4D Hosting: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om installationsguiden inte innehåller en länk till din domän öppnar du 4D Hosting®-webbplatsen på en ny flik. Håll installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. Överst på 4D-webbplatsen klickar du på Logga in.
 3. Ange e-postadressen och lösenordet som du skapade när du köpte din domän från 4D och klicka sedan på Sign in (Logga in). Om du inte känner till kontouppgifterna kan du återställa lösenordet eller kontakta supporten för 4D.
Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. Klicka på Domains (Domäner) under Client Area (Klientområde).

  Client Area > Domains

 2. I tabellen My Domains (Mina domäner) klickar du på verktyget Pil nedåt Wrench and down arrow icons följt av Manage Domain (Hantera domän) bredvid den domän du vill verifiera.

  Manage Domain is selected from the Tools drop-down list.

 3. Klicka på Manage DNS (Hantera DNS) under Actions (Åtgärder).

  Manage DNS is selected from the Actions menu.

 4. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänenens DNS-poster. Lägga till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. Klicka på Add Record (Lägg till post) i DNS Manager.

   DNS Manager sections shows the Add Record button.

  2. Välj TXT på listan Type (Typ).

   TXT is selected from the Type drop-down list.

  3. Skriv @ i fältet Namn.
  4. I fältet TTL lämnar du standardvärdet.
  5. I fältet RDATA klistrar du in hela verifieringsposten som du kopierade i steg 1.
  6. Klicka på Add Record (Lägg till post).

   The TXT record is added in the Add New Record dialog box.

  7. Rulla längst ned i tabellen för DNS Manager och klicka på Save changes (Spara ändringar).
  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Klicka på Add Record (Lägg till post) i DNS Manager.

   DNS Manager sections shows the Add Record button.

  2. Välj CNAME på listan Type (Typ).

   CNAME is selected from the Type drop-down list.

  3. I fältet Name (Namn) klistrar du in innehållet från delen Label/Host (Etikett/värd) i CNAME-posten som finns i installationsguiden.
  4. I fältet TTL lämnar du standardvärdet.
  5. I fältet RDATA anger du den långa strängen med text och siffror från delen Destination/Target (Destination/mål) av CNAME-posten som finns i installationsguiden. 
  6. Klicka på Add Record (Lägg till post).

   The CNAME record is added in the Add New Record dialog box.

  7. Rulla längst ned i tabellen för DNS Manager och klicka på Save changes (Spara ändringar).

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?