Over Google App Engine

Wat is Google App Engine?

Google App Engine is een platform voor het ontwikkelen en hosten van apps. Met Google App Engine kunt u webapps voor druk verkeer maken zonder dat u een infrastructuur voor druk verkeer hoeft te beheren. Uw met Google App Engine gemaakte apps maken gebruik van dezelfde technologie die Google's websites zo snel en betrouwbaar maakt. U geeft alleen de code op.

Voor meer informatie over Google App Engine bezoekt u de homepage van Google App Engine.

Hoe gebruik ik Google App Engine met Google Apps?

Google App Engine kan met Google Apps worden gebruikt om een aangepaste domeinnaam voor uw internetapp te bieden, bijvoorbeeld mijnapp.nl.

Wanneer u uw service op Google App Engine implementeert, is uw service standaard toegankelijk via [uw-app-id].appspot.com. Als u de merknaam van uw app wilt verbeteren, kunt u deze app ook beschikbaar stellen op [mijn-merknaam].com of www.[mijn-merknaam].com.

Als u deze toegangslocaties met uw merknaam wilt instellen voor uw service, moet u aantonen dat u eigenaar van de domeinnaam bent of de domeinnaam via Google heeft aangeschaft. Met Google App Engine kunt u aantonen dat u eigenaar van uw domein bent en nieuwe domeinnamen aanschaffen via Google Apps.

Google Apps biedt bovendien een aantal communicatie- en samenwerkingsservices waarmee u uw app kunt verbeteren. U kunt per e-mail communiceren met gebruikers van uw app met behulp van e-mailadressen met uw merknaam en de mogelijkheden van Gmail. U kunt ook openbare wiki's voor uw service maken met Google Sites. Ga naar http://google.com/a voor meer informatie over de mogelijkheden van Google Apps. Als u eigenaar bent van uw domein, selecteert u op de aanmeldingspagina van Google Apps de optie 'Beheerder: ik ben eigenaar of beheerder van dit domein'. Geef vervolgens de naam van uw domein op en ga verder met de registratie. Wanneer u klaar bent, ziet u de Google-beheerdersconsole voor uw domein. In de beheerdersconsole moet u het eigendom van uw domein verifiëren.

Zodra u uw domein heeft geverifieerd, volgt u deze instructies om aan de slag te gaan met Google App Engine:

 1. Log in op de beheerconsole van Google App Engine.
 2. Ga naar Administration > Application Settings.
 3. Klik onder 'Domain Setup' op 'Add Domain...'
 4. Geef in het veld 'Domain Name' uw domeinnaam op.
 5. Klik op Add Domain. U wordt naar de Google-beheerdersconsole geleid zodat u het proces kunt voltooien.
 6. Log in bij de Google-beheerdersconsole
 7. Accepteer de voorwaarden en geef de toegangs-URL op die u voor uw toepassing wilt gebruiken.
 8. Klik op 'Accept'.

Op dit punt moet u mogelijk de weergegeven instructies volgen om wijzigingen aan te brengen bij uw domeinregistreerder als u uw domeinnaam niet via Google heeft aangeschaft.

Meer informatie over toegangs-URL's

Gebruikers en gegevens van uw app beperken tot één organisatie, bijvoorbeeld mijnapp.mijnorg.nl

Wanneer u een app met Google App Engine maakt, wordt bezoekers van pagina's waarvoor verificatie is vereist standaard gevraagd naar de aanmeldingsgegevens voor hun Google-account, zoals een Gmail-account. U kunt echter ook een app ontwikkelen die slechts beschikbaar is voor één organisatie, zoals een functie voor het zoeken naar interne vacatures. In dat geval kunt u uw app zodanig configureren dat binnen een specifiek, bestaand Google Apps-domein naar aanmeldingsgegevens voor een account wordt gevraagd.

Ga naar www.google.com/a voor meer informatie over het maken van een Google Apps-account voor uw domein.

Instructies voor de App Engine-interface.

 1. Selecteer op de eerste pagina voor het maken van apps de optie 'Bewerken' onder de tekst waarin wordt uitgelegd dat deze app beschikbaar is voor alle Google-accounts.
 2. Selecteer 'Restricted to the following Google Apps domain:'.
 3. Geef uw domeinnaam op.
 4. Klik op 'Save'.

Let op: het maakt niet uit als u uw app al heeft gemaakt en deze stap niet heeft uitgevoerd. U kunt een nieuwe app met dezelfde appcode maken onder een nieuwe ID.

Voor domeinbeheerders

Met een Google Apps-beheerdersaccount kunt u de Google App Engine-app snel instellen voor uw gebruikers. Ga naar uw Google-beheerdersconsole, log in en selecteer Meer services toevoegen.

Geef in het veld 'Id van Google App Engine-app' de id voor de Google App Engine-app op die u wilt installeren. Vervolgens wordt u gevraagd akkoord te gaan met de servicevoorwaarden om het installatieproces te voltooien.

U kunt ook uw domeininstellingen zodanig aanpassen dat er een toegangs-URL voor uw App Engine-app wordt ingesteld. Stapsgewijze instructies.

Voor extra ondersteuning

Voor vragen over Google App Engine is er momenteel geen ondersteuning per e-mail of telefoon beschikbaar. U kunt echter de veelgestelde vragen over Google App Engine raadplegen voor antwoorden op veelgestelde vragen, of de discussiegroep voor Google App Engine bezoeken om uw probleem met andere App Engine-gebruikers te bespreken. U kunt voor meer informatie ook de blog over Google App Engine lezen.