Tillåt användarna att exportera SAP-data till Kalkylark via Drive

SAP®-administratörer kan konfigurera sina system för att låta användare exportera SAP-data till Google Kalkylark via Google Drive. En engångsinstallation kräver att SAP-administratörer:

  • definierar Drive som en webbtjänst i SAP
  • konfigurera implementeringar av BADI (Business Add-In)
  • aktiverar SAP OAuth-klienten för att hantera autentisering med Drive.

Läs om hur SAP-administratörer konfigurerar denna integration med Google Kalkylark via Google Drive

Så här exporterar användare SAP-data till Kalkylark via Drive

När SAP har konfigurerats med Drive kan användarna välja formatet Google Kalkylark när de exporterar SAP-data till ett kalkylark. Första gången användare exporterar till Kalkylark tillhandahåller de sina Google-kontouppgifter och ger SAP-åtkomst till sin Google Drive.

SAP-data exporteras till Drive i Open Office XML-filer som kan öppnas i Arkiv.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?