เปิดหรือปิดใช้บริการใหม่โดยค่าเริ่มต้น

ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อ Google เพิ่มบริการใหม่ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google คุณจะเปิดใช้บริการให้กับผู้ใช้ทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ หรืออาจเลือกปิดใช้งานไว้ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจในภายหลังว่าจะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้บริการเมื่อใด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นค่ากำหนด
 3. ในส่วนค่ากำหนดของการเผยแพร่ ให้คลิกผลิตภัณฑ์ใหม่
 4. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • เปิดใช้เมื่อเผยแพร่ - ผู้ใช้ทุกคนจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้ทันที
   หมายเหตุ: คุณจะเปิดหรือปิดการเข้าถึงสําหรับหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้ได้
  • ปิดใช้เมื่อเผยแพร่ - ผู้ใช้จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดใช้เท่านั้น
 5. คลิกบันทึกด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล

หมายเหตุ: การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีผลกับผลิตภัณฑ์ Google ที่เพิ่งเผยแพร่ใหม่เท่านั้น ไม่ใช่ในกรณีที่มีการเพิ่มการควบคุม "เปิด/ปิด" ใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ Google ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้รุ่น G Suite Essentials จะไม่มีบริการหลักของ G Suite บางรายการและไม่รับประกันว่าจะได้รับบริการใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร