เขตข้อมูล: เลือกสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สําหรับข้อมูล

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมตามนโยบายไว้ในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการได้โดยใช้นโยบายเขตข้อมูล ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เลือกได้ คือ สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ผู้ใช้ซึ่งไม่มีรุ่นที่รองรับจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายเขตข้อมูล แม้ว่าคุณจะใช้นโยบายกับหน่วยในองค์กรของผู้ใช้ดังกล่าวก็ตาม

โปรดดูประเภทข้อมูลที่ครอบคลุมในหัวข้อนโยบายเขตข้อมูลครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง

ก่อนเริ่มต้น: พิจารณาข้อดีข้อเสีย

การเลือกเขตที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงเครือข่ายหรือการเข้าถึงข้อมูล โปรดคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ

 • ผู้ใช้ที่อยู่นอกเขตที่ตั้งของข้อมูลอาจพบว่าเวลาในการตอบสนองนั้นช้าลงมากในบางกรณี ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีต่อไปนี้

  • การแก้ไขออบเจ็กต์ที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามเขต
  • การแชร์ไฟล์ เช่น เอกสาร กับผู้ที่อยู่นอกเขตของผู้ใช้
  • การเดินทางไปต่างประเทศ
 • ในบางกรณี หากเลือกเขตข้อมูลแล้ว ผู้ใช้นอกเขตนั้นอาจเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Google (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

เขตข้อมูลและรุ่นของ Google Workspace

Google Workspace มี 2 ตัวเลือกในการจัดการนโยบายเขตข้อมูล ได้แก่ เขตข้อมูล Fundamental และเขตข้อมูล Enterprise 

 • เขตข้อมูล Fundamental จะมากับรุ่น Business Standards, Business Plus, Enterprise Standard และ Frontline 
 • เขตข้อมูล Enterprise จะมาพร้อมกับ Enterprise Plus, Education Standard และ Education Plus
  เขตข้อมูล
Fundamental
เขตข้อมูล
Enterprise
ตั้งค่านโยบายเขตข้อมูลสําหรับทุกคนในโดเมน ✔ 
ตั้งค่านโยบายเขตข้อมูลสําหรับหน่วยขององค์กรและกลุ่มที่ต้องการ  
ดูความคืบหน้าในการย้ายเขตข้อมูล  


สําหรับผู้ดูแลระบบที่จัดการรุ่น Google Workspace Enterprise Plus

 • หน่วยขององค์กรแต่ละหน่วยจะมีผู้ใช้จากการสมัครใช้บริการได้หลายระดับ หากคุณใช้เขตข้อมูล Enterprise และตั้งค่านโยบายเขตข้อมูลสําหรับหน่วยขององค์กรบางหน่วย นโยบายดังกล่าวจะมีผลกับผู้ใช้ภายในหน่วยขององค์กรที่มีใบอนุญาต Enterprise Plus เท่านั้น
 • ในโดเมนใบอนุญาตแบบผสม การตั้งค่าเขตข้อมูล Enterprise จะลบล้างการตั้งค่าเขตข้อมูล Fundamental ชั่วคราวเป็นเวลาสั้นๆ เราจะแก้ไขการทํางานนี้ในระยะยาว เพื่อให้มีการเก็บรักษาการตั้งค่าเขตข้อมูล Fundamental ของผู้ใช้จากหน่วยขององค์กรระดับราก

ตั้งนโยบายเขตข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1: กําหนดโครงสร้างองค์กร

โปรดข้ามขั้นตอนนี้หากต้องการเลือกเขตข้อมูลเพียงเขตเดียวให้กับผู้ใช้ทั้งหมด

คุณจะเลือกเขตข้อมูล 1 เขตให้กับผู้ใช้บางคน หรือเลือกหลายเขตให้กับแผนกหรือทีมที่ต้องการได้ โปรดใส่บัญชีผู้ใช้ในหน่วยขององค์กร (เพื่อตั้งให้ตามแผนก) หรือใส่บัญชีในกลุ่มการกำหนดค่า (เพื่อตั้งให้ผู้ใช้ทุกแผนกหรือภายในแผนกต่างๆ)

หมายเหตุ: หากต้องการตั้งค่านโยบายเขตข้อมูลสําหรับหน่วยขององค์กรและกลุ่มที่ต้องการ คุณต้องมีเขตข้อมูล Enterprise ที่มากับการสมัครใช้บริการ Enterprise Plus โปรดดูวิธีอัปเกรดบริการที่หัวข้อเปลี่ยนเป็นรุ่น Enterprise Plus

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดนโยบายเขตข้อมูล
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ การตั้งค่าบัญชี จากนั้น เขตข้อมูล
  ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อใบอนุญาตมีเขตข้อมูลเท่านั้น
 3. หากต้องการใช้เขตข้อมูลกับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุดไว้ ไม่เช่นนั้นให้เลือกหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มการกำหนดค่าที่ต้องการ
 4. เลือกเขตข้อมูล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อสํารวจสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลของเรา
  • ไม่มีค่ากำหนด
  • สหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป
 5. คลิกบันทึก หากตั้งหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มไว้แล้ว คุณอาจรับค่า/ลบล้างองค์กรหรือยกเลิกการตั้งกลุ่มได้
ขั้นตอนที่ 3: ดูความคืบหน้าในการย้ายเขตข้อมูล

หลังจากตั้งนโยบายเขตข้อมูล คุณอาจต้องรอ 24-48 ชั่วโมงก่อนที่จะดูความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลได้

หมายเหตุ:  คุณต้องมีเขตข้อมูล Enterprise ซึ่งมากับการสมัครใช้บริการ Enterprise Plus เพื่อดูความคืบหน้าในการย้าย โปรดดูวิธีอัปเกรดบริการที่หัวข้อเปลี่ยนเป็นรุ่น Enterprise Plus

โปรดทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูความคืบหน้าในการย้ายเขตข้อมูล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ (ไม่ใช่บัญชีที่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การรายงาน จากนั้นคลิกรายงานทางด้านซ้ายจากนั้นรายงานแอปจากนั้นเขตข้อมูล

คุณจะดูความคืบหน้าโดยรวมในการย้ายข้อมูลระดับโดเมนและการย้ายข้อมูลตามเขตได้ในการ์ดสรุป ส่วนความคืบหน้าในการย้ายข้อมูลของแต่ละบริการตามเขตจะดูได้ในการ์ดข้อมูลสำหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรป โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าในการย้ายที่หัวข้อดูความคืบหน้าในการย้ายเขตข้อมูล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73010
false