Polecanie aplikacji na iOS i zarządzanie nimi

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz polecać użytkownikom w organizacji korzystającym z urządzeń z iOS® (Apple®) aplikacje firmowe oraz zarządzać nimi. Możesz utworzyć białą listę rekomendowanych aplikacji, by następnie udostępnić je użytkownikom. Aby mieć większą kontrolę nad danymi organizacji, możesz ustawić aplikacje jako zarządzane.

Informacje o aplikacjach zarządzanych

Sposób konfigurowania aplikacji zarządzanych przez użytkowników

Gdy ustawisz aplikację jako zarządzaną, użytkownicy będą musieli zaakceptować zarządzanie aplikacjami. Oto jak działa ten proces:
 1. Użytkownik loguje się w aplikacji mobilnej Google (takiej jak Gmail, Dokumenty Google, Dysk czy Kalendarz) przy użyciu konta do pracy.
 2. Pojawia się prośba o zainstalowanie aplikacji Google Device Policy.
 3. Jeśli na urządzeniu są zainstalowane aplikacje określone jako zarządzane, pojawia się prośba o zgodę na zarządzanie tymi aplikacjami przez organizację.
 4. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, będziesz mieć kontrolę nad tymi aplikacjami. Szczegółowe informacje znajdziesz w następnej sekcji – Co można zrobić z aplikacjami zarządzanymi.
 5. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody w ciągu 24 godzin, nie będzie mógł korzystać z aplikacji mobilnych Google na swoim urządzeniu przy użyciu konta do pracy.

Co można zrobić z aplikacjami zarządzanymi

Po ustawieniu aplikacji jako zarządzanej masz większą kontrolę nad tą aplikacją i jej danymi. Jeśli użytkownik usunie profil Device Policy z urządzenia, możesz usunąć z niego aplikacje zarządzane. Możesz też stosować ustawienia określające sposób korzystania z aplikacji. Możesz:

 • Uniemożliwić tworzenie kopii zapasowych danych z aplikacji w Apple iCloud®.
 • Określać, czy użytkownicy mogą ufać aplikacjom instalowanym spoza sklepu Apple App Store® lub aplikacji Google Device Policy.
 • Określać, w których aplikacjach można otwierać firmowe dokumenty i linki.
 • Określać, czy zarządzane aplikacje mogą używać mobilnej transmisji danych do łączenia się z internetem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Aplikacje zarządzane.

Użytkownicy mogą:

 • Instalować aplikacje zarządzane z aplikacji Device Policy.
 • Otwierać aplikację Device Policy i sprawdzać, czy aplikacje są zarządzane przez organizację:
  • zielony znacznik wyboru – aplikacja zarządzana,
  • szary znacznik wyboru – aplikacja niezarządzana,
  • czerwony wykrzyknik – aplikacja zarządzana, ale użytkownik nie wyraził jeszcze zgody na zarządzanie nią przez organizację. Czerwony wykrzyknik może też pojawić się wtedy, gdy użytkownik pobierze aplikację ze sklepu Apple App Store® (niezarządzanego), a następnie ta aplikacja zostanie umieszczona na białej liście i ustawiona jako wymuszana.
Możesz zarządzać aplikacjami na urządzeniu do momentu odinstalowania profilu Device Policy przez użytkownika (nawet jeśli zmienisz ustawienia zarządzania aplikacją albo użytkownik odinstaluje aplikację i zainstaluje ją ponownie).

Zanim zaczniesz

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Krok 1. Otwórz białą listę aplikacji na iOS

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej stronie kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach z iOS.
 4. Kliknij link, aby zarządzać aplikacjami na iOS.

Krok 2. Wypełnij białą listę

Dodawanie aplikacji
 1. Jeśli biała lista aplikacji na iOS nie jest jeszcze otwarta, otwórz ją.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj aplikację .
 3. Wpisz nazwę aplikacji lub jej adres URL (z Apple iTunes®) i kliknij Wyszukaj.
 4. Wybierz aplikację i kliknij Dalej.
 5. Aby dodać aplikację do białej listy dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz Wszyscy użytkownicy i kliknij Dalej.

  Jeśli organizacja korzysta z G Suite Business, G Suite Enterprise lub G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, możesz dodać aplikację do białej listy dla konkretnej grupy użytkowników:

  1. Wybierz Określona jednostka organizacyjna lub wybrane grupy.
  2. Wybierz organizację lub grupę, do której należą użytkownicy.
  3. Kliknij Dalej.
 6. Jeśli chcesz zarządzać aplikacją, zaznacz pole Ustaw jako aplikację zarządzaną. Więcej informacji
 7. (Opcjonalnie w przypadku aplikacji zarządzanych) Aby automatycznie usunąć aplikację z urządzenia, gdy użytkownik usunie profil Device Policy, zaznacz pole Usuń aplikację po usunięciu profilu MDM.
 8. Kliknij Zapisz.
 9. Jeśli masz dodaną aplikację Microsoft® Outlook® na iOS (niezalecane), upewnij się, że działa ona zgodnie z ustawieniami zarządzania punktami końcowymi:
  1. Jeśli podczas konfiguracji nie zaznaczono opcji Ustaw aplikację jako zarządzaną, edytuj ustawienia i włącz wymóg dotyczący zarządzania.
  2. W konsoli administracyjnej kliknij Menu  a potem Zabezpieczenia a potem Kontrola nad dostępem do aplikacji a potem Zarządzaj usługami Google.
  3. Znajdź Gmaila i Dysk na liście usług. Jeśli opcja Dostęp jest ustawiona na Bez ograniczeń zmień wartość na Ograniczone. To ustawienie uniemożliwia niezaufanym aplikacjom dostęp do usług. Jeśli dodasz aplikację, wykonując powyższe czynności, zostanie ona automatycznie ustawiona jako zaufana i będzie mieć dostęp do Gmaila i Dysku.
 10. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić informacje o dowolnej aplikacji z białej listy, kliknij obok niej Więcej  a potem Otwórz w App Store.
 11. Aby móc pobierać aplikacje z białej listy, użytkownicy muszą zainstalować aplikację Google Device Policy.

Aplikacja pojawi się na liście prawie od razu. Jednak może minąć nawet godzina, zanim aplikacja pojawi się w Google Device Policy na urządzeniach użytkowników.

Usuwanie aplikacji

Gdy usuniesz aplikację na iOS z białej listy, użytkownicy nie będą mogli instalować jej z Google Device Policy. Jeśli ta aplikacja jest zarządzana, nie zmieni się to, dopóki użytkownik nie usunie profilu Device Policy ze swojego urządzenia. Inni użytkownicy nadal mogą instalować aplikację z App Store, ale Ty nie możesz nią zarządzać.

 1. Jeśli biała lista aplikacji na iOS nie jest jeszcze otwarta, otwórz ją.
 2. Aby usunąć jedną aplikację, kliknij Więcej  a potem Usuń. Aby usunąć kilka aplikacji, najedź na ikonę każdej z nich, aby wyświetlić pole wyboru, i zaznacz je. Po wybraniu wszystkich aplikacji, które chcesz usunąć, w prawym górnym rogu kliknij Usuń .
 3. Kliknij Usuń w oknie potwierdzenia.

Zobaczysz komunikat informujący o usunięciu wybranych aplikacji z białej listy.

Krok 3. Zarządzaj aplikacjami na białej liście

Zmienianie ustawień zarządzania aplikacją
 1. Jeśli biała lista aplikacji na iOS nie jest jeszcze otwarta, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz edytować.
 3. Obok jednostki organizacyjnej lub grupy, w której chcesz zmienić ustawienia, kliknij Więcej  a potem Edytuj konfigurację.
 4. Jeśli chcesz zarządzać aplikacją, zaznacz pole Ustaw jako aplikację zarządzaną. Więcej informacji
 5. (Opcjonalnie w przypadku aplikacji zarządzanych) Aby usunąć aplikację z urządzenia, gdy użytkownik usunie profil Device Policy, zaznacz pole Usuń aplikację po usunięciu profilu MDM.
 6. Kliknij Aktualizuj.

Po odznaczeniu pola Ustaw jako aplikację zarządzaną aplikacja będzie nadal zarządzana do momentu odinstalowania profilu Google Device Policy przez użytkownika (nawet jeśli użytkownik odinstaluje aplikację i zainstaluje ją ponownie).

Udostępnianie aplikacji z białej listy wybranym użytkownikom

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji

Możesz udostępnić aplikację użytkownikom, którzy są w określonej jednostce organizacyjnej lub grupie.

 1. Jeśli biała lista aplikacji na iOS nie jest jeszcze otwarta, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz udostępnić. 
  Zobaczysz organizacje i grupy, w których aplikacja jest udostępniana.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały dodane do białej listy dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika.
 3. Aby rozpowszechnić aplikację wśród innej grupy użytkowników, kliknij Dodaj więcej.
 4. Wybierz opcję i kliknij Dalej
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w jednostce organizacyjnej, po lewej wybierz Jednostka organizacyjna. Następnie wybierz nazwę odpowiedniej jednostki z listy.
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w grupie, po lewej wybierz Grupa i zacznij wpisywać nazwę grupy. Wybierz grupę z listy.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

Usuwanie użytkowników z listy udostępniania aplikacji
Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji
 1. Jeśli biała lista aplikacji na iOS nie jest jeszcze otwarta, otwórz ją.
 2. Kliknij aplikację, której ustawienia udostępniania chcesz zmienić. 
  Zobaczysz organizacje i grupy, w których aplikacja jest udostępniana. 
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały dodane do białej listy dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika.
 3. Obok nazwy organizacji lub grupy, którą chcesz usunąć, kliknij Więcej  a potem Usuń jednostkę organizacyjną lub Usuń grupę.
 4. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?