Raport Nowe aplikacje uwierzytelnione przez OAuth

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Raport Nowe aplikacje uwierzytelnione przez OAuth umożliwia monitorowanie działań związanych z uwierzytelnianiem przez OAuth w organizacji. Raport zawiera dane dotyczące nowych aplikacji uwierzytelnionych przez OAuth w danym okresie w porównaniu z poprzednim okresem o takiej samej długości.

Aby wyświetlić raport Nowe aplikacje uwierzytelnione przez OAuth:

  1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
    Użyj konta administratora, a nie osobistego konta Gmail.
  2. Kliknij Zabezpieczenia.
  3. Kliknij Panel.
  4. W prawym dolnym rogu panelu Nowe aplikacje uwierzytelnione przez OAuth kliknij WYŚWIETL RAPORT.

Domyślnie wykres przedstawia dane dla wszystkich domen. Możesz wybrać określoną domenę z listy Domena.

Informacje o protokole OAuth i zakresach protokołu OAuth

Protokół OAuth (Open Authorization – otwarta autoryzacja) to otwarty standard umożliwiający zezwalanie usługom innych firm na dostęp do informacji o koncie użytkownika bez ujawniania hasła użytkownika.

Wielu użytkowników nie chce przyznawać aplikacjom pełnego dostępu do swojego konta. Zakresy protokołu OAuth umożliwiają aplikacjom żądanie dokładnie zdefiniowanego, ograniczonego dostępu do określonych danych użytkownika. Dzięki określeniu zakresów protokołu OAuth aplikacja może wskazać użytkownikowi, jakich uprawnień i jakiego dostępu wymaga. Aplikacja uzyska dostęp wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem