Kom igång: Voice-konfigurationsguide för administratörer

Migrera användare till hanterade konton

Innan Google Voice för Google Workspace var tillgängligt kunde personer i USA använda sitt jobb- eller skolkonto för att registrera sig för Google Voice. Du kan migrera dessa ohanterade konton till hanterade konton.

Obs! När du har migrerat en persons konto kan du inte återställa det till ett ohanterat konto.

Du är på steg 6 av 9

Innan du börjar

Efter migreringen förlorar användarna all tidigare Voice-data i sitt ohanterade konto.

Så här ser du till att användarna inte förlorar innehåll:

 1. Aktivera Google Takeout för organisationen. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera Takeout för användare.
 2. Berätta för användarna att de kan ladda ned sin data från Voice innan du migrerar deras konto. Mer information finns i Ladda ned din data.

Gränser för migrering

Du kan inte kan migrera vissa typer av konton, exempelvis Google Fiber- eller Google Fi-konton.

Du kan bara migrera ett konto med flera nummer genom att portera ut, överföra eller radera ett nummer.

Migrera användarkonton

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avGoogle Voiceföljt avTjänsthantering.
 3. Klicka på Användare.
  Ett fönster med användare som har konton som måste migreras öppnas.
 4. Om du behöver lägga till din primära adress i USA klickar du på Öppna platser. Gå annars till steg 5.
  • Om du vill veta hur du lägger till adressen går du till Lägga till Voice-platser.
  • När du har lagt till din adress går du tillbaka till steg 3.
 5. Klicka på Migrera dessa användare.

Efter migreringen

När migreringen är klar:

 • De migrerade kontona visas på sidan Användare.
 • Användarna får ett e-postmeddelande om att deras Voice-nummer har migrerats till ett hanterat konto.
 • Användarna kan begära en återbetalning om de hade ett saldo på sitt konto.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt