Bildirim

Duet AI'ın adı Google Workspace için Gemini olarak değişti. Daha fazla bilgi

Cloud Search'te arama deneyimini özelleştirme

Yalnızca Cloud Search Platform ile kullanılabilir

Arama deneyimini kuruluşunuzun iş ihtiyaçlarına göre uyarlamak amacıyla, Google Cloud Search için özel bir arama uygulaması oluşturabilirsiniz. Arama uygulamaları, kullanıcıların arama yapabileceği içeriği kontrol eder ve kullanıcıların daha alakalı sonuçlar elde etmek üzere aramalarını hassaslaştırmasına olanak sağlar. 

Kullanıcılarınızın şirketinizdeki verileri aramak için kullandığı arama arayüzünde, karşılık gelen en az bir arama uygulamasının olması gerekir. Bir arama uygulaması, sorgu için varsayılan parametreleri (dahil edilecek veri kaynakları, sıralama düzeni, filtreler ve istenecek özellikler gibi) sağlar.

Varsayılan arama uygulaması nedir?

Kuruluşunuz cloudsearch.google.com adresindeki ve Cloud Search mobil uygulamasındaki varsayılan arama uygulamasını kullanabilir. Varsayılan uygulama Gmail ve Drive gibi Google Workspace hizmetlerinde arama yapar. Varsayılan uygulamayı iş gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Örneğin, veritabanı deposu gibi üçüncü taraf veri kaynaklarını varsayılan arama uygulamasına eklemek isteyebilirsiniz. 

Başlamadan önce

Özel arama uygulaması oluşturabilmek için öncelikle aşağıdaki önkoşullar yerine getirilmelidir:

 • Bir geliştiricinin Cloud Search Indexing API'yi kullanarak, yapılandırılmış verileriniz için bir şema tanımlaması gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için Create and register a schema (Şema oluşturma ve kaydetme) başlıklı makaleyi inceleyin.
 • En az bir veri kaynağı eklemeniz gerekir. Ayrıntılar için Google Cloud Search'te veri kaynağı ekleme başlıklı makaleye bakın.

Özel arama uygulaması oluşturma

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolunda Menü ardından UygulamalarardındanGoogle WorkspaceardındanCloud Search'e gidin.
 3. Arama Uygulamaları'nı tıklayın.
 4. En üstte, Ekle'yi tıklayın.
 5. Görünen Ad alanına arama uygulaması için bir ad girin ve Oluştur'u tıklayın.
  Arama uygulamasını, otomatik olarak oluşturulmuş uygulama kimliği de dahil olmak üzere listede görebilirsiniz.
 6. Fare imlecini oluşturduğunuz arama uygulamasının üzerine getirin ve Düzenle'yi tıklayın.
 7. Fare imlecini Veri kaynakları'nın üzerine getirin ve Düzenle'yi tıklayın.
 8. Bu arama uygulaması için açmak istediğiniz veri kaynaklarının yanındaki Açık'ı tıklayın.
 9. (İsteğe bağlı) Veri kaynaklarına yönelik arama seçeneklerini yapılandırmak için Arama seçeneklerini yapılandırma bölümüne gidin (bu sayfanın altında).
 10. (İsteğe bağlı) Cloud Search'ün arama sonuçlarına kişiselleştirilmiş sıralama* uygulamasını engellemek için bu özelliği kapatın:
  1. İnce ayar parametreleri bölümünde, fare imlecini Kişiselleştirilmiş sıralama'nın üzerine getirin ve Düzenle ardındanKapalı'yı tıklayın.
  2. Bitti'yi tıklayın.

*Kişiselleştirilmiş sıralama, kullanıcıyla kişisel bağlantısı olan arama sonuçlarının önceliğini artırır. Örneğin, bir kullanıcı ile özel olarak paylaşılan dokümanların önceliği, kullanıcının üyesi olduğu bir grupla paylaşılan dokümanlardan daha yüksektir.

Arama uygulaması eklendikten sonra, arama uygulamaları listesinde görünür. Geliştiricinizin, arama widget'ıyla veya Query API ile birlikte kullanacağı bir uygulama kimliğine ihtiyacı vardır. Ayrıntılar için Arama arayüzleri bölümüne bakın.

Arama seçeneklerini yapılandırma

Arama uygulamaları oluşturduğunuzda, etkinleştirdiğiniz her veri kaynağı için farklı arama seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bu arama seçenekleri, geliştiricinizin bir şema oluşturup kaydettiğinde veri kaynağı için yaptığı ayarlara bağlı olarak farklılık gösterir. Bu seçeneklerden bazılarını nasıl ayarlayacağınızdan emin değilseniz şirketinizdeki bir Google Cloud Search geliştiricisine danışın.

Filtreler

Arama filtreleri, kullanıcılarınızın göreceği sonuçların kapsamını içerik türü gibi belirli ölçütlere göre sınırlar. Örneğin, destek ekibinizin yalnızca destek kayıtlarıyla ilgili sonuçları görmesini isteyebilirsiniz.
Yapılandırma sütununda, yukarıdaki 8. adımda etkinleştirdiğiniz bir veri kaynağının yanında:
 1. Filtreler'i tıklayın.
 2. Şemayı oluşturan geliştiriciyle birlikte çalışarak, bu veri kaynağı için kullanmak istediğiniz filtre yapılandırmasının JSON kodunu girin. Filtreleri nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.
 3. Kaydet'i tıklayın.

Arama kalitesi

Arama kalitesi, sonuçların önem seviyesini ve belirli bir veri kaynağı için sıralı olarak gösterilecek sonuç sayısını belirler. Kaynağın önem seviyesi, Cloud Search tarafından döndürülen arama sonuçlarının sıralamasını etkiler. Örneğin, mühendislik grubunuzun arama sonuçlarında kod tasarımı dokümanlarının, pazarlama grubunuzun arama sonuçlarında ise ürün özelliklerinin yüksek öncelikli olarak görünmesini tercih edebilirsiniz.

Google Workspace hizmetleri için arama kalitesi otomatik olarak ayarlanır.

Yapılandırma sütununda, yukarıdaki 8. adımda etkinleştirdiğiniz bir veri kaynağının yanında:

 1. Arama kalitesi'ni tıklayın.
 2. Kaynağın önemi bölümündeki aşağı oku tıklayın. Diğer kaynaklardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında bu veri kaynağından getirilen arama sonuçlarının önem seviyesini seçin:
  • Varsayılan - Önem seviyesi değişmez. Kaynak önem seçeneği için hangi değeri ayarlayacağınızdan emin değilseniz varsayılan seçeneği kullanın.
  • Düşük - Bu veri kaynağından getirilen sonuçlar, önem seviyesi yüksek veya varsayılan olarak ayarlanmış kaynaklardan getirilen sonuçlardan daha aşağıda sıralanır.
  • Yüksek - Bu veri kaynağından getirilen sonuçlar, önem seviyesi düşük veya varsayılan olarak ayarlanmış kaynaklardan getirilen sonuçlardan daha yukarıda sıralanır.
 3. Sonuç yükleme sınırı bölümünde, sonuçların ilk sayfasında bu veri kaynağından maksimum kaç sonuç görüntüleneceğini seçmek için Yukarı oku veya Aşağı oku tıklayın.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Görüntüleme seçenekleri

Görüntüleme seçenekleri, arama sonuçlarında görüntülenecek özellikleri belirler. Özellikler, bir öğenin niteliklerini tanımlayan kategorilerdir. Örneğin, ayakkabı aramasındaki özellikler renk, numara ve tarz olabilir. Kullanıcılar, arama sonuçlarını daha da hassaslaştırmak için özellikleri seçer. Google Workspace hizmetleri için özellikler kullanılamaz.
Yapılandırma sütununda, yukarıdaki 8. adımda etkinleştirdiğiniz bir veri kaynağının yanında:
 1. Görüntüleme seçenekleri'ni tıklayın.
 2. Bu veri kaynağı için gösterilmesini istediğiniz özeliklerin yanındaki kutuyu işaretleyin.
  (Sonuçları özelliklerle hassaslaştırmak için Query API'yi nasıl kullanacağınızı öğrenin.)
 3. Kaydet'i tıklayın.

Arama uygulamasını düzenleme veya silme

Arama uygulamasını düzenleme

Arama uygulamasının adını, veri kaynaklarını ve ayar parametrelerini değiştirebilirsiniz.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolunda Menü ardından UygulamalarardındanGoogle WorkspaceardındanCloud Search'e gidin.
 3. Arama uygulamaları kartını tıklayın.
 4. Kuruluşunuzun arama uygulamalarının listesi gösterilir.
 5. Fare imlecini, değiştirmek istediğiniz arama uygulamasının üzerine getirin ve Düzenle'yi tıklayın.
 6. Fare imlecini, değiştirmek istediğiniz seçeneğin üzerine getirin ve Düzenle'yi tıklayın.
 7. Değişiklik yapmayı tamamladığınızda Kaydet veya Bitti'yi tıklayın.

Arama uygulamasını silme

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolunda Menü ardından UygulamalarardındanGoogle WorkspaceardındanCloud Search'e gidin.
 3. Arama uygulamaları kartını tıklayın.
  Kuruluşunuzun arama uygulamalarının listesi gösterilir.
 4. Silinecek arama uygulamalarını seçin:
  • Tek bir uygulamayı silmek için fare imlecini arama uygulamasının üzerine getirin.
  • Birkaç uygulamayı silmek istiyorsanız her arama uygulamasının yanındaki kutuyu işaretleyin.
 5. Sil'i tıklayın.

 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü