Använda varningscentret

Varningscentret innehåller två typer av sidor:

 • En lista med varningar som berör din domän – den här sidan visas när du har loggat in på Googles administratörskonsol och navigerat till varningscentret. Listan kan sträcka sig över flera sidor beroende på hur många varningar som är aktiva.
 • En detaljsida som ger mer information om respektive varning – du får åtkomst till detaljerna genom att klicka på en post på listan över varningar. 

Så här kommer du igång med varningscentret:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På startsidan för administratörskonsolen går du till Meny följt av Säkerhet följt av Varningscenter.

 

Visa din lista med varningar

När varningscentret har öppnats visas en lista som anger de olika varningar som berör din domän. Med den här listan kan du snabbt avgöra hur många varningar som för närvarande är aktiva. Posterna på denna lista innehåller en kort beskrivning om varje varning, varningstyp och datum för varningen.

Mer information finns i följande avsnitt.

Använda filter för att begränsa din lista med varningar

Varningscentret ger en översikt över de olika typerna av varningar som berör din domän. Du kan begränsa listan som visas i varningscentret genom att filtrera efter vissa typer av varningar, ett datumintervall eller båda. Du kan också skapa filter baserat på andra varningskriterier – till exempel status, allvarlighetsgrad, tilldelad eller användarens e-post.

Visa specifika varningstyper:

 1. Klicka på Lägg till ett filter från listvyn i varningscentret.
 2. Välj kriterier för filtret i listan – till exempel klicka på Varningstyp.
 3. Markera rutorna för relevanta varningstyper i fönstret Varningstyper.
 4. Klicka på VERKSTÄLL.

  När du har tillämpat ditt filter visas en lista som motsvarar de relevanta varningstyperna. Du kan sedan klicka på valfritt objekt på listan för att visa detaljer om en varning.

Visa varningar i specifika datumintervall: 

 1. Klicka på Lägg till ett filter från listvyn i varningscentret.
 2. Välj kriterier för filtret i listan – klicka till exempel på Datumintervall.
 3. I fönstret Datumintervall väljer du datumintervall för varningen.
 4. Klicka på VERKSTÄLL.

  När du har tillämpat ditt filter visas en lista som motsvarar varningarna under det datumintervall som du har angett. Du kan sedan klicka på valfritt objekt på listan för att visa detaljer om en varning.

Spara en uppsättning varningsfilter

Om du behöver använda en uppsättning filter i varningscentret mer än en gång kan du spara filtren och sedan återgå till dem senare efter behov. Så här sparar du en uppsättning varningsfilter:

 1. Klicka på Lägg till ett filter från listvyn i varningscentret.
 2. Välj dina kriterier för filtret i listan – klicka till exempel på Status.
 3. I fönstret Status markerar du Inte startat, Pågår eller Stängt.
 4. Klicka på VERKSTÄLL.
 5. Klicka på Sparade filter.
 6. Klicka på SPARA AKTUELLT FILTER.
 7. Ange ett namn på filtret – ange till exempel Status ej startad.
 8. Klicka på SPARA.

Obs!

 • Du kan senare komma åt dina sparade filter genom att klicka på Sparade filter och klicka på ett tidigare sparat filternamn.
 • Du kan ta bort ett sparat filter genom att klicka på Sparade filter, markera ett av filtren och klicka på ikonen radera.
 • Du kan spara upp till 20 filter samtidigt.

Starta en undersökning

Om du är G Suite Enterprise-administratör kan du starta en undersökning baserat på en varning. Klicka på en av förstoringsglasikonerna längst till höger på sidan Varningscenter. Du kan också klicka på UNDERSÖK VARNING på informationssidan.Därefter kan du använda undersökningsverktyget för att vidta åtgärder, till exempel för att rensa en enhet eller stänga av en användare.Mer information finns i Starta en undersökning.

Visa varningsinformation

Om du vill visa mer information om en varning klickar du på ett objekt på sidan för att öppna sidan med varningsinformation. Fler uppgifter finns i Visa varningsinformation.

Ge feedback på varningar

Varningar genereras baserat på ett maskinlärningssystem så att miljarder signaler kan beaktas för att upptäcka hot. För dessa varningar kan du ange om varningen var korrekt eller användbar, vilket förbättrar noggrannheten för varningarna över tid. Denna feedback används enbart för att förbättra signaler för din domän och delas inte utanför din organisation.

Alla administratörer på din domän med fullständig åtkomst till varningscentret kan ge feedback.

Mer information finns i Ge feedback om varningar.

Visa varningshistorik

På sidan med varningsinformation kan du se de ändringar som administratörer gör av en varning. Om en administratör exempelvis ändrar varningens status från Inte startad till Stängd, eller om det finns en ändring av den som tilldelats varningen eller varningens allvarlighetsgrad, visar detta avsnitt en uppgift om ändringen, inklusive administratörens e-postadress och datum och tid för ändringen. 

Lägg till kommentarer i varningshistoriken

Som administratör kan du lägga till kommentarer i avsnittet Varningshistorik i en varning.Genom att lägga till kommentarer kan du samarbeta med kolleger, hålla dina kolleger informerade och diskutera nästa steg.

Lägg till exempel till en kommentar om du vill ge mer information när du ändrar statusen för en varning, till exempel om du har ändrat den från Pågår till Stängd. Du kan också lägga till en kommentar när du omtilldelar en varning eller för att tillhandahålla länkar till relaterade resurser.

Från avsnittet Varningshistorik på sidan Varningsinformation anger du din kommentar och klickar på SPARA. Ditt användarnamn visas sedan bredvid kommentaren, samt datum och tid.Om det behövs kan du senare radera en kommentar som du har lagt till på den här sidan.

Visa relaterade varningar

På sidan med varningsinformation kan du visa en lista med relaterade varningar. På den här listan kan du snabbt söka efter varningar som har liknande detaljer, till exempel samma e-postadress för en användare.

I likhet med huvudsidan för varningscentret kan du använda listan över relaterade varningar för att ge feedback om varningskvalitet eller starta en undersökning som rör varningen. Du kan klicka på en varning på listan för att öppna informationssidan för varningen.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?