เลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับข้อมูล

รุ่นที่รองรับฟีเจอร์นี้ ได้แก่ องค์กร; Education Standard และ Plus; G Suite Business เปรียบเทียบรุ่นของคุณ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมตามนโยบายไว้ในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการได้โดยใช้นโยบายเขตข้อมูล โดยสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เลือกได้จะประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ผู้ใช้ซึ่งไม่มีรุ่นที่รองรับจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายเขตข้อมูล แม้ว่าคุณจะใช้นโยบายกับหน่วยในองค์กรของผู้ใช้ดังกล่าวก็ตาม

โปรดดูประเภทข้อมูลที่ครอบคลุมในหัวข้อนโยบายเขตข้อมูลครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง

ก่อนเริ่มต้น: โปรดพิจารณาข้อดีข้อเสีย

การเลือกเขตที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงเครือข่ายหรือการเข้าถึงข้อมูล โปรดคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ

 • ผู้ใช้ที่อยู่นอกเขตที่ตั้งของข้อมูลอาจพบว่าเวลาในการตอบสนองนั้นช้าลงมากในบางกรณี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้

  • การแก้ไขออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามเขต
  • การแชร์ไฟล์ เช่น เอกสาร กับผู้ที่อยู่นอกเขตของผู้ใช้
  • การเดินทางไปต่างประเทศ
 • ในบางกรณี หากเลือกเขตข้อมูลแล้ว ผู้ใช้นอกเขตนั้นอาจเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Google (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

ตั้งนโยบายเขตข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: กําหนดโครงสร้างองค์กร

โปรดข้ามขั้นตอนนี้หากต้องการเลือกเขตข้อมูลเพียงเขตเดียวให้กับผู้ใช้ทั้งหมด

คุณจะเลือกเขตข้อมูล 1 เขตให้กับผู้ใช้บางคน หรือเลือกหลายเขตให้กับแผนกหรือทีมที่ต้องการได้ โปรดใส่บัญชีผู้ใช้ในหน่วยขององค์กร (เพื่อตั้งให้ตามแผนก) หรือใส่บัญชีในกลุ่มการกำหนดค่า (เพื่อตั้งให้ผู้ใช้ทุกแผนกหรือภายในแผนกต่างๆ)

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดนโยบายเขตข้อมูล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ การตั้งค่าบัญชี จากนั้น เขตข้อมูล
  ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อใบอนุญาตมีเขตข้อมูลเท่านั้น
 3. หากต้องการใช้เขตข้อมูลกับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุดไว้ ไม่เช่นนั้นให้เลือกหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มการกำหนดค่าที่ต้องการ
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ไม่มีค่ากำหนด
  • สหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป
 5. คลิกบันทึก หากตั้งหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มไว้แล้ว คุณอาจรับค่า/ลบล้างองค์กรหรือยกเลิกการตั้งกลุ่มได้

ขั้นตอนที่ 3: ดูความคืบหน้าของเขตข้อมูล

หลังจากตั้งนโยบายเขตข้อมูล คุณอาจต้องรอ 24-48 ชั่วโมงก่อนที่จะดูความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่รายงาน และคลิกเขตข้อมูลทางด้านซ้าย

คุณจะดูความคืบหน้าโดยรวมในการย้ายข้อมูลในระดับโดเมนและการย้ายข้อมูลตามเขตได้ในการ์ดสรุป โดยดูความคืบหน้าในการย้ายข้อมูลของแต่ละบริการแบบแบ่งตามเขตได้ในการ์ดข้อมูลสำหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าในการย้ายที่หัวข้อดูความคืบหน้าในการย้าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว