Wybieranie lokalizacji geograficznej na potrzeby przechowywania danych

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni oraz na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Jako administrator możesz zastosować zasady dotyczące regionów danych, aby określić lokalizację geograficzną (w Stanach Zjednoczonych lub Europie), w której mają być przechowywane określone dane.

Więcej informacji o typach danych znajdziesz w artykule Jakie dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych?

Rozważanie wad i zalet zasad regionów danych przed ich skonfigurowaniem

Wybranie konkretnego regionu nie wiąże się z poprawą wydajności ani nie umożliwia optymalizacji sieci czy dostępu do danych. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę te informacje:

 • W niektórych przypadkach mogą wzrosnąć opóźnienia dla użytkowników spoza regionu, w którym znajdują się dane. Może się to zdarzyć w przypadku: 

  • edytowania w czasie rzeczywistym obiektów udostępnionych przez użytkowników z różnych regionów;​

  • udostępniania plików, na przykład dokumentów, osobom spoza regionu użytkownika;

  • podróżowania za granicę.

 • W rzadkich przypadkach użytkownicy spoza regionu, w którym są przechowywane dane, mogą utracić do nich dostęp z przyczyn niezależnych od Google (na przykład w wyniku klęski żywiołowej).

Konfigurowanie struktury organizacyjnej

Pomiń ten krok, jeśli chcesz wybrać tylko jeden region danych dla wszystkich użytkowników.

Możesz wybrać ten sam region danych dla wszystkich użytkowników albo różne regiony dla poszczególnych działów i zespołów. Dodaj użytkowników do jednostek organizacyjnych lub grup, a potem zastosuj zasady regionów danych. 
Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie ustawień usług przy użyciu grup.

Konfigurowanie zasad regionów danych

Zazwyczaj najpierw stosuje się ogólne zasady do jednostek organizacyjnych, a potem wyjątki do grup użytkowników. Ustawienia grupy użytkowników zastępują ustawiania jednostki organizacyjnej.
 

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Profil firmy a potem Profil.
 3. Kliknij Pokaż więcej.
 4. Kliknij Regiony danych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy licencja obejmuje regiony danych.
 5. Wykonaj jedną z tych czynności:
  • Po lewej wybierz jednostkę organizacyjną, dla której chcesz wybrać region danych.
  • Aby ustawić region dla wszystkich użytkowników, wybierz jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu.
 6. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Bez znaczenia
  • Stany Zjednoczone
  • Europa
 7. Aby zastosować ustawienia, kliknij Zapisz. Aby nie wprowadzać zmian, kliknij Odrzuć.
 8. (Opcjonalnie) Aby zastosować regiony danych do grupy użytkowników, wykonaj czynności opisane w artykule Konfigurowanie ustawień usług przy użyciu grup.

Wyświetlanie postępu przenoszenia danych do wybranych regionów

Po skonfigurowaniu zasad regionów danych może minąć od 24 do 48 godzin, zanim będzie można sprawdzić postęp przenoszenia danych.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Panel.
 3. Przewiń do sekcji Karty informacyjne na dole.

Na karcie Podsumowanie możesz wyświetlić ogólny postęp przenoszenia danych według domeny lub regionu. Możesz wyświetlić postęp przenoszenia danych dla poszczególnych usług według regionu na kartach Stany Zjednoczone i Europa. Więcej informacji o sprawdzaniu postępu przenoszenia danych znajdziesz w artykule Wyświetlanie postępu przenoszenia.
 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?