Oracle + Dyn: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Hur verifierar jag?

När du registrerar dig för Google-tjänsten får du en verifieringspost som du kopierar och klistrar in i domäninställningarna (lagras normalt hos domänvärden).

Behöver du hjälp med verifiering? Kontakta support för snabb, personlig hjälp som ingår i din G Suite-prenumeration. Support för Google Cloud är tillgänglig för kunder med support på Silver-, Gold- eller Platinum-nivån.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om det inte finns en länk till domänen i installationsguiden öppnar du webbplatsen  Oracle® + Dyn® på en ny flik. Håll installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. Uppe till höger på webbplatsen Oracle + Dyn klickar på Sign In (Logga in) och väljer Standard DNS (Standard-DNS) eller väljer den tjänst för DNS-hantering som du har köpt.
 3. Ange användarnamnet och lösenordet som du skapade när du köpte domänen från Oracle + Dyn under Sign in (Logga in).
 4. Klicka på Log in (Logga in).

  Om du inte kommer ihåg kontouppgifterna kan du återställa lösenordet eller kontakta supporten för Oracle + Dyn.

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. Till vänster på sidan klickar du på My Services (Mina tjänster) följt av tjänsterna Domain names, DNS hosting, Dyn Email (Domännamn, DNS-värd, E-post för Dyn).

  Domain names, DNS hosting, Dyn Email services option is selected.

 2. Rulla ned till Zone Level Services (Tjänster på zonnivå) och klicka på DNS Service (DNS-tjänst) bredvid domänen du vill verifiera.

  A red circle highlights the Dyn Standard DNS Service link.

 3. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänenens DNS-poster. Lägga till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. Rulla ned till avsnittet TXT Records (TXT-poster) och klicka på Add TXT Record (Lägg till TXT-post).

   Add TXT Record button is selected.

  2. I fältet Text klistrar du in hela verifieringsposten som du kopierade i steg 1.
  3. Lämna fältet Hostname (Värdnamn) tomt.

   A TXT record has been added to the Text field of the Add New TXT Record dialog box.

  4. Klicka på Create Record (Skapa post). Posten sparas och meddelandet TXT record created (TXT-post skapad) högst upp i fönstret.
  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Rulla ned till avsnittet Hostname (Värdnamn) och klicka på Add Alias (CNAME) (Lägg till alias (CNAME)).

   Add Alias (CNAME) button is selected in the Hostname section.

  2. I fältet Hostname (Värdnamn) klistrar du in delen från CNAME-posten som du kopierade från fältet CNAME: etikett/värd i installationsguiden.
  3. I fältet Alias to (Alias för) klistrar du in delen från CNAME-posten som du kopierade från fältet Destination/Mål i installationsguiden.

   The Hostname and Alias to fields are filled out in the Add New Alias (CNAME) dialog box.

  4. Klicka på Create Record (Skapa post). Meddelandet CNAME record created (CNAME-post skapad) visas högst upp i fönstret.

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?