Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Google Apps heet nu G Suite. Dezelfde service, nieuwe naam. Meer informatie over de naamswijziging.

Over Google App Engine

Wat is Google App Engine?

Google App Engine is een platform voor het ontwikkelen en hosten van apps. Met Google App Engine kunt u web-apps voor druk verkeer maken zonder dat u een infrastructuur voor druk verkeer hoeft te beheren. Uw met Google App Engine gemaakte apps maken gebruik van dezelfde technologie die Google's websites zo snel en betrouwbaar maakt. U geeft alleen de code op.

Ga voor meer informatie over Google App Engine naar Startpagina van Google App Engine.

Hoe gebruik ik Google App Engine met G Suite?

Google App Engine kan worden gebruikt met G Suite om een aangepaste domeinnaam te maken voor uw internetapplicaties, bijvoorbeeld mijn-app.com.

Wanneer u uw service op Google App Engine implementeert, is uw service standaard toegankelijk via uw-applicatie-id.appspot.com.

Als u de merknaam van uw applicatie wilt verbeteren, wilt u deze wellicht ook beschikbaar maken op mijn-merknaam.com of www.mijn-merknaam.com.

De functie 'SSL voor aangepaste domeinen' is verplaatst naar de Google Developers Console. Als u uw aangepaste domeinnaam wilt configureren met de Google Developers Console, bekijkt u het artikel 'Aangepaste domeinen en SSL gebruiken' in de Google Cloud Platform-documentatie.

Als u deze toegangslocaties met uw merknaam wilt instellen voor uw service, moet u aantonen dat u eigenaar van de domeinnaam bent of de domeinnaam via Google heeft aangeschaft. Met Google App Engine kunt u aantonen dat u eigenaar van uw domein bent en nieuwe domeinnamen aanschaffen via G Suite.

G Suite biedt daarnaast een aantal communicatie- en samenwerkingsservices waarmee u uw applicatie kunt verbeteren. U kunt per e-mail communiceren met gebruikers van uw app met behulp van e-mailadressen met uw merknaam en de mogelijkheden van Gmail. U kunt ook openbare wiki's voor uw service maken met Google Sites. Meer informatie over G Suite. Als u eigenaar bent van uw domein, selecteert u op de aanmeldingspagina van G Suite de optie Beheerder: ik ben eigenaar of beheerder van dit domein. Geef vervolgens de naam van uw domein op en ga verder met de registratie. Als u gereed bent, wordt u naar de Google-beheerdersconsole van uw domein geleid. In de beheerdersconsole moet u het eigendom van uw domein verifiëren.

Zodra u uw domein heeft geverifieerd, volgt u deze instructies om aan de slag te gaan met Google App Engine:

 1. Log in bij de beheerconsole van Google App Engine.
 2. Ga naar Beheer > Applicatie-instellingen
 3. Klik onder Domeininstallatie op Domein toevoegen....
 4. Voer in het veld Domeinnaam: uw domeinnaam in en klik op Domein toevoegen.
  U wordt vervolgens naar de Google-beheerdersconsole geleid om het proces te voltooien.
 5. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 6. Accepteer de voorwaarden en geef de toegangs-URL op die u voor uw applicatie wilt gebruiken.
 7. Klik op Accepteren.

Op dit punt moet u mogelijk de weergegeven instructies volgen om wijzigingen aan te brengen bij uw domeinregistreerder als u uw domeinnaam niet via Google heeft aangeschaft.

Meer informatie over toegangs-URL's

Hoe weet ik of ik een Google App Engine-applicatie moet toevoegen aan mijn domein?

Google kan dit niet voor u beslissen, dus stel vragen over de applicatie aan de ontwikkelaar ervan. In het algemeen moet u alleen applicaties toevoegen van ontwikkelaars die u vertrouwt, zoals ontwikkelaars in uw bedrijf of leveranciers met wie u al samenwerkt. Bekijk de Algemene voorwaarden voor App Engine van Google voor meer informatie.

Gebruikers en gegevens van uw applicatie beperken tot één organisatie, bijvoorbeeld mijn-app.mijn-org.com

Wanneer u een app met Google App Engine maakt, wordt bezoekers van pagina's waarvoor verificatie is vereist standaard gevraagd naar de aanmeldingsgegevens voor hun Google-account, zoals een Gmail-account. U wilt wellicht een applicatie maken die slechts beschikbaar is voor één organisatie, zoals een tool voor het zoeken naar beschikbare interne functies. In dat geval kunt u uw applicatie zodanig configureren dat binnen een specifiek bestaand G Suite-domein naar inloggegevens voor een account wordt gevraagd.

Ga naar www.google.com/a voor meer informatie over het maken van een G Suite-account voor uw domein.

Ga als volgt te werk om de gebruikers en gegevens van uw applicatie te beperken tot één organisatie:

 1. Klik op de eerste pagina bij het maken van een applicatie, onder de tekst 'Openbaar voor alle Google-accounts' op Bewerken.
 2. Selecteer Beperken tot het volgende G Suite-domein:.
 3. Voer in het veld G Suite-domein uw domeinnaam in.
 4. Klik op Opslaan.

Opmerking: Als u uw applicatie al heeft gemaakt en deze stap niet heeft uitgevoerd, kunt u een nieuwe applicatie maken met dezelfde applicatiecode onder een nieuwe identifier.

Voor domeinbeheerders

Met een G Suite-beheerdersaccount kunt u de Google App Engine-app snel instellen voor uw gebruikers:

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Ga naar App Engine-apps.
 3. Selecteer Meer services toevoegen.
 4. Voer in het veld ID van Google App Engine-app de ID in voor de Google App Engine-applicatie die u wilt installeren.
  U wordt dan gevraagd akkoord te gaan met de servicevoorwaarden om het installatieproces te voltooien.
 5. (Optioneel) U kunt ook uw domeininstellingen aanpassen zodat een toegangs-URL wordt ingesteld voor uw Google App Engine-applicatie.

Voor extra ondersteuning

Voor vragen over Google App Engine is er momenteel geen ondersteuning per e-mail of telefoon beschikbaar.

Hier vindt u meer informatie over Google App Engine:

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw G Suite-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met G Suite.