เลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับข้อมูล

ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับรุ่น G Suite Business และ Enterprise, Enterprise for Education หรือ G Suite Enterprise Essentials เปรียบเทียบรุ่นต่างๆ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณเลือกเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมตามนโยบายไว้ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ต้องการได้ (สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป) โดยใช้นโยบายขอบเขตข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่ครอบคลุมในหัวข้อนโยบายขอบเขตข้อมูลครอบคลุมข้อมูลใดบ้าง

รุ่นที่รองรับ

คุณจะใช้นโยบายขอบเขตข้อมูลได้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น

 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Enterprise for Education
 • G Suite Enterprise Essentials

ผู้ใช้ซึ่งไม่มีรุ่นที่รองรับดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในนโยบายขอบเขตข้อมูล แม้ว่าคุณจะใช้นโยบายกับหน่วยขององค์กรก็ตาม

โปรดพิจารณาข้อดีและข้อเสียต่างๆ ก่อนตั้งค่านโยบายขอบเขตข้อมูล

การเลือกเขตที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงเครือข่ายหรือการเข้าถึงข้อมูล โปรดคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ

 • ผู้ใช้ที่อยู่นอกเขตที่ตั้งของข้อมูลอาจพบว่าเวลาในการตอบสนองนั้นช้ามากขึ้นในบางกรณี ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีต่อไปนี้ 

  • การแก้ไขวัตถุที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์ข้ามเขต

  • การแชร์ไฟล์ เช่น เอกสาร กับผู้ที่อยู่นอกเขตของผู้ใช้

  • การเดินทางไปต่างประเทศ

 • ในบางกรณี หากเลือกเขตข้อมูลแล้ว ผู้ใช้นอกเขตนั้นอาจเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Google (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก

กำหนดโครงสร้างองค์กร

โปรดข้ามขั้นตอนนี้หากต้องการเลือกเขตข้อมูลเพียงเขตเดียวสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

คุณจะเลือกเขตข้อมูล 1 เขตให้กับผู้ใช้บางคน หรือเลือกหลายเขตให้กับแผนกหรือทีมที่ต้องการได้ โปรดใส่บัญชีผู้ใช้ในหน่วยขององค์กร (เพื่อตั้งค่าตามแผนก) หรือใส่บัญชีในกลุ่มการกำหนดค่า (เพื่อตั้งค่าให้ผู้ใช้ทุกแผนกหรือภายในแผนกต่างๆ)

ตั้งค่านโยบายขอบเขตข้อมูล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้
  จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัทจากนั้นแสดงเพิ่มเติมจากนั้นเขตข้อมูล
  ตัวเลือกนี้จะปรากฎก็ต่อเมื่อใบอนุญาตผู้ใช้มีเขตข้อมูล 

 3. หากต้องการใช้เขตข้อมูลกับทุกคน ให้เลือกหน่วยขององค์กรระดับบนสุดไว้ ไม่เช่นนั้นให้เลือกหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มการกำหนดค่าที่ต้องการ
 4. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้
  • ไม่มีค่ากำหนด
  • สหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป
 5. คลิกบันทึก หากกำหนดค่าหน่วยขององค์กรหรือกลุ่มไว้แล้ว คุณอาจรับค่า/ลบล้างองค์กรหรือยกเลิกการตั้งค่ากลุ่มได้

ดูความคืบหน้าของเขตข้อมูล

หลังจากตั้งค่านโยบายเขตข้อมูล คุณอาจต้องรอ 24 ถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่จะดูความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่หน้าแดชบอร์ด
 3. เลื่อนไปที่การ์ดข้อมูลที่ด้านล่าง

ในการ์ดสรุป คุณจะดูความคืบหน้าโดยรวมในการย้ายข้อมูลในระดับโดเมนและการย้ายข้อมูลตามเขตได้ โดยดูความคืบหน้าในการย้ายข้อมูลของแต่ละบริการแบ่งตามเขตได้ในการ์ดข้อมูลสำหรับสหรัฐอเมริกาและยุโรป โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานความคืบหน้าในการย้ายที่หัวข้อดูความคืบหน้าในการย้าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร