Een geografische locatie kiezen voor uw gegevens

Deze functie is beschikbaar voor de versies G Suite Business, Education, Enterprise en Drive Enterprise. Versies vergelijken.

Als beheerder kunt u ervoor kiezen bepaalde gegevens op te slaan in een specifieke geografische locatie (in de Verenigde Staten of Europa) door een beleid voor gegevensregio's te kiezen.

Zie Welke gegevens vallen onder beleid voor gegevensregio's? voor meer informatie over de typen gegevens waarvoor dit geldt.

Afwegingen voordat u een beleid voor gegevensregio's instelt

Als u een specifieke regio selecteert, zorgt dit niet voor betere prestaties en kunt u de instellingen voor uw netwerk of de gegevenstoegang niet verfijnen. Houd rekening met het volgende voordat u een beslissing neemt:

 • Gebruikers buiten de regio waar hun gegevens zich bevinden, ondervinden in sommige gevallen meer vertraging. Dit kan gebeuren in de volgende situaties: 

  • Wanneer gebruiker gedeelde items in realtime bewerken in verschillende regio's.

  • Wanneer gebruikers bestanden, zoals documenten, delen met iemand buiten hun regio.

  • Wanneer gebruikers internationaal reizen.

 • Als een gegevensregio is geselecteerd, hebben gebruikers buiten die regio in zeldzame gevallen geen toegang meer tot de gegevens bij gebeurtenissen buiten de controle van Google (zoals natuurrampen).

De organisatiestructuur instellen

Sla deze stap over als u slechts één gegevensregio wilt kiezen voor al uw gebruikers.

U kunt één gegevensregio kiezen voor al uw gebruikers of verschillende gegevensregio's voor bepaalde groepen of afdelingen. Als u gegevensregio's wilt kiezen voor bepaalde groepen of afdelingen, plaatst u deze in organisatie-eenheden. Zie Een organisatie-eenheid toevoegen voor meer informatie.

Beleid instellen voor gegevensregio's

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Bedrijfsprofielen vervolgensProfiel.
 3. Klik op Meer weergeven.
 4. Klik op Gegevensregio's.
 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer links de organisatie-eenheid waarvan u de gegevens opslaat.
  • Selecteer de organisatie op het hoogste niveau als u wilt dat de instelling voor iedereen geldt.
 6. Selecteer een van de volgende opties:
  • Geen voorkeur
  • Verenigde Staten
  • Europa
 7. Klik op Opslaan om door te gaan. Klik anders op Verwijderen.
 8. (Optioneel) Herhaal stap 4 t/m 7 voor uw andere organisatie-eenheden.

De voortgang van de verplaatsing naar een andere gegevensregio bekijken

Nadat u het beleid voor gegevensregio's heeft ingesteld, moet u wellicht 24 tot 48 uur wachten voordat de voortgang van de gegevensverplaatsing zichtbaar wordt.

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Dashboard.
 3. Scroll naar Infokaarten onderaan.

Op de kaart Overzicht ziet u de voortgang van de gegevensverplaatsing domeinbreed en per regio. U kunt de voortgang van gegevensverplaatsing voor verschillende services bekijken op de kaarten 'Verenigde Staten' en 'Europa'. Zie De voortgang bekijken van een verplaatsing voor meer informatie over rapporten over de voortgang van een verplaatsing.
 

Gerelateerde onderwerpen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?