Odnawianie certyfikatu Apple Push Certificate

Jeśli masz wycofaną, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na G Suite Basic, aby móc korzystać z tej funkcji. 

Aby korzystać z zaawansowanych opcji zarządzania urządzeniami z Apple® iOS®, musisz używać certyfikatu Apple Push Certificate i odnawiać go co roku. Taki certyfikat pozwala nawiązywać bezpieczne połączenia między urządzeniami z iOS a domeną.

Zanim zaczniesz

 • Do odnowienia certyfikatu potrzebne są identyfikator Apple ID i hasło. Skorzystaj z tego samego identyfikatora Apple ID, którego użyto do utworzenia certyfikatu. W przypadku użycia innego identyfikatora Apple ID konieczne jest utworzenie nowego certyfikatu. Jeśli utworzysz nowy certyfikat, użytkownicy urządzeń z iOS utracą dostęp do usług i będą musieli ponownie zarejestrować swoje urządzenia, aby synchronizować dane z G Suite.
 • Podczas odnawiania certyfikatu nie odświeżaj okna przeglądarki ani nie zamykaj żadnej z wyświetlonych stron. 

Odnawianie certyfikatu

Krok 1. Wygeneruj żądanie odnowienia

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Apple Push Certificate.
  Zostaną wyświetlone informacje o obecnym certyfikacie, takie jak data ważności czy unikatowy identyfikator (UID). Zobaczysz też swój identyfikator Apple ID (jeśli został wpisany podczas tworzenia certyfikatu).
 5. Kliknij Odnów certyfikat Apple Push
 6. Kliknij Pobierz i zapisz żądanie podpisania certyfikatu (plik .csr). Pobierz ten plik tylko jeden raz.
 7. Zaznacz pole Pobrałem żądanie podpisania certyfikatu.

Krok 2. Pobierz odnowiony certyfikat

 1. Kliknij Portal certyfikatów Apple Push Certificate i zaloguj się w portalu za pomocą identyfikatora Apple ID oraz hasła, których użyto podczas tworzenia certyfikatu.
 2. Obok certyfikatu, który chcesz odnowić, kliknij Odnów i zaakceptuj warunki korzystania z usługi.
  Wskazówka: jeśli na liście jest więcej niż jeden certyfikat, kliknij przycisk i obok każdego z nich, aby znaleźć identyfikator UID certyfikatu, który chcesz odnowić.
 3. Kliknij Wybierz plik i otwórz plik żądania podpisania certyfikatu (.csr) zapisany w kroku 1. 
 4. Aby przesłać plik z żądaniem, kliknij Prześlij.
  Apple zaakceptuje żądanie i wyświetli stronę potwierdzenia z typem usługi, domeną dostawcy i datą ważności certyfikatu.
 5. Kliknij Pobierz i zapisz plik z podpisanym certyfikatem (.pem). Pobierz ten plik tylko jeden raz.
 6. Wróć do karty lub okna z otwartą konsolą administracyjną. 
 7. Zaznacz pole Mam podpisany certyfikat Apple Push Certificate

Krok 3. Prześlij odnowiony certyfikat

 1. Kliknij Wybierz plik certyfikatu i otwórz plik certyfikatu (.pem) zapisany ze strony potwierdzenia Apple. 
 2. Zaznacz pole Wybrałem plik certyfikatu
 3. Kliknij Weryfikuj.
  System zweryfikuje i prześle odnowiony certyfikat. Jeśli występują problemy, sprawdź, czy przesłany podpisany certyfikat został pobrany dzisiaj ze strony Apple. Jeśli w systemie jest kilka żądań podpisania, usuń je wszystkie i wykonaj całą procedurę od początku.
 4. Kliknij Kontynuuj konfigurowanie
 5. Kliknij Zarządzanie urządzeniami a potem Konfiguracja a potem Apple Push Certificate.
 6. Obok opcji Identyfikator konta Apple wpisz identyfikator Apple ID użyty do utworzenia certyfikatu. Identyfikator zostanie automatycznie zapisany, aby umożliwić jego przypomnienie podczas odnawiania certyfikatu.

Powiązane artykuły 

Tworzenie nowego certyfikatu Apple Push Certificate 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?