Regiony danych: wybierz lokalizację geograficzną swoich danych

Jako administrator możesz ustawić zasady dotyczące regionów danych, aby określić lokalizację geograficzną, w której mają być przechowywane dane objęte tymi zasadami. Dostępne regiony to Stany Zjednoczone i Europa. Użytkownicy, którzy nie mają obsługiwanej wersji usługi, nie podlegają zasadom dotyczącym regionów danych, nawet jeśli zastosujesz takie zasady do ich jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji o typach danych podlegających zasadom znajdziesz w artykule Jakie dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych.

Zanim zaczniesz: rozważ zalety i wady każdego rozwiązania

Wybranie konkretnego regionu nie wiąże się z poprawą wydajności ani nie umożliwia optymalizacji sieci czy dostępu do danych. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę te informacje:

 • W niektórych przypadkach użytkownicy spoza regionu, w którym znajdują się dane, mogą zauważyć większe opóźnienia w działaniu usługi. Może się to zdarzyć w tych sytuacjach:

  • edytowanie udostępnionych obiektów w czasie rzeczywistym w różnych regionach;
  • udostępnianie plików, na przykład dokumentów, osobom spoza regionu użytkownika;
  • korzystanie z usługi za granicą.
 • Użytkownicy z różnych regionów danych nie mogą czatować, jeśli w konsoli administracyjnej:
  • Ustawienie Historia czatów ma wartość Historia jest WŁĄCZONA.
  • Odznaczono pole Zezwalaj użytkownikom na zmienianie ustawień historii.
   Uwaga: jeśli zaznaczysz pole Zezwalaj użytkownikom na zmienianie ustawień historii, użytkownicy z różnych regionów danych będą mogli czatować, ale nie będą mogli zapisywać czatu w historii.
 • W rzadkich przypadkach użytkownicy spoza regionu, w którym są przechowywane dane, mogą utracić do nich dostęp z przyczyn niezależnych od Google (na przykład w wyniku klęski żywiołowej).

Regiony danych a wersje Google Workspace

Google Workspace udostępnia 2 opcje zarządzania zasadami dotyczącymi regionów danych: Regiony danych Fundamental i Regiony danych Enterprise.

  Regiony danych
Fundamental
Regiony danych
Enterprise
Ustawianie zasad dotyczących regionów danych dla wszystkich użytkowników w domenie
Ustawianie zasad dotyczących regionów danych dla określonych jednostek organizacyjnych i grup  
Wyświetlanie postępu przenoszenia danych między regionami  


Informacje dla administratorów zarządzających usługą Google Workspace Enterprise Plus:

 • Poszczególne jednostki organizacyjne mogą mieć użytkowników na różnych poziomach subskrypcji. Jeśli korzystasz z Regionów danych Enterprise i ustawisz zasady dotyczące regionów danych dla określonych jednostek organizacyjnych, zasady te będą stosowane tylko w przypadku użytkowników należących do jednostek organizacyjnych objętych licencją Enterprise Plus.
 • W domenach z różnymi licencjami ustawienia Regionów danych Fundamental będą tymczasowo zastąpione ustawieniami Regionów danych Enterprise. Planujemy długofalową zmianę tego zachowania, tak aby ustawienia użytkowników Regionów danych Fundamental nie zmieniały się na ustawienia jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu.

Konfigurowanie zasad dotyczących regionów danych

Krok 1. Ustaw strukturę organizacyjną

Pomiń ten krok, jeśli chcesz wybrać tylko jeden region danych dla wszystkich użytkowników.

Możesz wybrać ten sam region danych dla wszystkich użytkowników albo różne regiony dla poszczególnych działów i zespołów. Dodaj konta użytkowników do jednostki organizacyjnej (aby ustawić strukturę według działów) lub do grupy konfiguracji (aby ustawić strukturę według użytkowników z różnych działów lub w ramach działu).

Uwaga: aby ustawić zasady dotyczące regionów danych dla określonych jednostek organizacyjnych i grup, musisz korzystać z Regionów danych Enterprise, które są dostępne w ramach subskrypcji Enterprise Plus. Więcej informacji na temat przejścia na tę wersję usługi znajdziesz w artykule Przechodzenie na wersję Enterprise Plus.

Krok 2. Skonfiguruj zasady dotyczące regionów danych
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz menu "" a potem "" Konto a potem Ustawienia konta a potem Regiony danych.
  Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.
  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy licencja obejmuje regiony danych.
 3. Aby zastosować region danych do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Wybierz region danych (więcej informacji znajdziesz w artykule o lokalizacji naszych centrów danych):
  • Bez znaczenia
  • Stany Zjednoczone
  • Europa
 5. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz/Zastąp (w przypadku jednostki organizacyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).
Krok 3. Wyświetl postęp przenoszenia danych między regionami

Po skonfigurowaniu zasad dotyczących regionów danych może minąć od 24 do 48 godzin, zanim będzie można sprawdzić postęp przenoszenia danych.

Uwaga: aby wyświetlić postęp przenoszenia danych między regionami, musisz korzystać z Regionów danych Enterprise, które są dostępne w ramach subskrypcji Enterprise Plus. Więcej informacji na temat przejścia na tę wersję usługi znajdziesz w artykule Przechodzenie na wersję Enterprise Plus.

Aby wyświetlić postęp przenoszenia danych między regionami, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. W konsoli administracyjnej otwórz Menu ""a potem"" Raportowaniea potemRaportya potemRaporty dotyczące aplikacjia potemRegiony danych.

Na karcie Podsumowanie możesz wyświetlić ogólny postęp przenoszenia danych według domeny lub regionu. Na kartach Stany Zjednoczone i Europa możesz wyświetlić postęp przenoszenia danych dla poszczególnych usług według regionu. Więcej informacji o raportach z postępów przenoszenia danych znajdziesz w artykule Wyświetlanie postępu przenoszenia danych między regionami.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
73010
false
false