Een geografische locatie kiezen voor uw gegevens

Ondersteunde versies voor deze functie: Enterprise; Education Plus; G Suite Business.  Versies vergelijken

Als beheerder kunt u bepaalde gegevens opslaan in een specifieke geografische locatie door een beleid voor gegevensregio's te gebruiken. De opties voor geografische locaties zijn de Verenigde Staten en Europa.Voor gebruikers die geen ondersteunde versie gebruiken, geldt het beleid voor gegevensregio's niet, zelfs niet als u beleid voor gegevensregio's toepast op hun organisatie-eenheid.

Zie Welke gegevens vallen onder een beleid voor gegevensregio's? voor meer informatie over de typen gegevens waarvoor dit geldt.

Afwegingen voordat u een beleid voor gegevensregio's instelt

Als u een specifieke regio selecteert, zorgt dit niet voor betere prestaties en kunt u de instellingen voor uw netwerk of de gegevenstoegang niet verfijnen. Houd rekening met het volgende voordat u een beslissing neemt:

 • Gebruikers buiten de regio waar hun gegevens zich bevinden, ondervinden in sommige gevallen meer vertraging. Dit kan gebeuren in de volgende situaties:

  • Als gebruikers gedeelde items in realtime bewerken in verschillende regio's.

  • Als gebruikers bestanden, zoals documenten, delen met iemand buiten hun regio.

  • Wanneer gebruikers internationaal reizen.

 • Als een gegevensregio is geselecteerd, hebben gebruikers buiten die regio in zeldzame gevallen geen toegang meer tot de gegevens bij gebeurtenissen buiten de controle van Google (zoals natuurrampen).

Stap 1: De organisatiestructuur instellen

Sla deze stap over als u slechts één gegevensregio wilt kiezen voor al uw gebruikers.

U kunt één gegevensregio kiezen voor een deel van uw gebruikers of verschillende gegevensregio's voor bepaalde afdelingen of teams. Plaats de accounts van de gebruikers in een organisatie-eenheid (om de instelling toe te passen op een bepaalde afdeling) of een configuratiegroep (om de instelling toe te passen op gebruikers in verschillende afdelingen).

Stap 2: Beleid instellen voor gegevensregio's

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Accountinstellingenand thenGegevensregio's.
  Deze optie wordt alleen weergegeven als de mogelijkheid gegevensregio's op te geven beschikbaar is voor uw licentie.
 3. Laat de organisatie-eenheid op het hoogste niveau geselecteerd als u wilt dat de gegevensregio voor iedereen geldt. Selecteer anders een organisatie-eenheid of een configuratiegroep.
 4. Selecteer een van de volgende opties:
  • Geen voorkeur
  • Verenigde Staten
  • Europa
 5. Klik op Opslaan. Als u een organisatie-eenheid of groep heeft ingesteld, kunt u de instelling wellicht laten overnemen of overschrijven voor een organisatie-eenheid of deze instellen op Niet ingesteld voor een groep.

Stap 3: De voortgang van de gegevensverplaatsing bekijken

Nadat u het beleid voor gegevensregio's heeft ingesteld, moet u wellicht 24 tot 48 uur wachten voordat de voortgang van de gegevensverplaatsing zichtbaar wordt.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Rapporten en klik links op Gegevensregio's.

Op de kaart Overzicht ziet u de voortgang van de gegevensverplaatsing domeinbreed en per regio. U kunt de voortgang van gegevensverplaatsing voor verschillende services per regio bekijken op de kaarten Verenigde Staten en Europa. Zie De voortgang bekijken van een verplaatsing voor meer informatie over rapporten over de voortgang van een verplaatsing.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen