Regiony danych: wybierz lokalizację geograficzną swoich danych

Regiony danych Enterprise to 1 z elementów wersji Enterprise Plus. Regiony danych Fundamental są dostępne dla użytkowników wersji Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard i Frontline.

Jako administrator możesz ustawić zasady dotyczące regionów danych, aby określić lokalizację geograficzną, w której mają być przechowywane określone dane. Dostępne opcje regionu to Stany Zjednoczone i Europa.Użytkownicy, którzy nie mają obsługiwanej wersji, nie podlegają zasadom dotyczącym regionów danych, nawet jeśli zastosujesz takie zasady do ich jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji o typach danych znajdziesz w artykule Jakie dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych?

Zanim zaczniesz: rozważ zalety i wady każdego rozwiązania

Wybranie konkretnego regionu nie wiąże się z poprawą wydajności ani nie umożliwia optymalizacji sieci czy dostępu do danych. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę te informacje:

 • W niektórych przypadkach mogą wzrosnąć opóźnienia dla użytkowników spoza regionu, w którym znajdują się dane. Może się to zdarzyć w przypadku:

  • edytowania udostępnionych obiektów w czasie rzeczywistym przez użytkowników z różnych regionów;
  • udostępniania plików, na przykład dokumentów, osobom spoza regionu użytkownika;
  • podróżowania za granicę.
 • W rzadkich przypadkach użytkownicy spoza regionu, w którym są przechowywane dane, mogą utracić do nich dostęp z przyczyn niezależnych od Google (na przykład w wyniku klęski żywiołowej).

Porównanie wersji

Tabela poniżej zawiera porównanie funkcji wersji Fundamental i Enterprise regionów danych.

Uwaga:

 • Regiony danych Enterprise to 1 z elementów wersji Enterprise Plus. Aby dowiedzieć się więcej na temat przejścia na tę wersję usługi Google Workspace, zapoznaj się z artykułem Przechodzenie na wersję Enterprise Plus.
 • Poszczególne jednostki organizacyjne mogą mieć użytkowników na różnych poziomach subskrypcji. Jeśli korzystasz z regionów danych Enterprise i ustawisz zasady dotyczące regionów danych dla określonych jednostek organizacyjnych, zasady te będą stosowane tylko w przypadku użytkowników należących do jednostek organizacyjnych objętych licencją Enterprise Plus.
 • W domenach z różnymi licencjami ustawienia regionów danych Fundamental będą tymczasowo zastąpione ustawieniami regionów danych Enterprise. Planujemy długofalową zmianę tego zachowania, żeby ustawienia użytkowników regionów danych Fundamental nie zmieniały się na ustawienia jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu.
  Regiony danych
Fundamental
Regiony danych
Enterprise
Ustawianie zasad dotyczących regionów danych dla wszystkich użytkowników w domenie
Ustawianie zasad dotyczących regionów danych dla określonych jednostek organizacyjnych i grup  
Wyświetlanie postępu przenoszenia danych między regionami  

Konfigurowanie zasad dotyczących regionów danych

Krok 1. Ustaw strukturę organizacyjną

Pomiń ten krok, jeśli chcesz wybrać tylko jeden region danych dla wszystkich użytkowników.

Możesz wybrać ten sam region danych dla wszystkich użytkowników albo różne regiony dla poszczególnych działów i zespołów. Dodaj konta użytkowników do jednostki organizacyjnej (aby ustawić strukturę według działów) lub do grupy konfiguracji (aby ustawić strukturę według użytkowników z różnych działów lub w ramach działu).

Uwaga: aby ustawić zasady dotyczące regionów danych dla określonych jednostek organizacyjnych i grup, musisz korzystać z regionów danych Enterprise, które są elementem wersji Enterprise Plus. Aby dowiedzieć się więcej na temat przejścia na tę wersję usługi, zapoznaj się z artykułem Przechodzenie na wersję Enterprise Plus.

Krok 2. Skonfiguruj zasady dotyczące regionów danych
 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Regiony danych.
  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy licencja obejmuje regiony danych.
 3. Aby zastosować region danych do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Bez znaczenia
  • Stany Zjednoczone
  • Europa
 5. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz/Zastąp (w przypadku jednostki organizacyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).
Krok 3. Wyświetl postęp przenoszenia danych między regionami

Po skonfigurowaniu zasad dotyczących regionów danych może minąć od 24 do 48 godzin, zanim będzie można sprawdzić postęp przenoszenia danych.

Uwaga: aby wyświetlić postęp przenoszenia danych między regionami, musisz korzystać z regionów danych Enterprise, które są elementem wersji Enterprise Plus. Aby dowiedzieć się więcej na temat przejścia na tę wersję usługi, zapoznaj się z artykułem Przechodzenie na wersję Enterprise Plus.

Aby wyświetlić postęp przenoszenia danych między regionami, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się w: konsoli administracyjnej Google.

  Zaloguj się, używając konta z uprawnieniami superadministratora (adres nie kończy się ciągiem @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej otwórz Raporty, a potem po lewej stronie kliknij Regiony danych.

Na karcie Podsumowanie możesz wyświetlić ogólny postęp przenoszenia danych według domeny lub regionu. Na kartach Stany Zjednoczone i Europa możesz wyświetlić postęp przenoszenia danych dla poszczególnych usług według wybranego regionu. Więcej informacji o raportach z postępów przenoszenia danych między regionami znajdziesz w artykule Wyświetlanie postępu przenoszenia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false