เลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับข้อมูล

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ G Suite รุ่น Business และ Enterprise หรือ Drive Enterprise เท่านั้น เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณเลือกเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมตามนโยบายไว้ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการได้ (สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป) โดยใช้นโยบายขอบเขตข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่ได้รับการครอบคุลมได้ที่ข้อมูลใดบ้างที่ได้รับการครอบคลุมโดยนโยบายเขตข้อมูล

พิจารณาข้อดีและข้อเสียต่างๆ ก่อนตั้งค่านโยบายภูมิภาคข้อมูล

การเลือกภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพหรือปรับปรุงเครือข่ายหรือการเข้าถึงข้อมูลในระดับละเอียด คำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ก่อนที่จะตัดสินใจ

 • ผู้ใช้ที่อยู่นอกภูมิภาคที่ตั้งของข้อมูลอาจพบว่าเวลาในการตอบสนองช้ามากขึ้นในบางกรณี ซึ่งอาจเกิดในขณะ 

  • การแก้ไขวัตถุที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามภูมิภาค

  • การแชร์ไฟล์ เช่น เอกสาร กับผู้ที่อยู่นอกภูมิภาคของผู้ใช้

  • การเดินทางไปต่างประเทศ

 • ในบางกรณี หากเลือกภูมิภาคของข้อมูลแล้ว ผู้ใช้นอกภูมิภาคนั้นอาจเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Google (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

กำหนดโครงสร้างองค์กร

ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณต้องการเลือกเขตข้อมูลเดียวสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

คุณเลือกเขตข้อมูลสำหรับผู้ใช้บางรายหรือเขตข้อมูลอื่นสำหรับแผนกหรือทีมที่ต้องการได้ วางผู้ใช้ในหน่วยขององค์กรหรือกลุ่ม จากนั้นจึงใช้นโยบายเขตข้อมูล 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ กำหนดค่า การตั้งค่าบริการด้วยกลุ่ม

กำหนดนโยบายเขตข้อมูล

โดยปกติ คุณจะใช้นโยบายทั่วไปกับหน่วยขององค์กรก่อนแล้วจึงใช้ข้อยกเว้นกับกลุ่มผู้ใช้ การตั้งค่ากลุ่มของผู้ใช้จะลบล้างการตั้งค่าหน่วยขององค์กร
 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วโปรไฟล์
 3. คลิกแสดงเพิ่มเติม
 4. คลิกเขตข้อมูล (ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อใบอนุญาตมีเขตข้อมูลเท่านั้น)
 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เลือกหน่วยขององค์กรที่คุณใช้จัดเก็บข้อมูลทางด้านซ้าย
  • หากต้องการใช้การตั้งค่ากับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุด
 6. โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ไม่มีการตั้งค่า
  • สหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป
 7. หากต้องการดำเนินการต่อ ให้คลิกบันทึก หรือคลิกทิ้ง
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการใช้เขตข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ กำหนดค่าการตั้งค่าบริการด้วยกลุ่ม

ดูความคืบหน้าของเขตข้อมูล

หลังจากตั้งค่านโยบายเขตข้อมูล คุณอาจต้องรอ 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่จะดูความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่หน้าแดชบอร์ด
 3. เลื่อนไปที่บัตรข้อมูลที่ด้านล่าง

ในบัตรสรุป คุณจะดูความคืบหน้าโดยรวมในการย้ายข้อมูลในระดับโดเมนและการย้ายข้อมูลตามภูมิภาคได้ คุณจะดูความคืบหน้าในการย้ายข้อมูลของแต่ละบริการแบ่งตามภูมิภาคได้ในบัตรสำหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าในการย้ายได้ที่ดูความคืบหน้าในการย้าย
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร