Konfigurowanie sugestii rezerwowania sal w Kalendarzu Google

Ułatw organizatorom spotkań rezerwowanie pokoi gościnnych i zasobów dla gości w dowolnej lokalizacji.

Kalendarz sprawdza miejsce pracy wszystkich zaproszonych na spotkanie osób i automatycznie sugeruje odpowiednią salę. Na karcie Sale w Kalendarzu wyświetlane są sale znajdujące się najbliżej każdego gościa. Uwzględniane są takie informacje jak budynek i piętro każdej osoby, historia poprzednich rezerwacji, zapotrzebowanie na urządzenia audio i wideo oraz niezbędna pojemność sali.

Najważniejsze informacje

Automatyczne sugerowanie sal działa najlepiej, gdy wykonasz te czynności:

 • Dodaj miejsce pracy wszystkich użytkowników – jeśli użytkownik nie ma ustawionego głównego miejsca pracy, Kalendarz nie weźmie go pod uwagę podczas sugerowania sal. W rezultacie sugerowana sala może być za mała albo jakaś sala w danym budynku może w ogóle nie zostać zasugerowana.
 • Użyj uporządkowanych informacji o salach – do automatycznego sugerowania sal Kalendarz używa tylko uporządkowanych informacji o salach. Kalendarz dokonuje inteligentnych wyborów na podstawie informacji o poszczególnych salach. 

  Szczegóły na temat porządkowania informacji o zasobach znajdziesz w artykułach Wpływ korzystania z uporządkowanych informacji o zasobach w organizacji oraz Wdrażanie uporządkowanych informacji o zasobach.

Dodawanie głównego miejsca pracy

Główne miejsce pracy można dodać na 2 sposoby. Możesz to zrobić w imieniu swoich użytkowników lub poprosić ich o samodzielne dodanie tych informacji.  

Wybieranie sposobu konfiguracji

Każde środowisko pracy jest inne. Przeanalizuj cechy każdego z tych sposobów konfiguracji i wybierz ten, który jest odpowiedni dla Twojej firmy.

Konfiguracja przez administratora Konfiguracja przez użytkownika

Informacje o miejscu pracy użytkownika są znane, aktualne i dokładne.

Korzyści

 • Dane użytkownika w Google są synchronizowane z danymi administratora
 • Unikamy możliwości popełnienia błędu przez użytkownika

Metoda

 • Interfejs API (budynek, piętro, obszar piętra, biurko)
 • GCDS (budynek, piętro)

Sposób działania

 • Użytkownik może tylko wyświetlać swoje miejsce pracy

Nie masz informacji o miejscu pracy użytkownika w organizacji lub nie wiesz, czy są aktualne.

Korzyści

 • Szybka konfiguracja jednym kliknięciem
 • Powiadomienia w kalendarzu polecające użytkownikom dodanie lub zaktualizowanie informacji o miejscu pracy
 • Mniej pracy dla administratora

Metoda

 • Wstępna konfiguracja w konsoli administracyjnej Google
 • Użytkownik sam uzupełnia informacje o miejscu pracy (budynek, piętro)

Sposób działania

 • Użytkownik może zarówno wyświetlać, jak i aktualizować informacje o miejscu pracy
 • Miejsce pracy użytkownika jest czasami określane i ustawiane przez Google
 • Google prosi użytkownika o aktualizowanie informacji

Dodawanie miejsca pracy przez administratora

Jeśli zdecydujesz się ustawić główne miejsce pracy swoich użytkowników, skorzystaj z interfejsu API lub narzędzia Google Cloud Directory Sync (GCDS).

Korzystanie z Google Cloud Directory Sync


Dodaj informacje o miejscu pracy użytkowników za pomocą GCDS w tych przypadkach:

 • Jest wielu użytkowników i wiele miejsc pracy.
 • Miejsca pracy użytkowników ciągle się zmieniają.
 • Narzędzie GCDS jest już używane do synchronizowania profili użytkowników Microsoft Active Directory z kontami Google.

W menedżerze konfiguracji GCDS na karcie User Profile Attributes (Atrybuty profilu użytkownika) zmapuj te pola miejsc pracy na pola używane obecnie do przechowywania informacji o budynkach i piętrach:

 • Identyfikator budynku
 • Nazwa piętra

Synchronizowanie tych pól nie jest konieczne. Upewnij się, że te identyfikatory budynków są zgodne z identyfikatorami budynków utworzonymi w systemie zarządzania budynkami.

Szczegóły znajdziesz w artykule Informacje o Google Cloud Directory Sync.

Korzystanie z interfejsu API

Dodaj informacje o miejscu pracy użytkowników za pomocą interfejsu API w tych przypadkach:

 • Jest wielu użytkowników i wiele miejsc pracy.
 • Masz już system, w którym miejsca pracy użytkowników są pobierane przez interfejs API.
 • Miejsca pracy użytkowników zmieniają się i są aktualizowane regularnie.
 • Chcesz korzystać z automatycznego sposobu synchronizowania miejsc pracy użytkowników.
 • Obszary pięter i biurka mają określone oznaczenia.

Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku dla użytkowników pakietu Google Workspace Admin SDK (w języku angielskim).

Zanim sformatowane informacje o miejscach pracy użytkowników zostaną rozpowszechnione i staną się widoczne w profilach użytkowników, może upłynąć do 24 godzin.

Podczas konfigurowania interfejsu API użyj tych właściwości:

Nazwa właściwości Opis Przykład
type (ciąg)*

Typ miejsca pracy: CUSTOM, DEFAULT, DESK (NIESTANDARDOWY, DOMYŚLNY, BIURKO)


Uwaga: ta właściwość musi być ustawiona na DESK, by można było zaktualizować główne miejsce pracy użytkownika.

DESK
customType (ciąg)

Jeśli właściwość type jest ustawiona na CUSTOM, to pole zawiera niestandardową wartość.

Dowolny tekst
area (ciąg)*

Lokalizacja w formie tekstu jest najlepszym sposobem na zwięzły opis danego miejsca, na przykład „Piaseczno” lub „Niedaleko Warszawy”.


 

Warszawa
buildingId (ciąg)*

Identyfikator budynku musi być taki sam jak wartość buildingId utworzona dla danego budynku.

Zarezerwowane wartości:

 • Możesz wskazać, że użytkownik nie pracuje w biurze. Jeśli na przykład użytkownik pracuje zdalnie, użyj wartości $$NO_BUILDING$$.
 • Aby wskazać, że budynek nie został jeszcze utworzony w zasobach budynku, użyj wartości $$MISSING_BUILDING$$.
WAW
floorName (ciąg)

Identyfikator piętra musi być taki sam jak piętro zdefiniowane we właściwości buildingId.

Uwaga: nazwa piętra bez zdefiniowanej właściwości buildingId jest nieprawidłowa.

Parter, 1, 2, 3, 4, 5, 6
floorSection (ciąg)

Informacja o tym, w jakim obszarze piętra znajduje się stanowisko użytkownika.

A, skrzydło południowe
deskCode (ciąg)*

Dokładna lokalizacja biurka

Pokój 17, 13-A

* Wymagane

 

Dodawanie miejsca pracy przez użytkowników

Włącz powiadomienia Kalendarza, aby ułatwić użytkownikom dodanie głównego miejsca pracy.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Menu "" a potem Katalog a potem Ustawienia katalogu.
 3. Kliknij Edytowanie profilu.
 4. W panelu po lewej w sekcji Jednostka organizacyjna wybierz organizację, w której chcesz zastosować zmianę.

  Ostrzeżenie: jeśli zastosujesz tę zmianę w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu (dla całej organizacji), zmiana nie zostanie zastosowana w jednostkach organizacyjnych, w których wcześniej zastąpiono informacje profilowe.

 5. Zaznacz pole obok opcji Miejsce pracy i kliknij Zapisz.

Zanim zmiany zostaną rozpowszechnione i użytkownicy będą mogli skonfigurować swoje miejsca pracy, może minąć do 30 minut.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem