Wybieranie lokalizacji geograficznej na potrzeby przechowywania danych

Obsługiwane wersje tej funkcji: Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business.  Porównanie wersji

Jako administrator możesz zastosować zasady dotyczące regionów danych, aby określić lokalizację geograficzną, w której mają być przechowywane określone dane. Dostępne opcje regionu to Stany Zjednoczone i Europa.Użytkownicy, którzy nie mają obsługiwanej wersji, nie podlegają zasadom dotyczącym regionów danych, nawet jeśli zastosujesz takie zasady do ich jednostki organizacyjnej.

Więcej informacji o typach danych znajdziesz w artykule Jakie dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych?

Zanim zaczniesz: rozważ zalety i wady każdego rozwiązania

Wybranie konkretnego regionu nie wiąże się z poprawą wydajności ani nie umożliwia optymalizacji sieci czy dostępu do danych. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę te informacje:

 • W niektórych przypadkach mogą wzrosnąć opóźnienia dla użytkowników spoza regionu, w którym znajdują się dane. Może się to zdarzyć w przypadku:

  • edytowania udostępnionych obiektów w czasie rzeczywistym przez użytkowników z różnych regionów;
  • udostępniania plików, na przykład dokumentów, osobom spoza regionu użytkownika;
  • podróżowania za granicę.
 • W rzadkich przypadkach użytkownicy spoza regionu, w którym są przechowywane dane, mogą utracić do nich dostęp z przyczyn niezależnych od Google (na przykład w wyniku klęski żywiołowej).

Konfigurowanie zasad dotyczących regionów danych

Krok 1. Ustaw strukturę organizacyjną

Pomiń ten krok, jeśli chcesz wybrać tylko jeden region danych dla wszystkich użytkowników.

Możesz wybrać ten sam region danych dla wszystkich użytkowników albo różne regiony dla poszczególnych działów i zespołów. Dodaj konta użytkowników do jednostki organizacyjnej (aby wybrać je według działu) lub do grupy konfiguracji (aby wybrać konta użytkowników z różnych działów lub w ramach działu).

Krok 2. Skonfiguruj zasady dotyczące regionów danych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Regiony danych.
  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy licencja obejmuje regiony danych.
 3. Aby zastosować region danych do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Bez znaczenia
  • Stany Zjednoczone
  • Europa
 5. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz/Zastąp (w przypadku jednostki organizacyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).

Krok 3. Wyświetl postęp przenoszenia danych według regionu

Po skonfigurowaniu zasad dotyczących regionów danych może minąć od 24 do 48 godzin, zanim będzie można sprawdzić postęp przenoszenia danych.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej otwórz Raporty, a potem po lewej stronie kliknij Regiony danych.

Na karcie Podsumowanie możesz wyświetlić ogólny postęp przenoszenia danych według domeny lub regionu. Na kartach Stany Zjednoczone i Europa możesz wyświetlić postęp przenoszenia danych dla poszczególnych usług według regionu. Więcej informacji o sprawdzaniu postępu przenoszenia danych znajdziesz w artykule Wyświetlanie postępu przenoszenia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem