Avisering

Duet AI heter nu Gemini for Google Workspace. Läs mer

Anpassa sökupplevelsen i Cloud Search

Endast tillgängligt med Cloud Search Platform

Anpassa sökupplevelsen efter organisationens företagsbehov genom att skapa en specifik sökapp för Google Cloud Search. Sökappar styr vilket innehåll användarna kan söka i och gör att de kan förfina sökningen för att få mer relevanta resultat. 

Det sökgränssnitt som användarna utnyttjar för att söka efter data på företaget måste ha minst en motsvarande sökapp. En sökapp innehåller standardparametrarna för en sökfråga, till exempel de datakällor som ska inkluderas, sorteringsordningen, filter och aspekter som ska begäras.

Vad är standardsökappen?

Organisationen kan använda standardsökappen på cloudsearch.google.com och i Cloud Search-mobilappen. Standardappen söker i Google Workspace-tjänster som Gmail och Drive. Du kan även anpassa standardappen så att den passar dina företagsbehov. Du kan till exempel lägga till datakällor från tredje part, till exempel en databasförteckning, i standardsökappen. 

Innan du börjar

Innan du kan skapa en anpassad sökapp måste följande krav vara uppfyllda:

Skapa en anpassad sökapp

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Search.
 3. Klicka på Sökappar.
 4. Klicka på Lägg till  högst upp.
 5. För Visningsnamn anger du ett namn på den här sökappen och klickar på Skapa.
  Du kan se sökappen i listan, inklusive dess autogenererade app-id.
 6. Peka på sökappen du skapade och klicka på Redigera .
 7. Peka på Datakällor och klicka på Redigera .
 8. Bredvid de datakällor du vill aktivera för denna sökapp klickar du på På .
 9. (Valfritt) Om du vill konfigurera sökalternativen för datakällor går du till Konfigurera sökalternativ (nedan).
 10. (Valfritt) Om du inte vill att Cloud Search ska tillämpa en anpassad rankning* på sökresultat stänger du av funktionen:
  1. Under Parametrar för justering pekar du på Anpassad rankning och klickar på Redigera följt avAv .
  2. Klicka på Klar.

*Anpassad rankning ökar prioriteten för sökresultat som har en personlig anknytning till användaren. Exempelvis rankas dokument som delas specifikt med en användare högre än dokument som delas med en grupp som användaren är medlem i.

När du har lagt till sökappen visas den i listan med sökappar. Utvecklaren behöver det app-id som ska användas med sökwidgeten eller Query API. Mer information finns i Sökgränssnitt.

Konfigurera sökalternativ

När du skapar sökappar kan du konfigurera olika sökalternativ för varje datakälla du aktiverar. Dessa sökalternativ är beroende av vad utvecklaren konfigurerar för datakällan när de skapar och registrerar ett schema. Om du är osäker på hur du ställer in vissa av dessa alternativ kontaktar du en Google Cloud Search-utvecklare på företaget.

Filter

Med sökfilter kan du begränsa resultaten som dina användare ser utifrån specifika kriterier, till exempel innehållstypen. Exempelvis vill du kanske att supportteamet enbart ska se resultat för supportärenden.
I kolumnen Konfiguration bredvid en datakälla som du aktiverade i steg 8 ovan:
 1. Klicka på Filter.
 2. Jobba med utvecklaren som har konfigurerat ditt schema och ange JSON-koden för den filterkonfiguration du vill använda för denna datakälla. Läs om hur du lägger till filter.
 3. Klicka på Spara.

Sökkvalitet

Sökkvaliteten avgör relevansen för resultaten och antalet resultat som ska visas i följd för en viss datakälla. Källans relevans påverkar rankningen av sökresultat som returneras av Cloud Search. Exempelvis vill du kanske att koddesigndokument visas högt i sökresultaten för din teknikgrupp, medan produktspecifikationerna ska visas högre för marknadsföringsgruppen.

För Google Workspace-tjänster anges sökkvaliteten automatiskt.

I kolumnen Konfiguration bredvid en datakälla som du aktiverade i steg 8 ovan:

 1. Klicka på Sökkvalitet.
 2. Klicka på nedåtpilen under Källrelevans. Välj relevansnivå för sökresultat från denna datakälla jämfört med resultat från andra källor:
  • Standard – relevansnivån ändras inte. Om du inte är säker på vilken källrelevans du ska ange använder du standard.
  • Låg – resultat från denna datakälla rankas lägre än resultat från källor som är inställda på hög eller standard.
  • Hög – resultat från denna datakälla rankas högre än resultat från källor som är inställda på hög eller standard.
 3. Klicka på uppåtpilen eller nedåtpilen under Antalsgräns för resultat och välj det högsta antalet resultat från den datakälla som ska visas på första sidan med resultat.
 4. Klicka på Spara.

Skärmalternativ

Visningsalternativen avgör vilka aspekter som visas i sökresultaten. Aspekter är kategorier som beskriver objektets egenskaper. I en sökning efter skor kan aspekter exempelvis omfatta färg, storlek och stil. Användarna väljer aspekter för att förbättra sina sökresultat ytterligare. Ansikten är inte tillgängliga för Google Workspace-tjänster.
I kolumnen Konfiguration bredvid en datakälla som du aktiverade i steg 8 ovan:
 1. Klicka på Visningsalternativ.
 2. Markera kryssrutan bredvid de aspekter du vill visa för denna datakälla.
  (Läs om hur du använder Query API för att förbättra resultaten med aspekter.)
 3. Klicka på Spara.

Redigera eller radera en sökapp

Redigera en sökapp

Du kan ändra namn, datakällor och justeringsparametrar för en sökapp.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Search.
 3. Klicka på kortet Sökappar.
 4. En lista över organisationens sökappar visas.
 5. Peka på sökappen du vill ändra och klicka på Redigera .
 6. Peka på det alternativ du vill ändra och klicka på Redigera .
 7. När du har gjort ändringarna klickar du på Spara eller Klar.

Radera en sökapp

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. På administratörskonsolen öppnar du menyn följt av Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Search.
 3. Klicka på kortet Sökappar.
  En lista över organisationens sökappar visas.
 4. Välj den sökapp som ska raderas:
  • Tryck på en sökapp som du vill radera.
  • Om du vill radera flera appar markerar du rutan bredvid varje sökapp.
 5. Klicka på Radera .

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
381531215521815613
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73010