Visa varningsinformation

Från din lista över varningar i varningscentret kan du gå vidare till en mer detaljerad nivå med mer information om enskilda varningar. Varje varningstyp omfattar olika detaljer och ger dig olika alternativ när du svarar på en varning.

Så här visar du varningsinformation:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På startsidan för administratörskonsolen går du till "" följt av Säkerhet följt av Varningscenter.
 3. Om du vill visa fler detaljer klickar du på ett objekt på sidan så att sidan med varningsinformation visas.

Obs! Varningscentret visar inte information om tidszon. Tiderna i varningscentret formateras efter din inställning för tidszon i Googles administratörskonsol.

Varningstyper

Öppna alla   |   Stäng alla

Potentiell identitetsförfalskning för medarbetare i Gmail

Den här varningen informerar dig när en extern avsändare kanske förfalskar användare med ett liknande namn på domänen genom att använda ett visningsnamn som matchar en användare i din globala adressbok. Den externa avsändaren kan ha skickat skräppost eller har begränsad eller ingen historik av att skicka e-post till din domän.

Obs! Den här varningen visas bara om alternativet för skydd mot identitetsförfalskning och autentisering för identitetsförfalskning av medarbetarnamn är inaktiverat. Information om hur du aktiverar eller inaktiverar funktionen finns i Aktivera skydd mot identitetsförfalskning och autentisering i Avancerat skydd mot lösenordsfiske och skadlig programvara

Öppna undersökningsverktyget om du vill se vilka meddelanden användarna har interagerat med och ta bort dessa meddelanden från användarnas inkorgar. Anvisningar finns i Vidta åtgärder baserat på sökresultat. Information om hur du blockerar avsändaren finns i Blockera specifika avsändare baserat på e-post eller domän.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet potentiella identitetsförfalskningar, visningsnamnet och antalet mottagare.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Avsändare – avsändarens namn.
 • Totalt antal användarrapporter
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

På informationssidan finns även en tabell med meddelandeinformation som datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagarens användarnamn, bilagor och ditt primära domännamn för att underlätta undersökningen. Undersökningsverktyget kan ge ytterligare information för att gå vidare med undersökningen.

Obs! Ingen varning skapas om det finns en befintlig, öppen varning från samma externa avsändare. Detta är till för att du inte ska få alltför många meddelanden.

Meddelande med skadlig programvara har identifierats efter leverans

Oöppnade meddelanden som identifieras som skadlig programvara efter leveransen klassificeras automatiskt om och tas bort från användarens inkorg. Om en mottagare har öppnat eller på annat sätt interagerat med ett sådant meddelande finns det kvar i användarens inkorg tills det tas bort manuellt. Vi rekommenderar starkt att alla öppnade meddelanden med skadlig programvara tas bort från användarnas inkorgar så snart som möjligt.

Sidan Varningsinformation innehåller följande uppgifter:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet meddelanden med skadlig programvara och antalet mottagare.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Avsändare – avsändarens namn.
 • Totalt antal meddelandeleveranshändelse
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista med exempel på meddelandeleverans. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Varje post på listan inkluderar datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagare, hash för bilagor och ditt primära domännamn.

Om du vill visa vilka meddelanden som användare har interagerat med och ta bort dem från användarnas inkorgar öppnar du undersökningsverktyget (anvisningar finns i Vidta åtgärder baserat på sökresultat). Information om hur du blockerar avsändaren finns i Blockera specifika avsändare baserat på e-post eller domän.

Nätfiskemeddelande har identifierats efter leverans

Oöppnade meddelanden som identifieras som nätfiske efter leveransen klassificeras automatiskt om och tas bort från användarens inkorg. Om en mottagare har öppnat eller på annat sätt interagerat med ett sådant meddelande finns det kvar i användarens inkorg tills det tas bort manuellt. Vi rekommenderar starkt att alla öppnade nätfiskemeddelanden tas bort från användarnas inkorgar så snart som möjligt.

