Essentials

Google Meet, Dysk i edytory Dokumentów Google w Twojej domenie

Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem domeny, możesz uzyskać dostęp do bezpiecznych spotkań wideo w Google Meet, Dysku Google dla celów przechowywania danych w chmurze, do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google dla celów tworzenia treści oraz do narzędzi administracyjnych. Dodatkowo możesz też korzystać z funkcji zarządzania kontami (tożsamościami), takich jak tworzenie kont użytkowników czy zarządzanie profilami użytkowników i siłą haseł. Korzystając z Essentials w swojej domenie, uzyskasz dostęp do wielu funkcji znanych z innych wersji Google Workspace, ale nie poniesiesz kosztów związanych z usługami, których możesz nie potrzebować, takimi jak Gmail czy Kalendarz.

Essentials możesz też kupić u przedstawiciela handlowego Google lub lokalnego sprzedawcy.

Inne opcje

Ceny

Usługa Essentials kosztuje 8 USD miesięcznie za aktywne konto użytkownika i obejmuje łącznie do 2 TB miejsca w chmurze.

Szczegółowe informacje o rozliczeniach i limitach miejsca na dane znajdziesz w artykule Jak działają płatności za Essentials.

Korzystanie z Essentials w swojej domenie

Aby korzystać z Essentials wraz z zespołem w swojej firmie, zarejestruj się przy użyciu firmowego adresu e-mail. Następnie możesz odblokować więcej funkcji przez potwierdzenie własności domeny. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami:

  1. Zarejestruj się przy użyciu firmowego adresu e-mail (weryfikacja za pomocą adresu e-mail). Następnie możesz dodać kolejnych użytkowników, którzy mają adresy e-mail w tej samej domenie. Jeśli na przykład Twój adres kończy się na @twoja_firma.com, możesz używać Essentials z innymi osobami, których adresy kończą się na @twoja_firma.com.

    Uwaga: nie możesz zarejestrować się przy użyciu adresu od publicznego dostawcy poczty e-mail, takiego jak gmail.com czy yahoo.com. Musisz użyć adresu niestandardowego, na przykład związanego z Twoją firmą lub organizacją.

  2. Opcjonalnie odblokuj więcej funkcji biznesowych (w przypadku domeny z potwierdzoną własnością). Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem domeny internetowej swojej organizacji, możesz odblokować funkcje zarządzania kontami (tożsamościami), takie jak tworzenie kont użytkowników czy zarządzanie profilami użytkowników i siłą haseł. Możesz również przejąć zadania związane z zarządzaniem wszelkimi istniejącymi użytkownikami Essentials w organizacji.

Poniżej znajdziesz porównanie najważniejszych funkcji.

Funkcje Google Meet i Dysku Google

Funkcje Google Meet i Dysku Google są dostępne na kontach, które mają zweryfikowany adres e-mail oraz potwierdzoną własność domeny.

  • Rozmowy głosowe i wideo – możesz organizować spotkania wideo dla maksymalnie 150 uczestników i dołączać do nich z dowolnego miejsca. Więcej informacji
  • Współpraca – dyski współdzielone ułatwiają współpracę w zespołach projektowych i działach firmy. Więcej informacji
  • Dostępność plików w każdym miejscu i o każdej porze – z plików zapisanych na Dysku możesz korzystać na dowolnym komputerze i urządzeniu mobilnym bez względu na to, gdzie jesteś. Więcej informacji
  • Pakiet biurowy – w prosty sposób twórz i edytuj pliki w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Formularzach Google. Więcej informacji

Kompletną listę funkcji Essentials znajdziesz na stronie Essentials.

Zarządzanie tożsamościami

Essentials zapewnia kontrolę administracyjną nad profilami użytkowników (zarządzaniem tożsamościami) we wszystkich domenach Twojej organizacji.

Funkcja Domena z potwierdzoną własnością Zweryfikowany adres e-mail
Dodawanie i usuwanie istniejących kont użytkowników

Określaj, kto w Twojej organizacji może korzystać z Essentials. Więcej informacji

   ✔

Tworzenie i usuwanie kont użytkowników
Określaj, kto w Twojej organizacji może korzystać z Essentials. Więcej informacji

 
Przypisywanie roli superadministratora

Zapewnij innemu użytkownikowi pełną kontrolę administracyjną nad kontem Essentials organizacji. Więcej informacji

 ✔  ✔
Przypisywanie niestandardowych ról administratora

Zapewnij innym użytkownikom określony zestaw uprawnień kontroli administracyjnej, na przykład odpowiednich dla zespołu pomocy. Więcej informacji

 ✔  
Zarządzanie profilami użytkowników

Resetuj hasła użytkowników Dysku, dodawaj zdjęcia i aktualizuj informacje o pracownikach. Więcej informacji

 ✔   
Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń

Wymuszaj stosowanie ustawień siły haseł i weryfikacji dwuetapowej.

 ✔  
Dodawanie domen

Dodaj inne posiadane domeny do konsoli administracyjnej, by należący do nich użytkownicy też mogli używać Essentials. Więcej informacji

 ✔  
Konfigurowanie logowania jednokrotnego z wykorzystaniem mechanizmów zewnętrznych

Skonfiguruj logowanie jednokrotne na zarządzanych kontach Google przy użyciu zewnętrznych dostawców tożsamości. Więcej informacji

 
Podstawowe funkcje zarządzania punktami końcowymi

Zwiększ bezpieczeństwo danych organizacji na urządzeniach mobilnych, komputerach, laptopach i innych punktach końcowych. Więcej informacji

 

Usługi dodatkowe

W Essentials znajdziesz również te usługi:

Usługa Domena z potwierdzoną własnością Zweryfikowany adres e-mail
Katalog

Administratorzy i użytkownicy mogą zarządzać kontaktami osobistymi i globalnymi. Więcej informacji

 ✔  ✔
Grupy dyskusyjne / Grupy dyskusyjne Google dla Firm

Twórz kontrolowane przez administratorów grupy dyskusyjne i listy adresowe. Hostuj fora społeczności i wspólne skrzynki odbiorcze. Pozwalaj użytkownikom na samodzielne tworzenie grup. Więcej informacji 

 ✔  

Google Keep

Twórz i udostępniaj swoje notatki, a także pracuj nad nimi wspólnie z innymi osobami na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu. Łatwo twórz listy zadań, działania, notatki głosowe i nie tylko. Więcej informacji

 ✔

Admin SDK

Korzystaj z interfejsów API, by zarządzać użytkownikami i usługami, tworzyć raporty i nie tylko. Więcej informacji

 ✔  
Przechodzenie na wyższy pakiet Google Workspace

Możesz łatwo przejść na Google Workspace, by korzystać z Gmaila i Kalendarza. Więcej informacji

 ✔  

Rozliczenia na podstawie liczby aktywnych kont użytkowników

Płacisz jedynie za aktywne konta użytkowników używane przez organizację w poprzednim miesiącu. Więcej informacji

Limity miejsca

Możesz też korzystać z puli miejsca na dane w organizacji. Ilość miejsca zwiększa się z każdym użytkownikiem, który dołącza do Essentials, aż do osiągnięcia limitu. Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem