Informacje o Google App Engine

Co to jest Google App Engine?

Google App Engine to platforma Google przeznaczona do programowania i hostowania aplikacji. Pozwala ona tworzyć aplikacje internetowe o wysokim natężeniu ruchu bez konieczności zarządzania infrastrukturą obsługującą taki ruch. Aplikacje oparte na Google App Engine korzystają z tej samej technologii, której witryny Google zawdzięczają swą szybkość i niezawodność. Ty tylko musisz napisać kod.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google App Engine, odwiedź stronę główną tej platformy.

Jak używać Google App Engine z Google Apps?

Platforma Google App Engine może być używana z Google Apps do przekazywania niestandardowej nazwy domeny do aplikacji dostępnej przez internet, np. mojaaplikacja.com.

Domyślnie usługa wdrażana w Google App Engine jest dostępna na [identyfikator-twojej-aplikacji].appspot.com. Aby aplikacja miała bardziej firmowy charakter, możesz umieścić ją na [moja-firma].com lub www.[moja-firma].com.

Aby skonfigurować te firmowe adresy dostępu do usługi, musisz udowodnić, że masz prawo własności do odpowiedniej nazwy domeny lub kupić nazwę domeny, korzystając z oferty Google. Google App Engine pozwala Ci dowieść, że masz prawo własności do domeny, a także kupić nowe nazwy domen przy użyciu Google Apps.

Poza tym Google Apps oferuje szereg usług w zakresie komunikacji i współpracy, o które możesz rozszerzyć swoją aplikację. Z użytkownikami tej aplikacji możesz komunikować się przez pocztę e-mail, korzystając z połączenia funkcjonalności Gmaila z firmowymi adresami e-mail. Możesz również utworzyć publiczne strony wiki dla swojej usługi, używając Witryn Google. Więcej informacji na temat możliwości Google Apps znajdziesz na „http://google.com/a”. Jeśli masz własną domenę, na stronie rejestracji w Google Apps wybierz „Administrator: jestem właścicielem tej domeny lub zarządzam nią”. Następnie wpisz nazwę domeny i przejdź proces rejestracji. Po jego zakończeniu zostanie wyświetlona konsola administracyjna Google Twojej domeny. W tej konsoli musisz zweryfikować własność domeny.

Po zweryfikowaniu domeny wykonaj poniższe instrukcje, aby rozpocząć pracę z Google App Engine:

 1. Zaloguj się do konsoli administracyjnej Google App Engine.
 2. Idź do sekcji Administracja > Ustawienia aplikacji.
 3. Kliknij przycisk „Dodaj domenę” w sekcji Konfiguracja domeny.
 4. Wpisz nazwę domeny w polu „Nazwa domeny:”.
 5. Kliknij „Dodaj domenę”. Nastąpi przekierowanie do konsoli administracyjnej Google, gdzie proces zostanie ukończony.
 6. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google
 7. Zaakceptuj warunki i określ URL dostępowy, pod którym ma być dostępna aplikacja.
 8. Kliknij „Akceptuj”.

Na tym etapie może być konieczne wykonanie przedstawionych instrukcji, aby dokonać zmian u rejestratora domeny, jeśli nie kupiłeś nazwy domeny przez Google.

Więcej informacji o URL-ach dostępowych

Ogranicz użytkowników i dane swojej aplikacji do jednej organizacji, np. mojaaplikacja.mojaorganizacja.com

Domyślnie, gdy utworzysz aplikację przy użyciu Google App Engine, wszelkie strony wymagające uwierzytelnienia będą wymagać od odwiedzających podania danych logowania na konto Google, takie jak konto Gmail. Możesz jednak utworzyć aplikację dostępną wyłącznie dla jednej organizacji, taką jak wewnętrzne narzędzie wyszukiwania pracy. W takim przypadku możesz skonfigurować aplikację tak, aby wymagała podania danych logowania do konta z konkretnej istniejącej domeny Google Apps.

Aby utworzyć konto Google Apps dla swojej domeny, odwiedź www.google.com/a

Instrukcje związane z interfejsem App Engine:

 1. Na początkowej stronie tworzenia aplikacji wybierz opcję „Edytuj” pod tekstem wyjaśniającym, że ta aplikacja jest „Otwarta dla wszystkich kont Google”.
 2. Wybierz „Ograniczone do następującej domeny Google Apps:”.
 3. Wpisz nazwę domeny.
 4. Kliknąć „Zapisz”.

Uwaga: nie przejmuj się, jeśli Twoja aplikacja została już utworzona z pominięciem tego kroku. Pod nowym identyfikatorem możesz utworzyć nową aplikację z tym samym kodem aplikacji.

Dla administratorów domen

Korzystając z konta administratora Google Apps, możesz szybko skonfigurować aplikację aparatu Google App Engine dla swoich użytkowników. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google i wybierz Dodaj więcej usług.

W polu Identyfikator aplikacji Google App Engine wpisz identyfikator aplikacji Google App Engine, którą chcesz zainstalować. Następnie zostanie wyświetlona prośba o wyrażenie zgody na warunki korzystania z usługi, aby dokończyć proces instalacji.

Możesz też dostosować swoje ustawienia domeny, aby skonfigurować URL dostępowy aplikacji App Engine. Szczegółowe instrukcje.

Dodatkowe informacje na temat pomocy technicznej

W chwili obecnej nie jest dostępna pomoc techniczna w zakresie pytań związanych z Google App Engine przez pocztę e-mail i telefon. Możesz jednak odwiedzić stronę z najczęstszymi pytaniami na temat Google App Engine, aby zapoznać się z odpowiedziami na częste pytania lub omówić dany problem z innymi użytkownikami tej platformy w grupie dyskusyjnej Google App Engine. Możesz też przeczytać bloga Google App Engine, aby uzyskać więcej informacji.