Om du vill visa vilka meddelanden som användare har interagerat med och ta bort dem från användarnas inkorgar öppnar du undersökningsverktyget (anvisningar finns i Vidta åtgärder baserat på sökresultat). Information om hur du blockerar avsändaren finns i Blockera specifika avsändare baserat på e-post eller domän.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet nätfiskemeddelanden och antalet mottagare.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Avsändare – avsändarens namn.
 • Totalt antal meddelandeleveranshändelse
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista med exempel på meddelandeleverans. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Varje post på listan inkluderar datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagare, hash för bilagor och ditt primära domännamn.

Ökat antal skräppostmeddelanden rapporterade av användare

En ovanligt hög volym meddelanden har markerats som skräppost av användare på din domän.

Anvisningar om hur du blockerar avsändaren finns i Blockera specifika avsändare baserat på e-post eller domän. Om du vill hitta liknande meddelanden som användare inte har anmält, klassificera om meddelanden och ta bort dessa meddelanden från användarnas inkorgar öppnar du undersökningsverktyget (anvisningar finns i Vidta åtgärder baserat på sökresultat).

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet skräppostmeddelanden och antalet mottagare.
 • Datum — datum och tid för händelsen (detta är vanligtvis datumet för det första meddelandet som rapporteras i volymtoppen)
 • Totalt antal användarrapporter
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista med exempel på användarrapporter. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Varje post på listan inkluderar datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagarens användarnamn, hash för bilagor och ditt primära domännamn.

Användarrapporterat nätfiske

Ett ökat antal användarrapporterade nätfiskemeddelanden kan vara ett tecken på att din domän är utsatt för en nätfiskeattack. Varningen om användarrapporterat nätfiske ger information om en sådan säkerhetshändelse.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet nätfiskemeddelanden och antalet mottagare.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Avsändare – avsändarens namn.
 • Totalt antal användarrapporter – antal användarrapporter.
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista med exempel på användarrapporter. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Varje post på listan inkluderar datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagarens användarnamn, hash för bilagor och ditt primära domännamn.

Med hjälp av detaljerna från den här varningen kan du vidta åtgärder för att blockera avsändaren.

Misstänkt meddelande har anmälts

En extern avsändare har skickat meddelanden till din domän som användarna har klassificerat som skräppost.

Anvisningar om hur du blockerar avsändaren finns i Blockera specifika avsändare baserat på e-post eller domän. Om du vill hitta liknande meddelanden som användare inte har anmält, klassificera om meddelanden och ta bort dessa meddelanden från användarnas inkorgar öppnar du undersökningsverktyget (anvisningar finns i Vidta åtgärder baserat på sökresultat).

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet misstänkta meddelanden och antalet mottagare.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Avsändare – avsändarens namn.
 • Totalt antal användarrapporter
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista med exempel på användarrapporter. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Varje post på listan inkluderar datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagarens användarnamn, hash för bilagor och ditt primära domännamn.

Nätfiske i inkorgar på grund av felaktig vitlista

Meddelanden som har klassificerats som skräppost av Gmail-filtren kan levereras till användarnas inkorgar på grund av inställningarna för vitlista som åsidosätter skräppostfiltren i Googles administratörskonsol. Till följd av detta kan användare i din organisation få nätfiskemeddelanden. Varningen Nätfiske i inkorgar på grund av felaktig vitlista ger information om en sådan säkerhetshändelse.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet nätfiskemeddelanden och antalet mottagare.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Avsändare – avsändarens namn.
 • IP-källadress – IP-adress till avsändarens domän.
 • Vitlista – inställning i Googles administratörskonsol som åsidosätter skräppostfiltret.
 • Meddelandeleverans – antal händelser.
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista med exempel på meddelandeleverans. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Varje post på listan inkluderar datum, meddelande-id, ämneshash, meddelandetextens hash, mottagarens användarnamn, hash för bilagor och ditt primära domännamn.

Med hjälp av detaljerna från den här varningen kan du vidta åtgärder för att blockera avsändaren.

Varning om statligt understödd attack

Den här varningen informerar administratörer om potentiella statligt understödda attacker. I sällsynta fall kan exempelvis statligt understödda angripare försöka stjäla en användares lösenord inom din organisation.

För att ytterligare förbättra säkerheten i din organisation rekommenderar vi starkt att du återställer lösenorden för berörda användare, tillämpar tvåstegsverifiering för domänen och tillämpar säkerhetsnycklar för dina användare.

Mer information om statligt understödda attacker finns i Varningar om statligt understödda attacker.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – beskrivning av varningen
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Aktör
Export av domändata har initierats

Varningen Export av domändata har initierats ger information om en avancerad administratör för ditt Google-konto som har börjat exportera data från din domän. En domändataexport som har initierats kan avbrytas inom 48 timmar innan själva exportprocessen påbörjas. Kontakta G Suites support om du tror att den här exporten inte var avsiktlig.

Dataexporten tar normalt 72 timmar beroende på hur stor domänen är. Du kan se aktuell status för exporten i verktyget för dataexport. Mer information om exportverktyget finns i Exportera organisationens data.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen.
 • Datum
 • Person – användare som initierade dataexporten
Obehörig åtkomst till enhet

Varningen Obehörig åtkomst till enhet ger information om enheter på din domän som har utsatts för obehörig åtkomst. En enhet anses ha utsatts för obehörig åtkomst om den är rotad (gäller Android-enheter), jailbroken (gäller iOS-enheter) eller om en ovanlig statusändring sker på den.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel typen av enhet och enhetens id.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Enhetsägare – enhetsägarens användarnamn.
 • Berörd enhet – det här avsnittet innehåller enhetsinformation som enhetens id, serienummer, enhetstyp, enhetens modellnamn och namn på resurs-id.
Misstänkt aktivitet på enheten

Om enhetens egenskap uppdateras, exempelvis enhetens id, serienummer, typ av enhet eller enhetstillverkare, betraktas det som en misstänkt enhetsaktivitet. Varningen om misstänkt enhetsaktivitet ger information om en sådan säkerhetshändelse.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen, till exempel antalet enhetsegenskaper som uppdaterats och enhetens id.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Enhetsägare – enhetsägarens användarnamn.
 • Berörd enhet – det här avsnittet innehåller enhetsinformation som enhetens id, serienummer, enhetstyp, enhetens och namn på resurs-id.
 • Mottaget av – anger antalet mottagare och mottagarnas användarnamn.

Informationssidan innehåller även en lista över uppdateringar av enhetsegenskaper. Denna lista visas i en tabell längst ned på sidan. Det gamla värdet och det nya värdet visas för varje enhetsegenskap som uppdaterats.

Läckt lösenord

När Google identifierar användaruppgifter som utsatts för intrång kräver vi en återställning av användarens lösenord innan han eller hon kan logga in igen.

Vanliga orsaker till lösenordsstöld är virus, att användare svarar på e-post som är nätfiske eller användning av samma lösenord på flera olika webbplatser, varav en eller flera har utsatts för angripare.

Vi rekommenderar att du återställer den här användarens lösenord och kontrollerar om användarens konto har utsatts för intrång. Vi rekommenderar att du låter användaren gå igenom Gmails säkerhetschecklista.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Inloggningsdatum
 • Berörd användare – användarnamnet med uppgifter som utsatts för obehörig åtkomst
Misstänkt inloggning

Viktigt! Misstänkta inloggningsvarningar döljs från standardvyn för varningscentret. Du kan visa dem genom att välja filtret för varningstyp för Misstänkt inloggning. Även om varningarna döljs från listvyn aktiverar nya varningar e-postaviseringar om denna funktion har aktiverats.

Google räknar inloggningsaktivitet som misstänkt vid inloggningsförsök som inte matchar en användares normala beteende, exempelvis en inloggning från en ovanlig plats eller om en obehörig person försökt få åtkomst till en användares konto. 

I de flesta fall visar vi användaren en inloggningsfråga innan vi skickar dig en varning. Om användaren misslyckas eller lämnar utmaningen skickar vi varningen om misstänkt inloggning till dig.

Vi rekommenderar att du stänger av den här användaren tills du har gått igenom dessa säkerhetssteg. Du kan stänga av den här användaren från inställningssidan eller undersökningsverktyget.

Du kan återställa användaren och återställa lösenordet när du har avgjort att det är säkert att göra det. Vi rekommenderar att användaren går igenom säkerhetschecklistan för Gmail.Vi rekommenderar starkt att du aktiverar tvåstegsverifiering för domänen och tillämpar säkerhetsnycklar för användarna.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Inloggningsdatumet har markerats som misstänkt
 • Datum för inloggningsförsök
 • Berörd användare – användarnamnet som berörs av den misstänkta inloggningen
 • IP som inloggningen identifierades från
Misstänkt programmatisk inloggning

Liksom konventionella webbloggar är programmatiska inloggningar (genom appar) föremål för riskanalys. Google bidrar till att skydda Google-konton (som tecknats via jobbet, skolan eller någon annan grupp) genom att blockera misstänkta programmatiska inloggningar från åtkomst till Google-konton.

Vi rekommenderar starkt att du använder OAuth för alla anslutningar till användarnas data. Om en användare försöker logga in med programmatisk inloggning rekommenderar vi att du kontaktar denna användare för att identifiera appen som han eller hon använder och kontrollera att det var denna användare som försökte få åtkomst till sitt konto. Därefter uppgraderar du användaren till en app som använder OAuth och stänger av åtkomst till mindre säkra appar för den här användaren och så många andra som möjligt.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Inloggningsdatumet har markerats som misstänkt
 • Datum för inloggningsförsök
 • Berörd användare – användarnamnet som berörs av den misstänkta inloggningen
 • IP som inloggningen identifierades från
Användaren är avstängd

När Google identifierar misstänkt aktivitet som tyder på att ett konto utsatts för intrång, stänger vi proaktivt av den berörda användarens konto.

Som G Suite-administratör kan du även stänga av användare från deras inställningssida eller genom att använda undersökningsverktyget. 

Du kan återställa användaren och återställa lösenordet när du har fastställt det är säkert att göra det. Innan du återställer en användare rekommenderar vi att du följer dessa säkerhetssteg

Vi rekommenderar att du låter användaren gå igenom Gmails säkerhetschecklista. Vi rekommenderar starkt att du aktiverar tvåstegsverifiering för domänen och tillämpar säkerhetsnycklar för användarna.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Inloggningsdatum
 • Berörd användare – användarnamnet som berörs av den misstänkta aktiviteten
Användaren har stängts av på grund av misstänkt aktivitet

Den här varningen är en allmän varning om att en användare har stängts av på grund av misstänkt aktivitet. Du kan följa upp med användaren eller kontakta Googles support för mer information.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Inloggningsdatumet har markerats som misstänkt
 • Datum för inloggningsförsök
 • Berörd användare – användarnamnet som berörs av misstänkt aktivitet
 • IP-adress som inloggningen identifierades från
Användare avstängd på grund av webbskräp

När Google identifierar misstänkt aktivitet som tyder på att ett konto utsatts för intrång, exempelvis bevis på att en användare skickar skräppost, stänger vi proaktivt av den berörda användarens konto.

Du kan återställa användaren och återställa lösenordet när du har avgjort att det är säkert att göra det. Vi rekommenderar att användaren går igenom säkerhetschecklistan för Gmail. Vi rekommenderar starkt att du aktiverar tvåstegsverifiering för domänen och tillämpar säkerhetsnycklar för användarna.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Datum
 • Berörd användare – användarnamnet som berörs av misstänkt aktivitet
Användare avstängd av på grund av att ha skickat webbskräp via relä

När Google identifierar misstänkt aktivitet som tyder på att ett konto utsatts för intrång, exempelvis bevis på att en användare skickar skräppost via SMTP-relätjänsten, stänger vi proaktivt av den berörda användarens konto.

Du kan återställa kontot när du har löst problemet med reläskräppost. Under avstängningsperioden kan användaren inte logga in på Googles tjänster eller skicka e-post via det här kontot, men vi fortsätter att leverera inkommande e-post som vanligt.

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Datum
 • Berörd användare – användarnamnet som berörs av misstänkt aktivitet
Google Operations

Google Operations-varningen ger information om säkerhets- och sekretessproblem som påverkar organisationens G Suite-tjänster. 

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – i det här avsnittet tillhandahåller Google ett meddelande som innehåller specifik information om problemet eller händelsen.Avsnittet varierar i storlek från några meningar till flera textstycken.
 • Startdatum – datum och tid då händelsen började.
 • Slutdatum – datum och tid då händelsen löstes.
 • Berörda användare – detta avsnitt sammanfattar antalet användare som berördes av händelsen samt innehåller en lista över dessa användare. Om listan är för stor för att rymmas i avsnittet klickar du på Visa alla för att visa hela listan.
 • Bilagor – i förekommande fall kan du ladda ned bilagor med mer information om händelsen eller problemet.
Aktivitetsregel

En aktivitetsregel är en uppsättning villkor och åtgärder som definierats av en administratör. Om villkoren för en policy uppfylls aktiveras regeln och motsvarande åtgärder körs automatiskt. Aktivitetsregler kan automatisera processer som annars skulle utföras manuellt och kan anpassas för domänens specifika affärsbehov.

Som administratör kan du skapa en regel som varnar dig eller vidtar åtgärder baserat på en sökning som du konfigurerar i undersökningsverktyget. Om du konfigurerar denna regel för att aktivera en varning visas varningen som en aktivitetsregel i varningscentret (mer information finns i Skapa regler med undersökningsverktyget).

På sidan Varningsinformation kan du se viktig information om denna varning:

 • Översikt – det här avsnittet innehåller en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen
 • Datum
 • Tröskel
 • Varningsstatus
 • Varningsgrad – låg, medel eller hög
 • Regel som utlöste varningen
DLP (Drive)

Du får en varning om DLP (Drive) i varningscentret när en Drive-regel för förebyggande av dataförlust aktiveras.

Som G Suite-administratör kan du hindra användarna från att dela känsligt innehåll på Google Drive eller delade enheter med personer utanför organisationen. Med DLP-regler kan du skanna filer efter känsligt innehåll. Om en användare till exempel delar en fil med bankkontonummer eller skatteregistreringsnummer kan du låta huvudadministratörerna få ett e-postmeddelande om det. Du kan också varna användare som försöker dela en fil eller helt blockera filen för personer utanför organisationen.

På sidan Varningsinformation kan du visa viktig information om varningen DLP-varningen (Drive):

 • Översikt – en sammanfattning av varningen med en översikt över informationen.
 • Datum – datum och tid för händelsen
 • Utlösande användare – användaren som ändrade en fil genom att lägga till känsligt innehåll i den
 • Delade användare – användarna som Drive-filen delades med
 • Dokument-id – unik identifierare för Drive-dokumentet
 • Dokumentnamn – titeln på Drive-dokumentet
 • Detektornamn – namn på användardefinierade innehållsdetektorer eller fördefinierade innehållsdetektorer, till exempel personnummer eller körkortsnummer.
 • Utlösade åtgärder – åtgärder som utlöstes från DLP-regeln. Till exempel Blockera extern delning eller varning.
 • Undertryckta åtgärder – åtgärder som har blockerats på grund av konflikter med åtgärder som har konfigurerats i andra regler

Obs! När en regel inte har konfigurerats korrekt kan administratörerna få ett mycket stort antal DLP-varningar. För att förhindra detta är DLP-varningar begränsade till 50 varningar per regel och dag.

Konfigurera e-postaviseringar i varningscentret

Utöver att visa varningar i varningscentret på Googles administratörskonsol kan du konfigurera e-postaviseringar för varningscentret. Mer information och anvisningar finns i Konfigurera e-postaviseringar för varningscentret

Viktigt! När du lägger till mottagare i e-postaviseringar kan du lägga till grupper. Se till att användare utanför organisationen kan skicka e-postmeddelanden till gruppen genom att konfigurera åtkomstinställningarna för gruppen korrekt. Fler anvisningar finns i Visa eller redigera gruppåtkomstinställningar för e-postaviseringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?