Tillåt användarna att exportera SAP-data till Kalkylark via Drive

SAP-administratörer kan konfigurera sina system för att låta användare exportera SAP-data till Google Kalkylark via Google Drive. En engångsinstallation kräver att SAP-administratörer:

  • definierar Drive som en webbtjänst i SAP
  • konfigurera implementeringar av BADI (Business Add-In)
  • aktiverar SAP OAuth-klienten för att hantera autentisering med Drive.

Läs om hur SAP-administratörer konfigurerar denna integration med Google Kalkylark via Google Drive

Så här exporterar användare SAP-data till Kalkylark via Drive

När SAP har konfigurerats med Drive kan användarna välja formatet Google Kalkylark när de exporterar SAP-data till ett kalkylark. Första gången användare exporterar till Kalkylark tillhandahåller de sina Google-kontouppgifter och ger SAP-åtkomst till sin Google Drive.

SAP-data exporteras till Drive i Open Office XML-filer som kan öppnas i Arkiv.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt