Özel arama deneyimi oluşturma

Arama deneyiminizi kuruluşunuzun iş ihtiyaçlarına uyarlamak amacıyla, Google Cloud Search için özel arama uygulamaları oluşturabilirsiniz. Arama uygulamaları, kullanıcıların arama yapabileceği içeriği kontrol eder ve kullanıcıların daha alakalı sonuçlar elde etmek üzere aramalarını hassaslaştırmasına olanak sağlar. Belirli kullanıcı gereksinimlerine yönelik arama uygulamaları oluşturmak ve bunları Cloud Search çözümünüze entegre etmek için bir geliştirici ile birlikte çalışın.

Başlamadan önce

Bir arama uygulaması oluşturma

Özel arama uygulamaları oluşturmazsanız Cloud Search otomatik olarak varsayılan arama uygulamasını kullanır.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Yönetici konsolu Ana sayfasında, Uygulamalar ve sonraG Suite ve sonraCloud Search ve sonraArama Ayarları'na gidin.

  Uygulamalar seçeneğini görmek için alt taraftaki Diğer denetimler'i tıklamanız gerekebilir.

  Hizmetler Cloud Search yönetici ayrıcalığına sahip olmayı gerektirir.

 3. Uygulama Arama kartını tıklayın.
  Kuruluşunuzun arama uygulamalarının listesi görünür.
 4. Üst tarafta, Ekle'yi Ekle tıklayın.
 5. Görünen Ad alanına bu arama uygulaması için bir ad girin ve Oluştur'u tıklayın.
  Arama uygulaması, otomatik olarak oluşturulmuş uygulama kimliğiyle birlikte listede görünür.
 6. Oluşturduğunuz arama uygulamasının üzerine gelin ve Düzenle'yi Düzenle tıklayın.
 7. Veri kaynakları'nın üzerine gelin ve Düzenle'yi Düzenle tıklayın.
  Kuruluşunuzdaki tüm veri kaynaklarının listesi görünür.
 8. Bu arama uygulaması için açmak istediğiniz veri kaynaklarının yanındaki Açık'ı Açık tıklayın.
 9. (İsteğe bağlı) Her veri kaynağı için arama seçeneklerini tanımlayın ve Bitti'yi tıklayın. Aşağıdaki arama seçenekleri hakkında bilgi edinin.
 10. (İsteğe Bağlı) Cloud Search'ün arama sonuçlarında kişiselleştirilmiş sıralama* uygulanmasını istemiyorsanız bu özelliği kapatabilirsiniz:
  1. İnce ayar parametreleri altında, Kişiselleştirilmiş sıralama'nın üzerine gelin.
  2. Düzenle'yi Düzenle ve ardından Kapat'ı Kapalı tıklayın.
  3. Kaydet'i tıklayın.
 11. (İsteğe bağlı) Bu arama uygulamasını bir web uygulamasına eklemek isterseniz:
  Uygılamayı yerleştir'in yanındaki bağlantıyı tıklayın. Arama widget'ını nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

*Kişiselleştirilmiş sıralama, kullanıcıyla kişisel bağlantısı olan arama sonuçlarının önceliğini artırır. Örneğin, bir kullanıcı ile özel olarak paylaşılan dokümanlar, kullanıcının üyesi olduğu bir grupla paylaşılan dokümanlardan daha yüksektir.

Arama uygulaması eklendikten sonra, arama uygulamaları listesinde görünür. Geliştiricinize arama widget'ında veya Sorgu API'sinde kullanılacak uygulama kimliğini sağlamanız gerekir. Arama arayüzleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Veri kaynakları için arama seçenekleri

Arama uygulamaları oluşturduğunuzda, etkinleştirdiğiniz her veri kaynağı için farklı arama seçenekleri belirleyebilirsiniz. Bu arama seçenekleri, geliştiricinizin bir şema oluşturup kaydettiğinde veri kaynağı için yaptığı ayarlara bağlıdır.

Filtreler

Arama filtreleri, kullanıcılarınızın göreceği sonuçların kapsamını içerik türü gibi belirli ölçütlere göre sınırlar. Örneğin, destek ekibinizin yalnızca destek kayıtlarıyla ilgili sonuçları görmesini isteyebilirsiniz.
Yapılandırma sütununda, yukarıdaki 8. adımda etkinleştirdiğiniz bir veri kaynağının yanında:
 1. Filtreler'i tıklayın.
 2. Şemayı oluşturan geliştiriciyle birlikte çalışarak, bu veri kaynağı için kullanmak istediğiniz filtre yapılandırmasının JSON kodunu girin. Filtreleri nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.
 3. Kaydet'i tıklayın.

Arama kalitesi

Arama kalitesi, sonuçların önem seviyesini ve belirli bir veri kaynağı için sıralı olarak gösterilecek sonuç sayısını belirler. Kaynağın önem seviyesi, Cloud Search tarafından döndürülen arama sonuçlarının sıralamasını etkiler. Örneğin, mühendislik grubunuzun arama sonuçlarında kod tasarımı dokümanlarının, pazarlama grubunuzun arama sonuçlarında ise ürün özelliklerinin yüksek öncelikli olarak görünmesini isteyebilirsiniz.

G Suite hizmetleri için arama kalitesi otomatik olarak ayarlanır.

Yapılandırma sütununda, yukarıdaki 8. adımda etkinleştirdiğiniz bir veri kaynağının yanında:

 1. Arama kalitesi'ni tıklayın.
 2. Kaynağın önemi altında, Aşağı oku Aşağı Ok tıklayın. Diğer kaynaklardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında bu veri kaynağından getirilen arama sonuçlarının önem seviyesini seçin:
  • Varsayılan - Önem seviyesi değişmez. Kaynak önemi için hangi değeri ayarlayacağınızdan emin değilseniz Varsayılan seçeneğini kullanın.
  • Düşük - Bu veri kaynağından getirilen sonuçlar, önem seviyesi yüksek veya varsayılan olarak ayarlanmış kaynaklardan getirilen sonuçlardan daha aşağıda sıralanır.
  • Yüksek - Bu veri kaynağından getirilen sonuçlar, önem seviyesi düşük veya varsayılan olarak ayarlanmış kaynaklardan getirilen sonuçlardan daha yukarıda sıralanır.
 3. Sonuç yükleme sınırı altında, sonuçların ilk sayfasında bu veri kaynağından maksimum kaç sonuç görüntüleneceğini seçmek için Yukarı oku Yukarı ok veya Aşağı oku Aşağı Ok tıklayın.
 4. Kaydet'i tıklayın.

Görüntüleme seçenekleri

Görüntüleme seçenekleri, arama sonuçlarında görüntülenecek özellikleri belirler. Özellikler, bir öğenin niteliklerini tanımlayan kategorilerdir. Örneğin, ayakkabı aramasındaki özellikler renk, numara ve tarz olabilir. Kullanıcılar, arama sonuçlarını daha da hassaslaştırmak için özellikleri seçer. G Suite hizmetlerinde özellikler kullanılamaz.
Yapılandırma sütununda, yukarıdaki 8. adımda etkinleştirdiğiniz bir veri kaynağının yanında:
 1. Görüntüleme seçenekleri'ni tıklayın.
 2. Bu veri kaynağı için göstermek istediğiniz özeliklerin yanındaki kutuyu işaretleyin.
  (Sonuçları özelliklerle hassaslaştırmak için Sorgu API'sini nasıl kullanacağınızı öğrenin.)
 3. Kaydet'i tıklayın.

Varsayılan arama uygulaması nedir?

Cloud Search, cloudearch.google.com ve Cloud Search mobil uygulamasında arama yapmak için kullanılan bir varsayılan arama uygulaması içerir. Varsayılan uygulama, Gmail ve Drive gibi G Suite hizmetlerinde arama yapar.

Varsayılan arama uygulamasını olduğu gibi kullanabilir veya iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bir veritabanı veri havuzu gibi üçüncü taraf veri kaynaklarını varsayılan arama uygulamasına eklemek isteyebilirsiniz.

Bir arama uygulamasını düzenleme veya silme

Bir arama uygulamasını düzenleme

Bir arama uygulamasının adını, veri kaynaklarını ve ayar parametrelerini değiştirebilirsiniz.

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Cloud Search ve sonra Arama Ayarları'na gidin.
 3. Uygulamalar uygulama kartını tıklayın.
  Kuruluşunuzun arama uygulamalarının listesi görünür.
 4. Değiştirmek istediğiniz arama uygulamasının üzerine gelin ve Düzenle'yi Düzenle tıklayın.
 5. Değiştirmek istediğiniz seçeneğin üzerine gelin ve Düzenle'yi Düzenle tıklayın.
 6. Değişiklikleri tamamladığınızda Kaydet'i veya Bitti'yi tıklayın.

Bir arama uygulamasını silme

 1. Google Yönetici konsolu hesabınızda oturum açın.

  Yönetici hesabınızı (@gmail.com ile bitmeyen hesap) kullanarak oturum açın.

 2. Uygulamalar ve sonra G Suite ve sonra Cloud Search ve sonra Arama Ayarları'na gidin.
 3. Uygulamalar uygulama kartını tıklayın.
  Kuruluşunuzun arama uygulamalarının listesi görünür.
 4. Silinecek arama uygulamalarını seçin:
  • Tek bir uygulamayı silmek için arama uygulamasının üzerine gelin.
  • Birkaç uygulamayı silmek için, her arama uygulamasının yanındaki kutuyu işaretleyin.
 5. Sil'i Sil tıklayın.