Avancerat skydd mot nätfiske och skadlig programvara

Som G Suite-administratör kan du skydda inkommande e-post mot nätfiske och skadlig programvara. Du kan också välja vilken åtgärd som ska utföras baserat på den typ av hot som identifierats. Du kan till exempel välja att flytta misstänkt innehåll till skräppostmappen eller lämna det i inkorgen med en varning. Alla säkerhetsinställningar kan anpassas för olika användare och team med organisationsenheter.

Obs! I Gmail visas redan varningar och e-postmeddelanden som är kända för att vara otillförlitliga flyttas till skräpposten. Inställningarna i den här artikeln kan hjälpa dig att fånga upp ytterligare oönskade eller skadliga e-postmeddelanden.

Avancerade säkerhetsinställningar

 • Bilagor – skydd mot misstänkta bilagor och skript från avsändare som inte är betrodda. Inkluderar skydd mot bilagetyper som är ovanliga för din domän och som kan användas för att sprida skadlig programvara.

 • Länkar och externa bilder – identifiera länkar bakom korta webbadresser, skanna länkade bilder med avseende på skadligt innehåll och visa en varning när du klickar på länkar till domäner som inte är betrodda.

 • Identitetsförfalskning och autentisering – skydd mot identitetsförfalskning av ett domännamn, medarbetarnamn, e-post som utger sig för vara från din domän och oautentiserad e-post från alla domäner. För e-postmeddelanden som inte är autentiserade visas ett frågetecken bredvid avsändarens namn. Skydd mot identitetsförfalskning kan aktiveras för privata grupper eller för alla grupper.

  Med avancerade inställningar kan du:

 • Slå på och använd framtida rekommenderade inställningar automatiskt. Det garanterar maximalt skydd för e-post och bilagor för domänen.

 • Ge den starkaste skyddsnivån för en domän eller organisationsenhet genom att aktivera alla säkerhetsalternativ.

 • Anpassa säkerhetsinställningarna genom att enbart markera de alternativ du vill aktivera. Om du avmarkerar alla alternativ stänger du av alla avancerade säkerhetsinställningar för domänen eller organisationsenheten.

 • Ange en åtgärd för varje säkerhetsalternativ du aktiverar. Om du inte väljer en åtgärd tillämpas standardåtgärden på säkerhetsalternativet.

Anmärkningar

 • Andra skräppostinställningar – dessa avancerade säkerhetsfunktioner tillämpas oberoende av andra skräppostinställningar som du kanske har aktiverat tidigare. Till exempel tillämpas de utökade säkerhetsfunktionerna även om du har angett en domän som en säker avsändare i skräppostinställningarna.

 • Karantänåtgärd – när du väljer alternativet Karantän för någon av de avancerade säkerhetsinställningarna gäller den karantän du väljer enbart för inkommande meddelanden. Detta gäller även om karantänen du väljer tillämpar åtgärder på utgående meddelanden.

 • Varningsbanners – varningsbanners (gul ruta) visas enbart för Googles Gmail-användargränssnitt (webb, mobil). Varningsbanners visas inte i appar från tredje part.

Tillämpa avancerade säkerhetsinställningar

 

Aktivera skydd för bilagor

Google skannar alla meddelanden för att skydda mot skadlig programvara oavsett om säkerhetsinställningarna för bilagor är aktiverade eller inte. Tillämpa extra, specifika åtgärder för vissa typer av filer med inställningarna i det här avsnittet. Inställningarna skyddar mot avsändare utan tidigare Gmail-historik eller ett lågt avsändaranseende.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail på startsidan för administratörskonsolen.
 3. I avsnittet Säkerhet bläddrar du till Bilagor.
 4. Välj inställningen och åtgärden du vill tillämpa på inkommande e-postmeddelanden. (Detaljer nedan.)
Inställningar för bilagor Åtgärder

Skydda mot krypterade bilagor från avsändare som inte är betrodda

Skydda mot attacker som använder krypterade bilagor, som inte kan skannas för skadlig programvara. 

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Skydda mot bilagor med skript från avsändare som inte är betrodda

Skydda mot dokument som innehåller skadliga skript som kan skada dina enheter.     

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Skydda mot avvikande bilagetyper i e-post

Skydda mot bifogade filtyper som är ovanliga för domänen. Mindre vanliga och arkaiska filtyper kan användas för att sprida skadlig programvara.

Du kan tillåta ovanliga filtyper som du godkänner och som regelbundet skickas till din domän. Meddelanden med tillåtna filbilagor levereras till mottagarens inkorg.

Ange filtillägg i fältet Tillåt följande ovanliga filtyper utan föregående punkt och avgränsade av kommatecken. Exempelvis: arj, iqy, par

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Tillämpa framtida rekommenderade inställningar automatiskt

När vi lägger till nya rekommenderade säkerhetsinställningar för bilagor är de aktiverade som standard.

Slå på länkar och skydd mot externa bilder

 
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail på startsidan för administratörskonsolen.
 3. I avsnittet Säkerhet bläddrar du till Länkar och externa bilder.  
 4. Välj önskade säkerhetsinställningar. (Detaljer nedan.)
Inställningar för länkar och externa bilder  
Identifiera länkar bakom förkortade webbadresser Tillåt identifiering av dolda skadliga länkar bakom förkortade webbadresser. 

Skanna länkade bilder

Tillåt skanning av bilder som refereras av länkar för att hitta dolt skadligt innehåll.

Visa varning vid klick på länkar till domäner som inte är betrodda 
Ej tillgängligt för e-postklient med IMAP/POP

I Gmail visas en varning när du klickar på en länk till domäner som inte är tillförlitliga i ett e-postmeddelande. Om den här funktionen inte är aktiverad visas endast varningar för klick till otillförlitliga domäner från misstänkta e-postmeddelanden.
Tillämpa framtida rekommenderade inställningar automatiskt När vi lägger till nya rekommenderade säkerhetsinställningar för bilagor är de aktiverade som standard.

Aktivera skydd mot identitetsförfalskning och autentisering

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail på startsidan för administratörskonsolen.
 3. I avsnittet Säkerhet bläddrar du till Identitetsförfalskning och autentisering.
 4. Välj de inställningar och åtgärder du vill tillämpa på inkommande e-postmeddelanden. Mer information finns nedan.
   
Inställningar för identitetsförfalskning och autentisering Åtgärder

Skydda mot identitetsförfalskning av domän baserat på liknande domännamn

Skydda mot inkommande meddelanden från domäner som ser ut som ditt företags domäner eller domänalias. 

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Skydda mot identitetsförfalskning av medarbetarnamn

Skydda mot meddelanden där användarens namn finns i din G Suite-katalog men e-postmeddelandet kommer inte från företagets domän eller domänalias.

Viktigt! Aktivera kontaktdelning och Visa alla e-postadresser måste ha valts i inställningarna för katalogdelning för att denna inställning ska fungera korrekt. Verifiera genom att öppna G Suite > Katalog > Delningsinställningar och granska avsnittet Kontaktdelning. 

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Skydda mot inkommande e-postmeddelanden med identitetsförfalskning gentemot domänen

Skydda mot potentiella BEC-meddelanden (Business Email Compromise) som inte är autentiserade (SPF eller DKIM) som utger sig från att vara från din domän. 

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Skydda mot icke-autentiserad e-post

Skyddar mot meddelanden som inte är autentiserade. Meddelanden måste autentiseras (av vilken domän som helst) med SPF eller DKIM (eller båda).

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)
 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Skydda grupper från inkommande e-postmeddelanden med identitetsförfalskning gentemot domänen

Skydda dina Google-grupper mot inkommande e-postmeddelanden med identitetsförfalskning gentemot domänen. Du kan använda denna inställning för alla grupper eller enbart för privata grupper.

 • Behåll e-posten i inkorgen och visa varning (standard)

 • Flytta e-post till skräppost

 • Karantän

Tillämpa framtida rekommenderade inställningar automatiskt

När vi lägger till nya rekommenderade säkerhetsinställningar för identitetsförfalskning och autentisering är de aktiverade som standard.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?