Skapa en anpassad sökupplevelse i Cloud Search

Anpassa sökupplevelsen efter organisationens företagsbehov genom att skapa specifika sökappar för Cloud Search. Sökappar styr vilket innehåll användarna kan söka i och gör att de kan förfina sökningen för att få mer relevanta resultat. Jobba med en utvecklare för att skapa sökappar för specifika användarkrav och integrera dem i din Cloud Search-lösning.

Innan du börjar

Skapa en sökapp

Om du inte skapar anpassade sökappar använder Cloud Search automatiskt standardsökappen.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Appar följt avGoogle Workspace följt avCloud Search följt avSökinställningar.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Appar ska visas.

  Kräver administratörsbehörighet för Services Cloud Search.

 3. Klicka på kortet Sökappar.
  En lista över organisationens sökappar visas.
 4. Klicka på Lägg till "" högst upp.
 5. För Visningsnamn anger du ett namn på den här sökappen och klickar på Skapa.
  Sökappen visas i listan, inklusive dess autogenererade app-id.
 6. Peka på sökappen du skapade och klicka på Redigera "".
 7. Peka på Datakällor och klicka på Redigera "".
  En lista över alla datakällor i organisationen visas.
 8. Bredvid de datakällor du vill aktivera för denna sökapp klickar du på På "".
 9. (Valfritt) Ange sökalternativ för varje datakälla och klicka på Klar. Läs mer om sökalternativ nedan.
 10. (Valfritt) Om du inte vill att Cloud Search ska tillämpa anpassad rankning* på sökresultat stänger du av funktionen:
  1. Under Parametrar för justering pekar du på Anpassad rankning.
  2. Klicka på Redigera "" och sedan på Av "".
  3. Klicka på Spara.
 11. (Valfritt) Om du vill lägga till den här sökappen i en webbapp:
  Klicka på länken bredvid Bädda in sökning. Läs om hur du konfigurerar sökwidgeten.

*Anpassad rankning ökar prioriteten för sökresultat som har en personlig anknytning till användaren. Exempelvis rankas dokument som delas specifikt med en användare högre än dokument som delas med en grupp som användaren är medlem i.

När du har lagt till sökappen visas den i listan med sökappar. Utvecklaren behöver det app-id som ska användas med sökwidgeten eller Query API. Läs mer om sökgränssnitt.

Sökalternativ för datakällor

När du skapar sökappar kan du konfigurera olika sökalternativ för varje datakälla du aktiverar. Dessa sökalternativ är beroende av vad utvecklaren konfigurerar för datakällan när de skapar och registrerar ett schema.

Filter

Med sökfilter kan du begränsa resultaten som dina användare ser utifrån specifika kriterier, till exempel innehållstypen. Exempelvis vill du kanske att supportteamet enbart ska se resultat för supportärenden.
I kolumnen Konfiguration bredvid en datakälla som du aktiverade i steg 8 ovan:
 1. Klicka på Filter.
 2. Jobba med utvecklaren som har konfigurerat ditt schema och ange JSON-koden för den filterkonfiguration du vill använda för denna datakälla. Läs om hur du lägger till filter.
 3. Klicka på Spara.

Sökkvalitet

Sökkvaliteten avgör relevansen för resultaten och antalet resultat som ska visas i följd för en viss datakälla. Källans relevans påverkar rankningen av sökresultat som returneras av Cloud Search. Exempelvis vill du kanske att koddesigndokument visas högt i sökresultaten för din teknikgrupp, medan produktspecifikationerna ska visas högre för marknadsföringsgruppen.

För Google Workspace-tjänster anges sökkvaliteten automatiskt.

I kolumnen Konfiguration bredvid en datakälla som du aktiverade i steg 8 ovan:

 1. Klicka på Sökkvalitet.
 2. Klicka på nedåtpilen "" under Källrelevans. Välj relevansnivå för sökresultat från denna datakälla jämfört med resultat från andra källor:
  • Standard – relevansnivån ändras inte. Om du inte är säker på vilken källrelevans du ska ange använder du standard.
  • Låg – resultat från denna datakälla rankas lägre än resultat från källor som är inställda på hög eller standard.
  • Hög – resultat från denna datakälla rankas högre än resultat från källor som är inställda på hög eller standard.
 3. Klicka på uppåtpilen "" eller nedåtpilen "" under Antalsgräns för resultat och välj det högsta antalet resultat från den datakälla som ska visas på första sidan med resultat.
 4. Klicka på Spara.

Skärmalternativ

Visningsalternativen avgör vilka aspekter som visas i sökresultaten. Aspekter är kategorier som beskriver objektets egenskaper. I en sökning efter skor kan aspekter exempelvis omfatta färg, storlek och stil. Användarna väljer aspekter för att förbättra sina sökresultat ytterligare. Ansikten är inte tillgängliga för Google Workspace-tjänster.
I kolumnen Konfiguration bredvid en datakälla som du aktiverade i steg 8 ovan:
 1. Klicka på Visningsalternativ.
 2. Markera kryssrutan bredvid de aspekter du vill visa för denna datakälla.
  (Läs om hur du använder Query API för att förbättra resultaten med aspekter.)
 3. Klicka på Spara.

Vad är standardsökappen?

Cloud Search har en standardsökapp som används för sökningar på cloudsearch.google.com och Cloud Search-appen. Standardappen söker i Google Workspace-tjänster, till exempel Gmail och Drive.

Använd standardsökappen som den är eller anpassa den efter dina affärsbehov. Du kan till exempel lägga till datakällor från tredje part, till exempel en databasförteckning, i standardsökappen.

Redigera eller radera en sökapp

Redigera en sökapp

Du kan ändra namn, datakällor och justeringsparametrar för en sökapp.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avCloud Searchföljt avSökinställningar.
 3. Klicka på kortet Sökappar.
  En lista över organisationens sökappar visas.
 4. Peka på sökappen du vill ändra och klicka på Redigera "".
 5. Peka på det alternativ du vill ändra och klicka på Redigera "".
 6. När du har gjort ändringarna klickar du på Spara eller Klar.

Radera en sökapp

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Apparföljt avGoogle Workspaceföljt av Cloud Searchföljt av Sökinställningar.
 3. Klicka på kortet Sökappar.
  En lista över organisationens sökappar visas.
 4. Välj den sökapp som ska raderas:
  • Tryck på en sökapp som du vill radera.
  • Om du vill radera flera appar markerar du rutan bredvid varje sökapp.
 5. Klicka på Radera "".

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt