Raport Próby zalogowania się przez użytkownika

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Raport Próby zalogowania się przez użytkownika pozwala wykrywać zwiększoną częstotliwość nieudanych lub podejrzanych prób zalogowania się na konta w domenie. W tym raporcie znajdziesz też statystyki związane z używanymi testami zabezpieczającymi logowanie.

Korzystając z tej tabeli, możesz identyfikować i analizować próby przejęcia kont użytkowników w organizacji.

Wyświetlanie raportu Próby zalogowania się przez użytkownika

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Panel.
 4. W prawym dolnym rogu panelu Próby zalogowania się przez użytkownika kliknij Wyświetl raport.

Wykres przedstawiający próby zalogowania się przez użytkownika

Na tym wykresie zaprezentowana jest liczba prób logowania się na konta użytkowników w określonym czasie. Za pomocą menu nad wykresem możesz dostosować do swoich potrzeb wyświetlane na nim dane:

Filtr Opis

Rezultat logowania: Wszystkie, Niepowodzenie, Powodzenie, Podejrzane

Wszystkie – obejmuje każdą próbę logowania.
Niepowodzenie – tylko nieudane próby logowania.
Powodzenie – tylko udane próby logowania.
Podejrzane – tylko podejrzane próby logowania.

Uwaga:

 • Próba zalogowania się jest uznawana za podejrzaną, jeśli jest nietypowa – na przykład użytkownik zalogował się z nieznanego adresu IP.
 • Podejrzane próby zalogowania się są jednocześnie udanymi próbami (Powodzenie).
Domena Wybierz domenę używaną w raporcie.
Zakres dat

Możesz dostosować raport, wybierając zakres czasowy danych do wyświetlenia: Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W zeszłym tygodniu, W tym miesiącu, W zeszłym miesiącu lub Ile dni temu (maksymalnie 180 dni). Możesz też podać datę początkową i datę końcową zakresu. Po ustawieniu zakresu dat kliknij Zastosuj.

Aby wygenerować arkusz kalkulacyjny z danymi z wykresu, kliknij Eksportuj arkusz. Arkusz kalkulacyjny zawierający dane z wykresu zostanie wygenerowany i zapisany w Twoim folderze Mój dysk.

Porównywanie danych bieżących i historycznych

Aby porównać dane bieżące z danymi historycznymi, z menu Analiza statystycznaw prawym górnym rogu wybierz Centyl (opcja nie jest dostępna dla wszystkich wykresów panelu bezpieczeństwa). Na wykresie pojawi się nakładka pokazująca 10, 50 i 90 centyl danych historycznych (180 dni w przypadku większości danych i 30 dni w przypadku danych z Gmaila). Aby zmodyfikować analizę, użyj menu w prawym górnym rogu wykresu i zmień linię nakładki.

Tabela z informacjami o próbach zalogowania się przez użytkownika

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o próbach zalogowania się na konta użytkowników, kliknij dowolny punkt danych na wykresie.

Tabela u dołu strony zawiera trzy karty: UŻYTKOWNICY, TYP LOGOWANIA i TYP WARUNKU. Na każdej z tych kart pokazywane są inne dane, które są uzależnione od rodzaju wykresu wybranego u góry strony.

Nieudane próby logowania

 • UŻYTKOWNICY – zawiera listę użytkowników z łączną liczbą nieudanych prób zalogowania się na konto każdego z nich w wybranym przedziale czasu.
 • TYP LOGOWANIA – zawiera listę typów logowania wraz z łączną liczbą nieudanych prób zalogowania się za pomocą każdego z nich w wybranym przedziale czasu. Przykłady typów logowania obejmują SAML, Exchange i Ponowne uwierzytelnienie.
 • TYP WARUNKU – zawiera listę testów zabezpieczających logowanie wraz z łączną liczbą nieudanych prób zalogowania się za pomocą każdego z nich w wybranym przedziale czasu. Przykłady takich testów obejmują Potwierdzenie od Google, Hasło, Hasło jednorazowe offline, Lokalizacja logowania i Klucz bezpieczeństwa.

Podejrzane logowania

 • UŻYTKOWNICY – zawiera listę użytkowników z łączną liczbą podejrzanych prób zalogowania się na konto każdego z nich w wybranym przedziale czasu.
 • TYP LOGOWANIA – zawiera listę typów logowania wraz z łączną liczbą podejrzanych prób zalogowania się za pomocą każdego z nich w wybranym przedziale czasu. Przykłady typów logowania obejmują SAML, Exchange i Ponowne uwierzytelnienie.
 • TYP WARUNKU – zawiera listę testów zabezpieczających logowanie wraz z łączną liczbą podejrzanych prób zalogowania się za pomocą każdego z nich w wybranym przedziale czasu. Przykłady takich testów obejmują Potwierdzenie od Google, Hasło, Hasło jednorazowe offline, Lokalizacja logowania i Klucz bezpieczeństwa.

Udane logowanie

 • UŻYTKOWNICY – zawiera listę użytkowników z łączną liczbą udanych prób zalogowania się na konto każdego z nich w wybranym przedziale czasu.
 • TYP LOGOWANIA – zawiera listę typów logowania wraz z łączną liczbą udanych prób zalogowania się za pomocą każdego z nich w wybranym przedziale czasu. Przykłady typów logowania obejmują SAML, Exchange i Ponowne uwierzytelnienie.
 • TYP WARUNKU – zawiera listę testów zabezpieczających logowanie wraz z łączną liczbą udanych prób zalogowania się za pomocą każdego z nich w wybranym przedziale czasu. Przykłady takich testów obejmują Potwierdzenie od Google, Hasło, Hasło jednorazowe offline, Lokalizacja logowania i Klucz bezpieczeństwa.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem