Polecanie aplikacji na iOS i zarządzanie nimi

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Jako administrator możesz polecać użytkownikom w organizacji korzystającym z urządzeń z iOS® (Apple®) aplikacje firmowe oraz zarządzać nimi. Możesz utworzyć białą listę rekomendowanych aplikacji, by następnie udostępnić je użytkownikom. Aby uzyskać większą kontrolę nad aplikacjami z białej listy, możesz określić je jako zarządzane. 

Informacje o aplikacjach zarządzanych

Jak działają aplikacje zarządzane

Ustawienie aplikacji jako zarządzanej daje Ci nad nią większą kontrolę. Działa to w następujący sposób: 
 1. Użytkownik loguje się w aplikacji mobilnej Google (takiej jak Gmail, Dokumenty Google, Dysk czy Kalendarz), używając konta firmowego. 
 2. Pojawia się prośba o zainstalowanie aplikacji Google Device Policy.
 3. Jeśli na urządzeniu są zainstalowane aplikacje określone jako zarządzane, pojawia się prośba o zgodę na zarządzanie tymi aplikacjami przez organizację.
 4. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, będziesz mieć kontrolę nad tymi aplikacjami. Więcej informacji znajdziesz w poniższej sekcji „Co można zrobić z aplikacjami zarządzanymi”.
 5. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody w ciągu 24 godzin, utraci dostęp do firmowych aplikacji mobilnych Google na urządzeniu.

Co można zrobić z aplikacjami zarządzanymi

Możesz usunąć aplikację zarządzaną z urządzenia, jeśli użytkownik usunie z niego profil Device Policy. Możesz też stosować ustawienia określające sposób korzystania z aplikacji. Możesz:

 • Uniemożliwić tworzenie kopii zapasowych danych z aplikacji w Apple iCloud®.
 • Określać, czy użytkownicy mogą ufać aplikacjom instalowanym spoza sklepu Apple App Store® lub aplikacji Google Device Policy.
 • Określać, w których aplikacjach można otwierać firmowe dokumenty i linki.
 • Określać, czy zarządzane aplikacje mogą używać mobilnej transmisji danych do łączenia się z internetem.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Aplikacje zarządzane.

Użytkownicy mogą:

 • Instalować aplikacje zarządzane z aplikacji Device Policy lub ze sklepu Apple App Store®.
 • Otwierać aplikację Device Policy i sprawdzać, czy aplikacje są zarządzane przez organizację: 
  • zielony znacznik wyboru – aplikacja zarządzana, 
  • szary znacznik wyboru – aplikacja niezarządzana, 
  • czerwony wykrzyknik – aplikacja zarządzana, ale użytkownik nie wyraził jeszcze zgody na zarządzanie nią przez organizację. 
Możesz zarządzać aplikacjami na urządzeniu do momentu odinstalowania profilu Device Policy przez użytkownika (nawet jeśli zmienisz ustawienia zarządzania aplikacją albo użytkownik odinstaluje aplikację i zainstaluje ją ponownie).

Zanim zaczniesz

Otwórz wszystko   |   Zamknij wszystko

Krok 1. Otwórz białą listę aplikacji na iOS

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej kliknij Zarządzanie aplikacjami a potem Zarządzaj aplikacjami na urządzenia z iOS.
 4. Kliknij link, aby zarządzać aplikacjami na iOS.
 5. Wykonaj poniższe czynności, aby wypełnić białą listę i zarządzać nią. 

Krok 2. Wypełnij białą listę

Dodawanie aplikacji
 1. Wykonaj powyższe czynności, aby otworzyć białą listę aplikacji na iOS.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj Dodaj.
 3. Wpisz nazwę aplikacji lub jej adres URL (z Apple iTunes®) i kliknij Wyszukaj.
 4. Wybierz aplikację i kliknij Dalej.
 5. Aby umieścić aplikację na białej liście dla wszystkich użytkowników w organizacji, wybierz Wszyscy użytkownicy i kliknij Dalej. Jeśli korzystasz z G Suite Business lub G Suite Enterprise, możesz umieścić aplikację na białej liście dla określonej grupy użytkowników. Kliknij Określona jednostka organizacyjna lub wybrane grupy i wybierz organizację lub grupę, do której należą dani użytkownicy. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Udostępnianie aplikacji określonej grupie użytkowników.

 6. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad aplikacją, zaznacz pole Ustaw jako aplikację zarządzaną. Więcej informacji znajdziesz w powyższej sekcji „Informacje o aplikacjach zarządzanych”.
 7. (Opcjonalnie w przypadku aplikacji zarządzanych) Aby usunąć aplikację z urządzenia, gdy użytkownik usunie profil Device Policy, zaznacz pole Usuń aplikację po usunięciu profilu MDM
 8. Kliknij Zapisz.
 9. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić więcej informacji o dowolnej aplikacji z białej listy, kliknij obok niej Więcej Więcej a potem Otwórz w App Store.
 10. Aby móc pobierać aplikacje z białej listy, użytkownicy muszą zainstalować aplikację Google Device Policy.

Aplikacja pojawi się na liście prawie od razu. Jednak może minąć nawet godzina, zanim aplikacja pojawi się w Google Device Policy na urządzeniach użytkowników.

Usuwanie aplikacji

Gdy usuniesz aplikację na iOS z białej listy, przestaje ona być dostępna do zainstalowania dla użytkowników w aplikacji Google Device Policy. Aplikacja będzie nadal zarządzana do momentu usunięcia profilu Device Policy z urządzenia przez użytkownika. Inni użytkownicy będą nadal mogli zainstalować tę aplikację z App Store, ale nie będzie ona zarządzana. 

 1. Wykonaj powyższe czynności, aby otworzyć białą listę aplikacji na iOS.
 2. Wybierz jedną z możliwości:
  • Znajdź aplikację, którą chcesz usunąć, i kliknij Więcej Więcej a potem Usuń.
  • Najedź kursorem na ikonę aplikacji, aby wyświetlić pole wyboru. Zaznacz to pole (możesz zaznaczyć kilka aplikacji naraz). W prawym górnym rogu kliknij Usuń Kosz.
 3. Kliknij Usuń.

Zobaczysz komunikat informujący o usunięciu wybranych aplikacji z białej listy.

Krok 3. Zarządzaj aplikacjami na białej liście

Zmienianie ustawień zarządzania aplikacją
 1. Wykonaj powyższe czynności, aby otworzyć białą listę aplikacji na iOS.
 2. Kliknij aplikację, której ustawienia zarządzania chcesz zmienić. 
 3. Obok jednostki organizacyjnej lub grupy, w której chcesz zmienić ustawienia, kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj konfigurację
 4. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad aplikacją, zaznacz pole Ustaw jako aplikację zarządzaną. Więcej informacji znajdziesz w powyższej sekcji „Informacje o aplikacjach zarządzanych”.
 5. (Opcjonalnie w przypadku aplikacji zarządzanych) Aby usunąć aplikację z urządzenia, gdy użytkownik usunie profil Device Policy, zaznacz pole Usuń aplikację po usunięciu profilu MDM
 6. Kliknij Aktualizuj.

Po odznaczeniu pola „Ustaw jako aplikację zarządzaną” aplikacja będzie nadal zarządzana do momentu odinstalowania profilu Google Device Policy przez użytkownika (nawet jeśli użytkownik odinstaluje aplikację i zainstaluje ją ponownie).

Udostępnianie aplikacji z białej listy wybranym użytkownikom

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji

Możesz udostępnić aplikację użytkownikom, którzy są w określonej jednostce organizacyjnej lub grupie utworzonej w Grupach dyskusyjnych Google.

 1. Wykonaj powyższe czynności, aby otworzyć białą listę aplikacji na iOS.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz udostępnić. 
  Zobaczysz organizacje i grupy, w których aplikacja jest obecnie udostępniana.
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika. 
 3. Aby udostępnić aplikację innej grupie użytkowników, kliknij Dodaj więcej.
 4. Wybierz opcję i kliknij Dalej
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w jednostce organizacyjnej, po lewej wybierz Jednostka organizacyjna. Następnie wybierz nazwę odpowiedniej jednostki z listy.
  • Aby udostępnić aplikację użytkownikom w grupie, po lewej wybierz Grupa i zacznij wpisywać nazwę grupy. Wybierz grupę z listy.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin.Jeśli nie wybierzesz określonej organizacji lub grupy, aplikacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom w organizacji najwyższego poziomu.

Usuwanie użytkowników z listy udostępniania aplikacji
Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business i G Suite Enterprise. Porównanie wersji
 1. Wykonaj powyższe czynności, aby otworzyć białą listę aplikacji na iOS.
 2. Kliknij aplikację, której ustawienia udostępniania chcesz zmienić. 
  Zobaczysz organizacje i grupy, w których aplikacja jest obecnie udostępniana. 
  Wskazówka: aby wyświetlić tylko aplikacje, które zostały umieszczone na białej liście dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników, użyj filtrów po lewej stronie. Możesz wybrać jednostkę organizacyjną, grupę lub użytkownika. 
 3. Obok nazwy organizacji lub grupy, którą chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń jednostkę organizacyjną lub Usuń grupę.
 4. Aby potwierdzić tę czynność, kliknij Usuń.

Uwaga: zmiany zwykle zaczynają obowiązywać po kilku minutach, ale zastosowanie ich na wszystkich urządzeniach użytkowników może potrwać do 24 godzin. Jeśli nie wybierzesz żadnej organizacji ani grupy, aplikacje zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom w organizacji najwyższego poziomu.

Powiązane artykuły 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?