Geavanceerde beveiliging tegen phishing en malware

Als beheerder kunt u binnenkomende e-mails beschermen tegen phishing en schadelijke software (malware). U kunt ook kiezen welke actie er moet worden uitgevoerd, gebaseerd op het type bedreiging dat is gedetecteerd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen verdachte content in de map Spam te plaatsen of deze in de inbox te laten staan en een waarschuwing te laten weergeven. Alle beveiligingsinstellingen kunnen worden aangepast voor verschillende gebruikers en teams door organisatie-eenheden te maken.

Standaard geeft Gmail een waarschuwing weer en worden onbetrouwbare e-mails in de map Spam geplaatst. Met de instellingen in dit artikel kunt u aanvullende ongewenste of schadelijke e-mails identificeren.

Opmerking: Als u deze geavanceerde instellingen voor phishing en malware en dynamische e-mail gebruikt voor uw organisatie, bekijkt u hoe complianceregels worden toegepast op dynamische berichten.

Geavanceerde beveiligingsinstellingen

 • Bijlagen: Bescherming tegen verdachte bijlagen en scripts van niet-vertrouwde afzenders. Bevat bescherming tegen bijlagentypen die ongewoon zijn voor uw domein. Deze kunnen worden gebruikt om malware te verspreiden.

 • Links en externe afbeeldingen: Links achter ingekorte URL's identificeren, gelinkte afbeeldingen scannen op schadelijke content en een waarschuwing weergeven wanneer u op links klikt naar niet-vertrouwde domeinen.

 • Spoofing en verificatie: Bescherming tegen spoofing van een domeinnaam, namen van werknemers, e-mails waarvan het lijkt of deze afkomstig zijn uit uw domein en niet-geverifieerde e-mails uit elk domein. Bij niet-geverifieerde e-mails staat er een vraagteken naast de naam van de afzender. U kunt beveiliging tegen spoofing inschakelen voor privégroepen of voor alle groepen.

Met geavanceerde instellingen kunt u:

 • Automatisch toekomstige aanbevolen instellingen inschakelen en toepassen. Zo worden e-mails en bijlagen voor uw domein optimaal beschermd.

 • Het hoogste beschermingsniveau bieden voor een domein of organisatie-eenheid door alle beveiligingsopties in te schakelen.

 • Beveiligingsinstellingen aanpassen door alleen de opties aan te vinken die u wilt gebruiken. Als u alle opties uitschakelt, worden alle geavanceerde beveiligingsinstellingen uitgeschakeld voor het domein of de organisatie-eenheid.

 • Een actie opgeven voor elke beveiligingsoptie die u inschakelt. Als u geen actie selecteert, wordt de standaardactie toegepast op de beveiligingsoptie.

Belangrijke opmerking:

 • Andere instellingen voor spam: Deze geavanceerde beveiligingsfuncties werken onafhankelijk van andere spaminstellingen die u mogelijk eerder heeft aangezet. Zelfs als u bijvoorbeeld een domein als veilige afzender heeft geregistreerd in de spaminstellingen, worden de geavanceerde beveiligingsfuncties nog steeds toegepast.

 • De actie Quarantaine: Als u de optie Quarantaine selecteert voor een geavanceerde beveiligingsinstelling, wordt de quarantaine die u selecteert alleen toegepast op inkomende berichten. Dit geldt ook als de quarantaine die u selecteert acties opgeeft voor uitgaande berichten. Instellingen voor de toelatingslijst overschrijven niet de optie Quarantaine.

 • Waarschuwingsbanners: Er wordt alleen een waarschuwingsbanner (geel vak) weergegeven in Gmail op het web. In apps van derden wordt geen waarschuwingsbanner weergegeven.

De gevolgen van geselecteerde acties voor gebruikers

In deze tabel staan de acties die u als beheerder kunt selecteren voor elke instelling voor geavanceerde beveiliging en welke gevolgen elke actie heeft voor gebruikers.

Actie Gevolgen voor de gebruiker
Waarschuwing

Berichten worden bezorgd in de inbox van de gebruiker. De gebruiker ziet een waarschuwingsbanner over het bericht. Met deze optie kunnen gebruikers het bericht openen en lezen.

Zie:

E-mail verplaatsen naar spam Berichten worden bezorgd in de map Spam van de gebruiker. Gebruikers kunnen naar de map Spam gaan en spamberichten openen en bekijken. Gebruikers kunnen berichten markeren als Geen spam, indien van toepassing. Gebruikers zien geen banner als u deze actie selecteert.
Quarantaine

Als u deze actie selecteert, zien gebruikers niets.Berichten worden in de beheerdersquarantaine geplaatst en de beheerder beoordeelt de berichten om te bepalen of ze veilig zijn en kunnen worden bezorgd in de inbox van gebruikers. Gebruikers zien geen banner als u deze actie selecteert.

Zie E-mailquarantaines instellen en beheren

Geavanceerde beveiligingsinstellingen toepassen

Bijlagebeveiliging inschakelen

Google scant alle berichten als bescherming tegen malware, ongeacht of de instellingen voor bijlagebeveiliging zijn ingeschakeld. U kunt aanvullende, specifieke acties afdwingen voor bepaalde bestandstypen met de instellingen in dit gedeelte. Deze instellingen beschermen tegen afzenders zonder Gmail-geschiedenis of met een slechte afzenderreputatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenVeiligheid.
 3. Scroll in het gedeelte Beveiliging naar Bijlagen.
 4. Selecteer welke instelling en actie u wilt toepassen op binnenkomende e-mails. (Meer informatie staat hieronder.)
Instellingen voor bijlagen Acties

Bescherming tegen versleutelde bijlagen van niet-vertrouwde afzenders

Bescherming tegen hackers die versleutelde bijlagen gebruiken. Deze kunnen niet worden gescand op malware.

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Bescherming tegen bijlagen met scripts van niet-vertrouwde afzenders

Bescherming tegen documenten met schadelijke scripts die uw apparaten kunnen beschadigen.     

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Bescherming tegen afwijkende bijlagetypen in e-mails

Bescherming tegen bestandstypen met bijlagen die ongewoon zijn voor uw domein. Ongewone en verouderde bestandstypen kunnen worden gebruikt om malware te verspreiden.

U kunt ongewone bestandstypen die u goedkeurt en die regelmatig naar uw domein worden gestuurd op een toelatingslijst zetten. Berichten met bestandsbijlagen die op de toelatingslijst staan, worden bezorgd in de inbox van de ontvanger.

Voer bestandsextensies in het veld De volgende ongewone bestandstypen op een toelatingslijst zetten in zonder punt ervoor en scheid deze door komma's. Bijvoorbeeld: arj, iqy, par

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Toekomstige aanbevolen instellingen automatisch aanzetten

Als er nieuwe aanbevolen beveiligingsinstellingen voor bijlagen worden toegevoegd, worden deze standaard aangezet.

Bescherming tegen verdachte links in e-mails aanzetten voor IMAP-gebruikers

Als gebruikers in uw organisatie e-mails sturen en ontvangen met ondersteunde externe IMAP-mailclients, raden we u aan linkbescherming aan te zetten voor IMAP-clients.

Als linkbescherming aanstaat voor IMAP-clients en een gebruiker op een link in een recent bericht klikt, wordt er gecontroleerd of de link schadelijk is. Als blijkt dat de link niet schadelijk is, wordt de ontvanger naar de bestemming gestuurd. In oudere berichten kan er een venster worden weergegeven en kunt u tikken of klikken om de link te openen.
Bescherming voor externe afbeeldingen en links aanzetten
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenVeiligheid.
 3. Scroll in het gedeelte Beveiliging naar Links en externe afbeeldingen.  
 4. Selecteer de gewenste beveiligingsinstellingen. (Meer informatie staat hieronder.)
Instellingen voor links en externe afbeeldingen  
Links achter ingekorte URL's identificeren Toestaan dat schadelijke links achter ingekorte URL's kunnen worden achterhaald.

Gelinkte afbeeldingen scannen

Toestaan dat gelinkte afbeeldingen worden gescand om verborgen schadelijke content te vinden.

Waarschuwingsmelding weergeven wanneer wordt geklikt op links naar niet-vertrouwde domeinen
Niet beschikbaar voor e-mailclients die IMAP/POP gebruiken

In Gmail wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer u in een e-mailbericht klikt op een link naar een niet-vertrouwd domein. Als deze instelling niet is ingeschakeld, verschijnt er alleen een waarschuwing wanneer gebruikers in een verdachte e-mail klikken op een link naar een niet-vertrouwd domein.
Toekomstige aanbevolen instellingen automatisch aanzetten Wanneer er nieuwe aanbevolen beveiligingsinstellingen voor links en externe afbeeldingen worden toegevoegd, worden deze standaard ingeschakeld.
Spoofing- en verificatiebeveiliging inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga in de Beheerdersconsole naar Menu ""and then"" Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenVeiligheid.
 3. Scroll in het gedeelte Beveiliging naar Spoofing en verificatie.
 4. Selecteer welke instellingen en acties u wilt toepassen op binnenkomende e-mails. Zie onderstaande informatie.
   
Instellingen voor spoofing en verificatie Acties

Bescherming tegen domeinspoofing met vergelijkbare domeinnamen

Bescherming tegen binnenkomende berichten vanuit domeinen die lijken op de domeinen of domeinaliassen van uw bedrijf. 

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Bescherming tegen spoofing van namen van werknemers

Bescherming tegen berichten waarvan de afzender een naam is in uw Google Workspace-directory, maar de e-mail niet afkomstig is uit het domein of de domeinaliassen van uw bedrijf.

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Bescherming tegen binnenkomende e-mails die uw domein spoofen

Bescherming tegen mogelijke Business Email Compromise-berichten (BEC) die niet zijn geverifieerd met SPF of DKIM, waarvan het lijkt alsof deze vanuit uw domein zijn gestuurd.

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Bescherming tegen niet-geverifieerde e-mails

Bescherming tegen niet-geverifieerde berichten. Berichten moeten zijn geverifieerd (door het sturende of ontvangende domein) met SPF of DKIM (of beide).

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)
 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Groepen beschermen tegen binnenkomende e-mails die uw domein spoofen

Bescherm uw Google Groepen tegen binnenkomende e-mails die uw domein spoofen. U kunt deze instelling toepassen op alle groepen of alleen op privégroepen.

 • E-mail in de inbox laten staan en een waarschuwing weergeven (standaard)

 • E-mail verplaatsen naar spam

 • Quarantaine

Toekomstige aanbevolen instellingen automatisch aanzetten

Wanneer er nieuwe aanbevolen beveiligingsinstellingen voor spoofing en verificatie worden toegevoegd, worden deze standaard aangezet.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
73010
false
false