Groepen beheren

Groepsgegevens bekijken of bewerken

Dit artikel is bestemd voor G Suite-beheerders. Als u uw eigen groepen wilt beheren, bekijkt u het Helpcentrum van Google Groepen.

Als beheerder van G Suite-groepen kunt u in de Beheerdersconsole gegevens bekijken over alle groepen in uw organisatie. U kunt onder andere groepsnamen, e-mailadressen, beschrijvingen, aliassen, leden en toegangsinstellingen zien. Meer informatie over de Beheerdersconsole


Alles openen  |   Alles sluiten


Groepsnaam, e-mailadres, beschrijving en alias

De naam van een groep wijzigen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik links op Groepsnaam wijzigen.
 5. Voer een nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
Het e-mailadres, de beschrijving of de alias van een groep wijzigen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik op Groepsgegevens.
 5. Als u groepsgegevens wilt bewerken, klikt u rechtsboven op Bewerken Bewerken naast 'Groepsgegevens' of 'Aliassen'. Meer informatie over e-mailaliassen bewerken 

Welkomstbericht en groepstype

Het welkomstbericht van een groep toevoegen of wijzigen

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

Als mensen lid worden van de groep, krijgen ze automatisch het welkomstbericht toegestuurd.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Voer links onder de groepsnaam een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een bericht wilt maken, klikt u op Welkomstbericht toevoegen. Maak het bericht en klik op Opslaan.
  • Als u het bericht wilt wijzigen, klikt u op Welkomstbericht bewerken. Breng wijzigingen aan en klik op Opslaan.
  • Als u het bericht wilt verwijderen, klikt u op Welkomstbericht verwijderen. Klik vervolgens op OK. 
Het groepstype wijzigen

Voor deze functie moet Google Groups for Business worden ingeschakeld.

U kunt het groepstype wijzigen om functies te gebruiken die beschikbaar zijn voor verschillende typen groepen. Als Google Groepen voor bedrijven is uitgeschakeld, kunt u alleen groepen voor mailinglijsten maken en groepen die worden gebruikt voor toegang en beveiliging.

 1. Log in bij Google Groepen.
 2. Klik op Mijn groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik rechtsboven op Groep beheren.
 5. Ga in het menu aan de linkerkant naar Informatieen vervolgensGeavanceerd.
 6. Kies een groepstype in de lijst 'Een groepstype selecteren'.
 7. Klik op Opslaan.

Leden

Leden toevoegen aan groepen

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Gebruikers.
 3. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers. Zie Een gebruikersaccount zoeken als u hulp nodig heeft.
 4. Klik op de naam van de gebruiker om zijn accountpagina te openen.
 5. Klik op Groepen.
  Laat de link Discussiegroepen zien
 6. Klik op Toevoegen Toevoegen.
 7. Zoek een groep door de eerste tekens van de naam of het e-mailadres in te voeren. Selecteer de juiste groep wanneer deze verschijnt.
 8. (Optioneel) Als u de gebruiker aan meerdere groepen wilt toevoegen, zoekt u de andere groep(en) en selecteert u deze.
 9. Klik op Toevoegen als u de juiste groepen heeft geselecteerd.
 10. (Optioneel) Ga als volgt te werk om de rol van de gebruiker in een groep te wijzigen:
  • Klik onder Rol op de pijl-omlaagPijl-omlaag en vervolgensen selecteer de nieuwe rol.
  • Klik op Opslaan.
Leden verwijderen uit groepen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op de naam van een groep en klik vervolgens op het gedeelte Leden.
 4. Plaats de muisaanwijzer op het lid dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
 5. Klik op Lid verwijderen om te bevestigen.
De rol van een lid wijzigen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op de naam van een groep en klik vervolgens op het gedeelte Leden.
 4. (Optioneel) Als u de ledenlijst wilt filteren, klikt u bovenaan op Filter toevoegen en selecteert u een filter. Voer een zoektekst in en klik op Toepassen om verder te filteren.
 5. Klik voor de gebruiker van wie u de rol wilt wijzigen onder Rol op de pijl-omlaag Pijl-omlaag en vervolgens selecteer de nieuwe rol.
 6. Herhaal deze stappen om de rol van andere gebruikers te wijzigen.
 7. Klik onderaan op Opslaan.
De rechten van een groepsrol wijzigen

Met de instellingen voor het toegangsniveau van een groep bepaalt u welke rechten elke groepsrol heeft (eigenaar, beheerder en lid). 

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik op Instellingen.
 5. Breng de gewenste wijzigingen aan in de instellingen voor rollen.
 6. Klik op Opslaan.

Toegangsinstellingen

Toegangsinstellingen wijzigen

Als beheerder van G Suite Groepen kunt u in de Beheerdersconsole de toegangsinstellingen van groepen bewerken. Met toegangsinstellingen bepaalt u wat groepsleden in een groep kunnen doen, gebaseerd op hun rol en de opties voor delen van uw organisatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.

  Als u 'Groepen' niet ziet op de homepage, klikt u onderaan op Meer functies.

 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik op Instellingen om te zien welke taken leden, eigenaren of beheerders kunnen uitvoeren.
 5. Scroll omlaag om te zien wie er lid kan worden van de groep en of externe leden zijn toegestaan. 
 6. Als u de toegangsinstellingen wilt bewerken, klikt u rechtsboven in het gedeelte 'Toegangstype' op Bewerken Bewerken.
 7. Klik in het gedeelte Toegangstype op de cellen in de tabel om de toegangsinstellingen te wijzigen. Klik nadat u de instellingen heeft gewijzigd bovenaan de pagina op Aangepast om vooraf geconfigureerde instellingen te bekijken, zoals 'Openbaar' en 'Beperkt'. 

  Instelling

  Beschrijving

  Toegangstype

  Selecteer een vooraf geconfigureerd toegangstype of kies handmatig de juiste instellingen:

  • Openbaar: Toegankelijk voor iedereen in uw organisatie. Afhankelijk van de instellingen kan de groep ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten uw organisatie. Groepen met de instelling 'Openbaar' ontvangen wellicht meer spamberichten. Kwaadwillende afzenders sturen bijvoorbeeld vaak spam naar e-mailadressen die ze op openbare websites vinden.
  • Team: Toegankelijk voor een bepaald team in uw organisatie. Selecteer deze instelling als u een groep wilt maken voor een specifieke interne afdeling of een specifiek intern team.
  • Alleen aankondigingen: Wordt gebruikt om informatie te verzenden naar een groep. Gebruik deze instelling bijvoorbeeld voor een groep waarin de leden bedrijfsnieuws moeten ontvangen.
  • Beperkt: Een privégroep voor werknemers die persoonlijke of gevoelige informatie delen.
  • Custom: Geeft aan dat de instellingen handmatig zijn geconfigureerd.

  Toegangsinstellingen

  Kies de juiste instellingen voor elke groep gebruikers:

  • Contact opnemen met eigenaren: Wie eigenaren van groepen rechtstreeks mag e-mailen.
  • Leden bekijken: Wie groepsleden mag bekijken.
  • Onderwerpen bekijken: Wie onderwerpen mag bekijken die in de groep zijn gepost. Externe leden kunnen alleen onderwerpen bekijken als de opties voor delen voor Google Groepen voor bedrijven zijn ingesteld op 'Openbaar op internet'.
  • Posts publiceren: Wie berichten mag publiceren in de groep. Als u wilt dat mensen van buiten uw organisatie berichten kunnen posten in de groep, vinkt u het vakje aan voor Extern.

  Lidmaatschapsinstellingen

  Kies of groepsleden die eigenaar, beheerder of lid zijn, mensen rechtstreeks aan de groep kunnen toevoegen, mensen kunnen uitnodigen om lid te worden van de groep en verzoeken om deelname aan de groep kunnen goedkeuren.

  Wie aan de groep mag deelnemen

  Kies hoe u mensen aan de groep wilt toevoegen:

  • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen in de organisatie moeten eerst om toegang vragen en worden goedgekeurd voordat ze lid kunnen worden van de groep.
  • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
  • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen kunnen alleen lid worden van de groep als ze zijn uitgenodigd.

  Leden van buiten uw organisatie toestaan

  Schakel deze instelling uit om te voorkomen dat externe gebruikers worden toegevoegd aan de groep. Schakel de instelling in om externe mensen in de groep toe te staan.

  Opmerking: Beheerders van G Suite Groepen kunnen altijd externe gebruikers toevoegen aan groepen via de Beheerdersconsole, ongeacht deze instelling.

  • Klik op de cellen die zijn aangevinkt om de toegang te verwijderen.
  • Als u toegang wilt toevoegen, klikt u op cellen die leeg zijn.
  • Lichtgrijze cellen kunnen niet worden gewijzigd.
  • Donkergrijze cellen kunnen wel worden gewijzigd.
 8. Klik op Opslaan.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?