device Policy-app: Android Device Policy is nauwer geïntegreerd in het besturingssysteem, zodat gebruikers geen icoon meer zien voor de Device Policy-app. Zie Info over Android Device Policy voor meer informatie.
 • Beleidsconflicten voorkomen: Gebruikers kunnen slechts één G Suite-account aan een apparaat toevoegen. Dit voorkomt conflicten die zouden ontstaan als er meer dan één beheerd account met ander beleid voor apparaatbeheer aan een apparaat zou worden toegevoegd. 
 • Werkprofiel instellen: Op persoonlijke Android-apparaten die in uw organisatie worden gebruikt, moet een werkprofiel worden ingesteld. U kunt dit niet uitschakelen.

Controleren welke beheer-app zich op een apparaat bevindt

U kunt in de Google Beheerdersconsole zien met welke app een apparaat wordt beheerd. 

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparaten.
 3. Klik op Mobiele apparaten om uw beheerde mobiele apparaten te zien.
 4. Klik op de rij van het apparaat waarvan u de gegevens wilt bekijken. 
 5. Klik op Apparaatbeveiliging
  Het beheer van het apparaat staat onder User-agent. 

Gerelateerde onderwerpen


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false