Använda varningscentret

Varningscentret innehåller två typer av sidor:

 • En lista med varningar som berör din domän – den här sidan visas när du har loggat in på Googles administratörskonsol och navigerat till varningscentret. Listan kan sträcka sig över flera sidor beroende på hur många varningar som är aktiva.
 • En detaljsida som ger mer information om respektive varning – du får åtkomst till detaljerna genom att klicka på en post på listan över varningar. 

Så här kommer du igång med varningscentret:

 1. Logga in på Googles administratörskonsol på admin.google.com med ditt administratörskonto. 
 2. Klicka på Säkerhet följt av Varningscenter på huvudmenyn i det övre vänstra hörnet av administratörskonsolen.

Visa din lista med varningar

När varningscentret har öppnats visas en lista som anger de olika varningar som berör din domän. Med den här listan kan du snabbt avgöra hur många varningar som för närvarande är aktiva. Posterna på denna lista innehåller en kort beskrivning om varje varning, varningstyp och datum för varningen.

Mer information finns i följande avsnitt.

Använda filter för att begränsa din lista med varningar

Varningscentret ger en översikt över de olika typerna av varningar som berör din domän. Du kan begränsa listan som visas i varningscentret genom att filtrera efter vissa typer av varningar, ett datumintervall eller båda.

Visa specifika varningstyper:

 1. Klicka på Lägg till ett filter från listvyn i varningscentret.
 2. Klicka på Varningstyp.
 3. Markera rutorna för relevanta varningstyper i fönstret Varningstyper.
 4. Klicka på VERKSTÄLL.

  När du har tillämpat ditt filter visas en lista som motsvarar de relevanta varningstyperna. Du kan sedan klicka på valfritt objekt på listan för att visa detaljer om en varning.

Visa varningar i specifika datumintervall: 

 1. Klicka på Lägg till ett filter från listvyn i varningscentret.
 2. Klicka på Datumintervall.
 3. I fönstret Datumintervall väljer du datumintervall för varningen.
 4. Klicka på VERKSTÄLL.

  När du har tillämpat ditt filter visas en lista som motsvarar varningarna under det datumintervall som du har angett. Du kan sedan klicka på valfritt objekt på listan för att visa detaljer om en varning.

Starta en undersökning

Om du är G Suite Enterprise-administratör kan du starta en undersökning baserat på en varning. Klicka på en av förstoringsglasikonerna längst till höger på sidan Varningscenter. Du kan även klicka på UNDERSÖK VARNING på informationssidan. Därefter kan du använda undersökningsverktyget för att vidta åtgärder, till exempel för att rensa en enhet eller stänga av en användare. Mer information finns i Starta en undersökning.

Visa varningsinformation

Om du vill visa mer information om en varning klickar du på ett objekt på sidan för att öppna sidan med varningsinformation. Fler uppgifter finns i Visa varningsinformation.

Ge feedback på varningar

För vissa varningstyper genereras varningar baserat på ett maskinlärningssystem så att miljarder signaler kan beaktas för att upptäcka hot. För dessa varningar kan du ange om varningen var korrekt eller användbar, vilket förbättrar noggrannheten för varningarna över tid. Denna feedback används enbart för att förbättra signaler för din domän och delas inte utanför din organisation.

Feedbackfunktionen innehåller för närvarande följande varningstyper:

 • Användarrapporterat nätfiske
 • Intrång i form av nätfiske på grund av felaktig vitlista

Alla administratörer på din domän med fullständig åtkomst till varningscentret kan ge feedback.

Mer information finns i Ge feedback om varningar.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?