Överför ditt konto till en återförsäljare

Gäller G Suite, Cloud Identity Premium och andra tjänster som hanteras på Googles administratörskonsol.

Om Google fakturerar dig direkt för ditt konto kan du överföra kontohanteringen till en Google-återförsäljare. En återförsäljare kan hantera ditt konto för organisationen och tillhandahålla andra tjänster, till exempel implementering och support. Du är fortfarande avancerad administratör för kontot – överföringen gör bara att återförsäljaren kan lägga till dig som kund.

Om du vill hitta en auktoriserad återförsäljare i ditt område använder du katalogen Google Partnersökning.

Återförsäljaråtkomst

När du överför Google-kontot till en återförsäljare omfattar deras åtkomst till din domän möjligheten att:

 • administrera eller ta bort användare
 • Redigera användaruppgifter
 • Återställa användarlösenord
 • redigera organisationsgrupper.

De här funktionerna beror på återförsäljarens åtkomstnivå. Mer information om återförsäljaråtkomst till domänen finns i Google-återförsäljares åtkomst till vidaresålda domäner.

Överför kontot

Om du vill överföra hanteringen av ditt konto till en återförsäljare behöver Google en överföringstoken. Token associerar kontot till återförsäljaren. Så här får du din överföringstoken:

 1. Öppna admin.google.com/TransferToken.
 2. Logga in med administratörens användarnamn och lösenord för domänen.

  En token genereras automatiskt på sidan.

 3. Ge återförsäljaren den alfanumeriska koden för token. Återförsäljaren slutför överföringen för dig.

  Obs! Överföringstoken upphör att gälla 14 dagar efter att de skapats.

Fakturering efter överföringen

När återförsäljaren har slutfört överföringen blir kontot en ny prenumeration. Du faktureras nu av återförsäljaren, inte Google. För G Suite beror effekten på faktureringen efter överföringen på din tidigare faktureringsplan. Mer information finns i Fakturering för överförda kunder.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?