Raporty o urządzeniach

Wyświetlanie danych dotyczących urządzeń
Jeśli jesteś administratorem w organizacji, możesz korzystać z raportów o urządzeniach do przeglądania trendów i ogólnych informacji dotyczących urządzeń z systemem Chrome OS oraz urządzeń mobilnych używanych w Twojej organizacji.

Krok 1. Otwórz raport o urządzeniach

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Raporty.
 3. Po lewej stronie ekranu wybierz Raporty a potem Urządzenia.
 4. Kliknij Urządzenia z Chrome lub Urządzenia mobilne, w zależności od tego, który raport chcesz zobaczyć. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Krok 2. Przeanalizuj dane w raporcie o urządzeniach”.

Krok 2. Przeanalizuj dane w raporcie o urządzeniach

Urządzenia z Chrome

Te raporty są dostępne w przypadku domen, dla których kupiono licencje na zarządzanie urządzeniami z Chrome.

Typ raportu Opis
Urządzenia z Chrome (7-dniowa aktywność)

Liczba unikatowych urządzeń z Chrome, na które użytkownicy logowali się w ciągu ostatniego tygodnia.

Kanały wersji na urządzenia z Chrome

Kanał wersji Chrome na Twoich urządzeniach.

Uwaga: zalecamy, aby większość użytkowników w organizacji korzystała z najnowszej stabilnej wersji Chrome OS. Około 5% z nich można przenieść na nowszą wersję beta. Jednocześnie pracownicy zespołu IT powinni korzystać z wersji beta i deweloperskiej. Dowiedz się więcej o automatycznej aktualizacji urządzeń z Chrome.

Tryby rozruchu urządzeń z Chrome Tryb rozruchu Twoich urządzeń. Większość urządzeń (a nawet wszystkie) powinno korzystać z ustawienia „Uruchamianie w trybie zweryfikowanym”.
Liczba urządzeń z Chrome wg wersji

Liczba urządzeń z Chrome, które mają zainstalowaną określoną wersję systemu operacyjnego Chrome.

Uwaga: zalecamy, aby większość użytkowników w organizacji korzystała z najnowszej stabilnej wersji Chrome OS. Niektórzy użytkownicy i Twój zespół IT mogą korzystać z nowszych wersji systemu Chrome – w tym celu przenieś ich na wersję beta. Dowiedz się więcej o automatycznej aktualizacji urządzeń z Chrome.

Urządzenia mobilne

Dane Google Sync są dostępne tylko dla klientów korzystających z Google Workspace.

Typ raportu Opis
Zarządzane urządzenia (aktywność z 7 dni)

Liczba zarządzanych urządzeń mobilnych, które były aktywne w ostatnich siedmiu dniach.

Jeśli na urządzeniu są skonfigurowane dwa rodzaje synchronizacji – Google Sync i Android Sync na urządzeniu z Androidem lub Google Sync i iOS Sync na urządzeniu z iOS – jest ono wliczane do obu zestawów danych na wykresie.

Zarządzane urządzenia (aktywność z 30 dni)

Liczba zarządzanych urządzeń mobilnych, które były aktywne w ostatnich trzydziestu dniach.

Jeśli na urządzeniu są skonfigurowane dwa rodzaje synchronizacji (zobacz poniżej), jest ono wliczane do obu zestawów danych na wykresie:

 • Google Sync i Android Sync na urządzeniu z Androidem
 • Google Sync i iOS Sync na urządzeniu z iOS

Uwaga: domyślnie ten raport nie jest wyświetlany.

Zarządzani użytkownicy (aktywność z 7 dni) Liczba zarządzanych użytkowników (Google Sync, Android Sync oraz iOS Sync), którzy byli aktywni w ostatnich siedmiu dniach.
Zarządzani użytkownicy (aktywność z 30 dni) Liczba zarządzanych użytkowników (Google Sync, Android Sync oraz iOS Sync), którzy byli aktywni w ostatnich 30 dniach.
Uwaga: domyślnie ten raport nie jest wyświetlany.
Zarządzane urządzenia z Androidem (aktywność z 7 dni) Liczba urządzeń z Androidem według wersji (Google Sync i Android Sync), które były aktywne w ostatnich siedmiu dniach.
Zarządzane urządzenia z Androidem (aktywność z 30 dni) Liczba urządzeń z Androidem według wersji (Google Sync i Android Sync), które były aktywne w ostatnich 30 dniach.
Uwaga: domyślnie ten raport nie jest wyświetlany.
Zarządzane urządzenia z iOS (aktywność z 7 dni) Liczba urządzeń z iOS według wersji (Google Sync i iOS Sync), które były aktywne w ostatnich siedmiu dniach.
Zarządzane urządzenia z iOS (aktywność z 30 dni) Liczba urządzeń z iOS według wersji (Google Sync i iOS Sync), które były aktywne w ostatnich 30 dniach.
Uwaga: domyślnie ten raport nie jest wyświetlany.
Jeśli raporty o urządzeniach mobilnych pokazują brak aktywności, musisz włączyć Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przez zastosowanie zasad na urządzeniach użytkowników.

Krok 3. Zmień dane wyświetlane na wykresie

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Kliknij Ustawienia ""
 3. (Opcjonalnie) Aby dodać kolumny do wykresu, obok opcji Dodaj nową kolumnę, kliknij strzałkę w dół "" i wybierz opcje z listy.
 4. (Opcjonalnie) Aby usunąć element z wykresu, kliknij obok niego Usuń "".
 5. (Opcjonalnie) Aby zmienić kolejność kolumn, przeciągnij i upuść element na nowej pozycji.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 4. Zmień dane wyświetlane w raportach

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. Kliknij Zarządzaj raportami.
 3. Aby usunąć dane z raportu, obok jego nazwy kliknij "".
 4. Aby dodać dane do raportu, obok opcji Dodaj nową kolumnę kliknij strzałkę w dół "" i wybierz opcje z listy.
 5. Aby przenieść dane, przeciągnij je w nowe miejsce.
 6. Kliknij Zapisz.

Krok 5. Wyeksportuj dane raportu

Dane raportu dotyczącego danego urządzenia możesz wyeksportować do Arkuszy Google albo pobrać je w pliku CSV.

 1. Otwórz raport, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej.
 2. (Opcjonalnie) Aby zmienić dane uwzględniane podczas eksportowania, na pasku narzędzi kliknij Wybierz raporty "".
 3. Kliknij pole obok każdej kolumny zawierającej dane, które chcesz wyświetlić, i kliknij Zastosuj.
 4. W raporcie kliknij Pobierz "".

Maksymalnie możesz wyeksportować 210 000 komórek danych. Maksymalna liczba wierszy zależy od liczby wybranych kolumn.

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem