Google Drive voor desktop instellen

U kunt aangepaste opties opgeven voor Drive voor desktop, zoals de standaard schijfletter in Windows, het koppelingspunt in macOS, de locatie van het cachegeheugen, de bandbreedtelimieten en de proxyinstellingen. U kunt deze configuraties instellen op gebruikers- of hostniveau. Ze blijven bestaan als Drive voor desktop opnieuw wordt opgestart.

Als u dit nog niet heeft gedaan, moet u Drive voor desktop downloaden en instellen.

Instellingen updaten

Als u de Drive voor desktop-opties in wilt stellen, moet u registersleutels updaten (Windows) of de opdracht defaults (macOS) gebruiken. Als u niet weet hoe u deze updates moet uitvoeren, neemt u contact op met uw beheerder of bekijkt u de documentatie van uw besturingssysteem. Beheerders kunnen daarnaast overschrijfwaarden instellen die eindgebruikers niet kunnen wijzigen.

Windows

Hostbreed  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Google\DriveFS
Alleen gebruiker HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\DriveFS
Overschrijven HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Google\DriveFS

macOS

Hostbreed  /Library/Preferences/com.google.drivefs.settings
Alleen gebruiker ~/Library/Preferences/com.google.drivefs.settings
Overschrijven /Library/Managed Preferences/com.google.drivefs.settings.plist
 

Voorbeelden voor macOS

Hostbreed activatiepunt:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.google.drivefs.settings DefaultMountPoint '/Volumes/Google Drive'

Hostbrede omzeiling van proxyconfiguraties:
sudo defaults write /Library/Preferences/com.google.drivefs.settings DirectConnection -bool true

Maximum downloadbandbreedte voor gebruikers:
defaults write com.google.drivefs.settings BandwidthRxKBPS -int 100

Instellingen

Stel deze naam-waarde-paren in met de registersleutels of de opdracht defaults, zoals hierboven beschreven. Maak in Windows de registersleutels als deze nog niet zijn gemaakt. Op macOS wordt met de opdracht defaults een plist-bestand met instellingen bijgehouden. U moet het plist-bestand niet rechtstreeks wijzigen, omdat sommige wijzigingen wellicht niet worden toegepast.

Naam instelling Type waarde Beschrijving waarde

AllowedAccountsPattern

Tekenreeks

Reguliere expressie met accounts die mogen inloggen op dit apparaat. Vul bijvoorbeeld het volgende in om alle gebruikers uit mijndomein1.com en mijndomein2.com toe te staan:

.*@(mijndomein1|mijndomein2).com

Opmerking voor macOS: Als u een waarde tussen haakjes wilt opgeven in de opdrachtregel, moet u de waarde tussen dubbele en enkele aanhalingstekens zetten:

"'.*@(mijndomein1|mijndomein2).com'"

AutoStartOnLogin

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee wordt Drive voor desktop automatisch gestart als een gebruiker inlogt bij de sessie.

BandwidthRxKBPS

Windows: DWORD 


macOS: getal 

Maximum aantal downstreamkilobytes per seconde.

BandwidthTxKBPS

Windows: DWORD 


macOS: getal 

Maximum aantal upstreamkilobytes per seconde.

ContentCachePath

Waarschuwing: Wees voorzichtig als u het cachegeheugen van Google Drive voor desktop wist om algemene problemen op te lossen. Bestanden worden in het cachegeheugen geplaatst voordat ze worden geüpload. Als u het cachegeheugen wist voordat een upload is voltooid, gaat het bestand verloren.

Tekenreeks

Hiermee wordt het pad ingesteld naar de locatie van het contentcachegeheugen in een aangesloten bestandssysteem met APFS, HFS+ of NTFS.

Als Drive voor desktop opnieuw wordt opgestart, worden lokale gegevens in het oude contentcachegeheugen verplaatst naar de nieuwe locatie van het contentcachegeheugen. Als u de aangepaste instelling verwijdert, worden de gegevens weer naar de standaardlocatie verplaatst.

Dit is de standaardlocatie van het cachegeheugen:

Windows: %LOCALAPPDATA%\Google\DriveFS
Mac: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

ContentCacheMaxKbytes

Windows: QWORD 


macOS: getal 

Hiermee stelt u de limiet in voor de grootte in kilobytes van het contentcachegeheugen. De limiet is beperkt tot 20% van de beschikbare ruimte op de harde schijf (ongeacht de waarde van de instelling). De instelling geldt niet voor bestanden die offline beschikbaar zijn gemaakt of bestanden die worden geüpload.

Deze instelling is alleen beschikbaar voor beheerders, en kan een andere instelling overschrijven of worden ingesteld als hostbrede instelling.

DefaultMountPoint

Tekenreeks

Windows: Stel de letter van een geactiveerde schijf of een pad op een bestaande schijf in.
U kunt een omgevingsvariabele gebruiken om de letter van de schijf op te geven of het pad aan te passen (bijvoorbeeld C:\Users\%GEBRUIKERSNAAM%\GoogleDrive).
Als het activeringspad al bestaat, moet de bestemmingsmap leeg zijn. Als de map niet bestaat, wordt er een nieuwe map gemaakt.

macOS: Stel het pad van de geactiveerde schijf in. U kunt een tilde (~) of omgevingsvariabelen toevoegen aan het pad.

** Meer informatie over DefaultMountPoint.

DefaultWebBrowser

Tekenreeks

Stel het browserpad in dat wordt gebruikt om URL's te openen in plaats van de standaardbrowser van het systeem tijdens verificatieprocessen of wanneer u op links met 'Meer informatie' klikt.

Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar in Windows.

DisableLocalizedVirtualFolders

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee worden gelokaliseerde namen uitgezet voor Mijn Drive, Gedeelde Drives en Computers. Namen blijven in de taal en-US staan en worden niet vertaald naar de systeemtaal van de OS.

DisableMeetOutlookPlugin

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Beschikbaar voor Drive voor desktop versie 39 en hoger. 

Hiermee wordt de plug-in voor Microsoft Outlook die in het pakket zit van Drive voor desktop uitgezet.
DisableOnboardingDialog

Windows: DWORD*

macOS: Booleaans*

Hiermee wordt het welkomstvenster voor nieuwe gebruikers uitgezet.

DisableOutlookPlugin

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee wordt de plug-in voor Google Drive-bijlagen van Microsoft Outlook die in het pakket zit van Drive voor desktop uitgezet.

DisableRealTimePresence

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee wordt realtime aanwezigheid in Microsoft Office uitgezet.

U kunt dit ook uitzetten voor organisatie-eenheden in de Beheerdersconsole. Zie stap 4 in Google Drive voor desktop implementeren.

MinFreeDiskSpaceKBytes

Windows: QWORD 


macOS: getal

Hiermee wordt bepaald hoeveel lokale ruimte (in kilobytes) wordt gebruikt door het cachegeheugen van Drive voor desktop. Als de hoeveelheid vrije schijfruimte onder deze drempel komt, wordt het schrijven van content naar de schijf gestopt.

OpenOfficeFilesInDocs

Windows: DWORD*

 

macOS: Booleaans*

Als je Kopiëren naar klembord gebruikt in MS Office-bestanden die worden gesynchroniseerd door Drive voor desktop, moet je links maken die worden geopend in de betreffende Editor van Google Documenten in plaats van het alleen-lezen Google Drive-webvoorbeeld.

Standaard: true

Proxyinstellingen:

DirectConnection

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee worden proxyinstellingen overgeslagen.

DisableCRLCheck

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee wordt de controle van Certificate Revocation Lists (CRL's) van certificeringsinstanties uitgezet.

Als dit niet expliciet wordt ingesteld, staat deze instelling standaard op true als TrustedRootCertsFile is opgegeven. Anders staat deze op false. Sites die zelfondertekende certificaten gebruiken voor hun proxy's voor contentinspectie, geven meestal geen CRL op.

Bedrijven die in hun proxycertificaat een CRL opgeven, kunnen DisableCRLCheck expliciet instellen op 0 voor aanvullende controle.

DisableSSLValidation

Windows: DWORD*


macOS: Booleaans*

Hiermee wordt de validatie van SSL-verkeer uitgezet. Verkeer wordt nog steeds versleuteld, maar er wordt niet gecontroleerd of alle SSL-certificaten van de upstreamservers geldig zijn.

Dit is erg onveilig. Hierdoor zijn man-in-the-middle-aanvallen op verkeer naar Google Drive mogelijk.

Alleen hostbreed in te stellen.

TrustedRootCertsFile

Tekenreeks

Dit is het volledige pad naar een alternatief bestand dat moet worden gebruikt voor de validatie van SSL-certificaten van hosts. Moet in de indeling Privacy Enhanced Mail (PEM) staan. Stel dit in als uw gebruikers netwerken gebruiken met ontsleutelproxy's.

Het bestand moet de inhoud bevatten van het bestand roots.pem dat is meegeleverd met Drive voor desktop, en de certificaten die worden gebruikt om uw proxy te verifiëren. Deze toevoegingen moeten overeenkomen met de certificaten voor proxyondertekening die u heeft toegevoegd aan de certificaatopslag in uw inventaris.

roots.pem staat in:

\Program Files\Google\DriveFS\<versie>\config\roots.pem
(Windows)

of

/Applications/Google\ Drive.app/Contents/Resources/roots.pem
(macOS)

Kan alleen hostbreed worden ingesteld.

* Gebruik bij Booleaanse waarden 1 voor true en 0 voor false (Windows), of gebruik true en false (macOS).

** Als u DefaultMountPoint instelt, krijgen de gebruikersvoorkeuren in het product voorrang op de gebruikers- en hostregisterinstellingen (of plist-instellingen). De overschrijvende registerinstellingen (of plist-instellingen) krijgen voorrang op de gebruikersvoorkeuren in het product.

Gerelateerde onderwerpen

 


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false
false