Wybieranie lokalizacji geograficznej na potrzeby przechowywania danych

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Business, G Suite Enterprise oraz G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni. Porównanie wersji

Jako administrator możesz zastosować zasady dotyczące regionów danych, aby określić lokalizację geograficzną (w Stanach Zjednoczonych lub Europie), w której mają być przechowywane określone dane.

Więcej informacji o typach danych znajdziesz w artykule Jakie dane są objęte zasadami dotyczącymi regionów danych?

Obsługiwane wersje

Zasady dotyczące regionów danych możesz stosować tylko w przypadku użytkowników, którzy mają licencję na co najmniej jedną z tych wersji:

 • G Suite Business
 • G Suite Enterprise
 • G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni
 • G Suite Essentials

Użytkownicy, którzy nie mają jednej z tych obsługiwanych wersji, nie podlegają zasadom dotyczącym regionów danych, nawet jeśli zastosujesz takie zasady do ich jednostki organizacyjnej.

Rozważanie wad i zalet zasad dotyczących regionów danych przed ich skonfigurowaniem

Wybranie konkretnego regionu nie wiąże się z poprawą wydajności ani nie umożliwia optymalizacji sieci czy dostępu do danych. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę te informacje:

 • W niektórych przypadkach mogą wzrosnąć opóźnienia dla użytkowników spoza regionu, w którym znajdują się dane. Może się to zdarzyć w przypadku: 

  • edytowania w czasie rzeczywistym obiektów udostępnionych przez użytkowników z różnych regionów;​

  • udostępniania plików, na przykład dokumentów, osobom spoza regionu użytkownika;

  • podróżowania za granicę.

 • W rzadkich przypadkach użytkownicy spoza regionu, w którym są przechowywane dane, mogą utracić do nich dostęp z przyczyn niezależnych od Google (na przykład w wyniku klęski żywiołowej).

Konfigurowanie struktury organizacyjnej

Pomiń ten krok, jeśli chcesz wybrać tylko jeden region danych dla wszystkich użytkowników.

Możesz wybrać ten sam region danych dla wszystkich użytkowników albo różne regiony dla poszczególnych działów i zespołów. Dodaj konta użytkowników do jednostki organizacyjnej (aby wybrać je według działu) lub do grupy konfiguracji (aby wybrać konta użytkowników z różnych działów lub w ramach działu).

Konfigurowanie zasad dotyczących regionów danych

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Ustawienia konta a potem Regiony danych.
  Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy licencja obejmuje regiony danych.
 3. Aby zastosować region danych do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 4. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Bez znaczenia
  • Stany Zjednoczone
  • Europa
 5. Kliknij Zapisz. Jeśli masz skonfigurowaną jednostkę organizacyjną lub grupę, może pojawić się opcja Odziedzicz/Zastąp (w przypadku jednostki organizacyjnej) lub Cofnij ustawienie (w przypadku grupy).

Wyświetlanie postępu przenoszenia danych do wybranych regionów

Po skonfigurowaniu zasad dotyczących regionów danych może minąć od 24 do 48 godzin, zanim będzie można sprawdzić postęp przenoszenia danych.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej otwórz Raporty, a potem po lewej stronie kliknij Regiony danych.

Na karcie Podsumowanie możesz wyświetlić ogólny postęp przenoszenia danych według domeny lub regionu. Możesz wyświetlić postęp przenoszenia danych dla poszczególnych usług według regionu na kartach Stany Zjednoczone i Europa. Więcej informacji o sprawdzaniu postępu przenoszenia danych znajdziesz w artykule Wyświetlanie postępu przenoszenia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?