Modyfikowanie wyszukiwania w narzędziu do analizy zagrożeń

W narzędziu do analizy zagrożeń możesz dostosować wyszukiwanie poprzez określenie odpowiednich warunków. Dostępne warunki zależą od źródła wyszukiwanych danych, na przykład zdarzeń z dziennika urządzenia lub zdarzeń z dziennika Dysku.

Aby przeprowadzić wyszukiwanie w narzędziu do analizy zagrożeń:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google na admin.google.com.
  Użyj konta administratora, a nie prywatnego konta Gmail.
 2. Kliknij Zabezpieczenia.
 3. Kliknij Narzędzie do analizy zagrożeń.
 4. Wybierz źródło danych do przeprowadzenia wyszukiwania, na przykład Zdarzenia z dziennika urządzenia, Urządzenia, Zdarzenia z dziennika Dysku lub Zdarzenia z dziennika Gmaila.

  Uwaga: dostępne źródła danych różnią się w zależności od wersji Google Workspace.

 5. Kliknij DODAJ WARUNEK.
  Wyszukiwanie może zawierać kilka warunków. Poniższe sekcje zawierają szczegółowe informacje na temat warunków dostępnych dla poszczególnych źródeł danych. Możesz też dostosować wyszukiwanie za pomocą zapytań zagnieżdżonych, czyli wyszukiwań z 2 lub 3 poziomami warunków (szczegóły znajdziesz w sekcji poniżej).
 6. Kliknij SZUKAJ.

Dostosowywanie wyszukiwania za pomocą zapytań zagnieżdżonych

Dostosowując wyszukiwanie w narzędziu do analizy zagrożeń, możesz uwzględnić kilka warunków. Jeśli dostosowujesz wyszukiwanie, które ma co najmniej 2 warunki, możesz też utworzyć zapytania zagnieżdżone, czyli wyszukiwania obejmujące 2 lub 3 poziomy.

Zapytania zagnieżdżone pozwalają zawęzić wyszukiwanie poprzez określenie znacznie szczegółowszych zapytań dotyczących określonych typów zdarzeń. Aby to zrobić, kliknij "" Dodaj grupę warunków podczas dostosowywania wyszukiwania.

Możesz na przykład przeprowadzić wyszukiwanie w przychodzących e-mailach w organizacji, aby sprawdzić, którzy użytkownicy otrzymują załączniki. Możesz też zawęzić wyszukiwanie, uwzględniając tylko tych użytkowników, którzy otwierają załączniki lub klikają linki w e-mailach. Dostosowując wyszukiwanie, oprzyj je na źródle danych Zdarzenia z dziennika Gmaila i skonfiguruj te warunki:

 • E-mail musi zawierać załącznik.
 • Użytkownik musi otworzyć załącznik LUB kliknąć link w e-mailu.

Uwaga: większość źródeł danych obsługuje zapytania zagnieżdżone z 3 poziomami. Źródło danych Użytkownicy obsługuje tylko dwupoziomowe zapytania zagnieżdżone, a źródło danych Przeglądarki Chrome w ogóle nie obsługuje takich zapytań.

Podejmowanie działań na podstawie wyników wyszukiwania

Na podstawie wyników, które pojawią się po zakończeniu wyszukiwania w narzędziu do analizy zagrożeń, możesz wykonywać różne działania. Na przykład po przeprowadzeniu wyszukiwania zdarzeń z dziennika Gmaila za pomocą narzędzia do analizy zagrożeń można usunąć określone wiadomości, oznaczyć je jako spam lub wiadomości wyłudzające informacje albo wysłać je do kwarantanny bądź skrzynek odbiorczych użytkowników. Więcej informacji o działaniach dostępnych w narzędziu do analizy zagrożeń znajdziesz w artykule Podejmowanie działań na podstawie wyników wyszukiwania.

Uwaga: jeśli zawęzisz wyszukiwanie, wyniki w narzędziu do analizy zagrożeń pojawią się szybciej. Na przykład wyszukiwanie zdarzeń z ostatniego tygodnia potrwa mniej niż wyświetlenie wyników wyszukiwania bez ograniczania okresu.

Dodawanie opcji grupowania podczas dostosowywania wyszukiwania

Dostosowując wyszukiwanie w narzędziu do analizy zagrożeń, możesz pogrupować kryteria wyszukiwania według określonego atrybutu, aby szybko określić zakres problemu. Na przykład podczas wyszukiwania na podstawie zdarzeń z dziennika urządzenia możesz pogrupować kryteria według modelu urządzenia.

Aby dodać opcję grupowania według kryteriów wyszukiwania:

 1. Podczas wyszukiwania kliknij DODAJ OPCJĘ „GRUPUJ WEDŁUG”.
 2. Z menu Grupuj według wybierz warunek wyszukiwania, na przykład Model urządzenia.
 3. Kliknij SZUKAJ.

  W tym przykładzie rezultatem wyszukiwania jest lista urządzeń. Przy każdym urządzeniu widoczna jest nazwa modelu, a obok niego wyświetla się liczba jego wystąpień, przy czym model z największą liczbą znajduje się u góry.

  Aby dodać kolejne warunki do kryteriów wyszukiwania, przewiń listę wyników i kliknij ikonę Więcej "", a następnie kliknij Dodaj warunek do wyszukiwania.

Zdarzenia z dziennika urządzenia

Warunek    
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data.
Użyj tego formatu:

RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Identyfikator urządzenia
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Identyfikator urządzenia.
Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zmiana rejestracji konta
 • Stan zgodności urządzenia
 • Aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia
 • Obsługa profilu służbowego
 • Zmiana ustawień urządzenia
 • Przejęcie urządzenia
 • Nieudane próby podania hasła
 • Podejrzana aktywność
 • Zmiana aplikacji urządzenia
 • Zdarzenia ADB
 • Zdarzenia blokady ekranu
 • Zmiana właściciela urządzenia
 • Zdarzenie sieciowe
 • Zdarzenie dotyczące działania na urządzeniu
Właściciel urządzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Właściciel urządzenia (poprawny adres e-mail).
Typ urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Android
 • iOS
 • Mac
 • Windows
 • Chrome OS
Model urządzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Model urządzenia.
Nieudane próby podania hasła
 • Równa się
 • Mniejsze niż lub równe
 • Większe niż lub równe

Wpisz liczbę w polu Wartość liczbowa.

Zmiana stanu przejęcia urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Przejęte
 • Nieprzejęte
Właściwość urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Model urządzenia
 • Numer seryjny
 • Numer IMEI
 • Numer MEID
 • Adres Mac sieci Wi-Fi
 • Uprawnienia aplikacji Device Policy
 • Producent
 • Marka urządzenia
 • Hardware urządzenia
 • Wersja programu rozruchowego
Ustawienie urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Opcje programisty
 • Nieznane źródła
 • Debugowanie USB
 • Weryfikacja aplikacji
Identyfikator SHA-256 aplikacji
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator SHA-256.

Identyfikator aplikacji
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Identyfikator aplikacji.
Stan aplikacji
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zainstalowano
 • Odinstalowana
 • Data aktualizacji
Stan konta
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zarejestrowano
 • Niezarejestrowane
Uprawnienia do rejestracji
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Administrator urządzenia
 • Właściciel urządzenia
 • Właściciel profilu
Własność urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Należy do firmy
 • Należy do użytkownika
Nowy identyfikator urządzenia
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Identyfikator urządzenia.
Identyfikator zasobu
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator zasobu.

Numer seryjny
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Numer seryjny.
Identyfikator dostawcy iOS
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator dostawcy iOS.

Domena
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Domena.
Stan zgodności urządzenia z zasadami
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zgodne
 • Niezgodne
Właściwość systemu operacyjnego
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Wersja systemu operacyjnego
 • Numer kompilacji
 • Wersja jądra
 • Wersja pasma podstawowego
 • Poprawka zabezpieczeń
 • Program rozruchowy urządzenia
Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Urządzenia

Warunek    
Identyfikator urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator urządzenia.

Właściciel urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Właściciel urządzenia (poprawny adres e-mail).

Typ urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Android
 • iOS
 • Mac
 • Windows
 • Chrome OS
Model urządzenia
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Model urządzenia.
Stan
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Oczekuje
 • Działa
 • Zablokowane
 • Czyszczenie pamięci
 • Wyczyszczone
 • Wyrejestrowane
 • Czyszczenie konta
 • Konto zostało wyczyszczone
 • Zarejestrowano
 • Niezarejestrowane
 • Wyłączone
 • Zgoda
Data ostatniej synchronizacji
 • Przed
 • Po
Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss
Zmiana stanu przejęcia urządzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Przejęte
 • Nieprzejęte
Stan hasła
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Wł.
 • Wył.
Typ zarządzania
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Brak
 • Podstawowe
 • Zaawansowane
Aktualizacja poprawki zabezpieczeń
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Data rejestracji
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Operator
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Operator.

Zdarzenia z dziennika Dysku

Warunek    
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Identyfikator dokumentu
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator dokumentu.

Tytuł
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Tytuł.

Typ dokumentu
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Dokument Google
 • Arkusz Google
 • Prezentacja Google
 • Folder
 • Formularz Google
 • Rysunek Google
 • Dysk współdzielony
 • Plik tekstowy
 • JPEG
 • PDF
 • PNG
 • MP4
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • HTML
 • MPEG
 • Quicktime
 • Microsoft PowerPoint
 • Witryny Google
Wcześniejsza widoczność
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prywatny
 • Udostępniony użytkownikom w domenie
 • Osoby w domenie mające link
 • Publiczny w domenie
 • Udostępniony użytkownikom spoza domeny
 • Osoby mające link
 • Publiczny w internecie
Widoczność
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prywatny
 • Udostępniony użytkownikom w domenie
 • Osoby w domenie mające link
 • Publiczny w domenie
 • Udostępniony użytkownikom spoza domeny
 • Osoby mające link
 • Publiczny w internecie
Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Utwórz
 • Prześlij
 • Edytuj
 • Wyświetl
 • Zmień nazwę
 • Przenieś
 • Dodaj do folderu
 • Usuń z folderu
 • Kosz
 • Usuń
 • Usuń z kosza
 • Pobierz
 • Podgląd
 • Drukuj
 • Zmień właściciela
 • Zmieniono edytory list ACL
 • Zmiana zakresu dostępu
 • Zmiana widoczności dokumentu
 • Zmieniono dostęp użytkownika
 • Zmiana użytkowników dysku współdzielonego
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność (adres e-mail użytkownika).

Uwaga: pole to odnosi się do użytkownika, który wyzwolił zdarzenie poprzez modyfikację pliku.

Właściciel
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz nazwę użytkownika w polu Właściciel.

Użytkownik docelowy lub grupa docelowa
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik docelowy lub grupa docelowa.

Uwaga: pole to odnosi się do użytkownika lub grupy, którzy zostali dodani lub usunięci z pliku.

Zmiana widoczności
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Wewnętrzny
 • Zewnętrzny
 • Brak
Adres IP
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Adres IP.

Domena
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Domena.
Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Informacje o widoczności plików na dysku współdzielonym

Jeśli plik znajdujący się w folderze Mój dysk jest dostępny tylko dla właściciela, ma ustawienie widoczności Prywatny. Na dysku współdzielonym jednak, nawet jeśli plik nie jest jawnie udostępniony innym użytkownikom, ma on widoczność Udostępniony użytkownikom w domenie (pliki na dysku współdzielonym nie mogą mieć widoczności Prywatny).

Zdarzenia z dziennika Gmaila

Warunek    
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Identyfikator wiadomości
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator wiadomości.

Temat
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Temat.

Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • kwarantanna administracyjna,
 • pobranie załącznika,
 • kliknięcie linku załącznika,
 • zapisanie załącznika na Dysku,
 • automatyczne przekazanie,
 • zapisanie elementu na Dysku,
 • klasyfikacja spamu przez administratora,
 • kliknięcie linku,
 • oznaczenie jako nieprzeczytane,
 • przeniesienie z kosza,
 • przeniesienie do Odebranych,
 • przeniesienie do kosza,
 • otwarcie,
 • odebranie,
 • zwolnienie z kwarantanny,
 • odpowiedzenie,
 • wysłanie,
 • klasyfikacja spamu przez użytkownika.
Od (adres nagłówka)
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz adres w polu Od (adres nagłówka).

Od (koperta)
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz adres w polu Od (koperta).

Do (koperta)
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz adres w polu Do (koperta).
Właściciel
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz nazwę użytkownika w polu Właściciel.

Domena
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz nazwę w polu Domena.

Ma załącznik
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Identyfikator załącznika
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator SHA-256.

Nazwa załącznika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz nazwę w polu Nazwa załącznika.

Rodzina złośliwego oprogramowania załączników
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Znany złośliwy program
 • Wirus/robak
 • Potencjalnie szkodliwa zawartość
 • Potencjalnie niechciana zawartość
 • Inne
Adres IP
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adres IP.
Od (nazwa nagłówka)
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę w polu Od (nazwa nagłówka).
Domena nadawcy
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę w polu Domena nadawcy.
Powiąż domenę
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę w polu Powiąż domenę.
Rozszerzenie załącznika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz rozszerzenie w polu Rozszerzenie załącznika.
Domena SPF
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę w polu Domena SPF.
Domena DKIM
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę w polu Domena DKIM.
Źródło wizyt
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zewnętrzne
 • Wewnętrzne
Klasyfikacja spamu
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Bezpieczne
 • Spam
 • Phishing
 • Podejrzane
 • Złośliwe oprogramowanie
Przyczyna klasyfikacji spamu
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Domyślne
 • Wcześniejsze działania użytkownika
 • Podejrzana treść
 • Podejrzany link
 • Podejrzany załącznik
 • Typ
 • DMARC
 • Domena znajduje się na publicznych listach RBL
 • Naruszenie standardów RFC
 • Naruszenie zasad Gmaila
 • Werdykt systemów uczących się
 • Reputacja nadawcy
 • Oczywisty spam
 • Ustawienie zabezpieczeń Gmaila
Geolokalizacja
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Geolokalizacja.
Identyfikator projektu OAuth
 • Równa się
 • Mniejsze niż lub równe
 • Większe niż lub równe
Wpisz wartość w polu Identyfikator projektu OAuth.
Adres URL linku docelowego
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adres URL linku docelowego.
Wartość hash załącznika docelowego
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Wartość hash załącznika docelowego.
Nazwa załącznika docelowego
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Nazwa załącznika docelowego.
Rodzina złośliwego oprogramowania docelowych załączników
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Potencjalnie szkodliwa zawartość
 • Znany złośliwy program
 • Inne
 • Potencjalnie niechciana zawartość
 • Wirus/robak
Identyfikator docelowego dysku
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator docelowego dysku.

Wiadomości z Gmaila

Warunek    
Temat
 • Równe
 • Różne od

Wpisz temat w polu Temat.

Identyfikator wiadomości
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Identyfikator wiadomości.

Data
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Nadawca
 • Równe
 • Różne od

Wpisz nadawcę w polu Nadawca.

Odbiorca
 • Równe
 • Różne od

Wpisz odbiorcę w polu Odbiorca.

Etykieta
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Odebrane
 • Kosz
 • Spam
 • Nieprzeczytane
 • Oznaczone gwiazdką
 • Phishing
 • Kwarantanna administracyjna
Nazwa załącznika
 • Równe
 • Różne od

Wpisz nazwę załącznika w polu Nazwa załącznika.

Ma załącznik
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
DW
 • Równe
 • Różne od
Wpisz poprawny adres e-mail w polu DW.
UDW
 • Równe
 • Różne od
Wpisz poprawny adres e-mail w polu UDW.
 
Wszystkie treści
 • Zawiera słowo
 • Nie zawiera słowa
Wpisz wartość w polu Wszystkie treści.
Rozmiar wiadomości
 • Większe niż lub równe
 • Mniejsze niż lub równe
Wpisz wartość w polu Rozmiar wiadomości.

Zdarzenia w dzienniku reguł

Warunek Operator  
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność (adres e-mail użytkownika).

Źródło danych
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Urządzenie
 • Dysk
 • Gmail
 • Użytkownik
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data. 
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Identyfikator wzorca do wykrywania treści
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę domeny w polu Identyfikator wzorca do wykrywania treści.
Nazwa wzorca do wykrywania treści
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę domeny w polu Nazwa wzorca do wykrywania treści.
Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Działanie ukończone
 • Wyzwalacz reguły
Odbiorca
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę domeny w polu Odbiorca.
Identyfikator zasobu
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Identyfikator zasobu.
Właściciel zasobu
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Właściciel zasobu.
Tytuł zasobu
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Tytuł zasobu.
Typ zasobu
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Urządzenie
 • Dokument
 • E-mail
 • Użytkownik
Identyfikator reguły
 • Równe
 • Różne od
Wpisz wartość w polu Identyfikator reguły.
Nazwa reguły
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nazwa reguły.
Typ reguły
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Reguła związana z aktywnością
 • DLP
Typ skanowania
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Ciągłe skanowanie Dysku
 • Skanowanie jednego zasobu na Dysku
Waga
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Wysoka
 • Mała
 • Średnia
Pominięte działanie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Alert
 • Wyczyść konto na urządzeniu
 • Zatwierdź urządzenie
 • Zablokuj urządzenie
 • Anuluj czyszczenie konta na urządzeniu
 • Anuluj wyczyszczenie urządzenia
 • Wyczyść pamięć urządzenia
 • Blokuj na Dysku udostępnianie poza domenę
 • Usuń uprawnienie dotyczące Dysku
 • Wyłącz komentatorom i przeglądającym możliwość pobierania, drukowania oraz kopiowania pliku z Dysku
 • Wstaw uprawnienie dotyczące Dysku
 • Zaktualizuj uprawnienie dotyczące Dysku
 • Ostrzegaj przed udostępnianiem poza domenę przy użyciu Dysku
 • Zmień adresata w danych koperty w Gmailu
 • Oznacz jako phishing w Gmailu
 • Oznacz w Gmailu jako spam
 • Zmodyfikuj nagłówki w Gmailu
 • Zmień trasę w Gmailu
 • Zmodyfikuj temat w Gmailu
 • Kwarantanna Gmaila
 • Odrzuć dostawę e-maila w Gmailu
 • Przywróć Gmaila
 • Wyślij do Odebranych w Gmailu
 • Przenieś do kosza w Gmailu
 • Usuń użytkownika
 • Zresetuj hasło użytkownika
 • Przywróć użytkownika
 • Zawieś użytkownika
Aktywator
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Aktywator.
Wywoływane działanie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Alert
 • Wyczyść konto na urządzeniu
 • Zatwierdź urządzenie
 • Zablokuj urządzenie
 • Anuluj czyszczenie konta na urządzeniu
 • Anuluj wyczyszczenie urządzenia
 • Wyczyść pamięć urządzenia
 • Blokuj na Dysku udostępnianie poza domenę
 • Usuń uprawnienie dotyczące Dysku
 • Wyłącz komentatorom i przeglądającym możliwość pobierania, drukowania oraz kopiowania pliku z Dysku
 • Wstaw uprawnienie dotyczące Dysku
 • Zaktualizuj uprawnienie dotyczące Dysku
 • Ostrzegaj przed udostępnianiem poza domenę przy użyciu Dysku
 • Zmień adresata w danych koperty w Gmailu
 • Oznacz jako phishing w Gmailu
 • Oznacz w Gmailu jako spam
 • Zmodyfikuj nagłówki w Gmailu
 • Zmień trasę w Gmailu
 • Zmodyfikuj temat w Gmailu
 • Kwarantanna Gmaila
 • Odrzuć dostawę e-maila w Gmailu
 • Przywróć Gmaila
 • Wyślij do Odebranych w Gmailu
 • Przenieś do kosza w Gmailu
 • Usuń użytkownika
 • Zresetuj hasło użytkownika
 • Przywróć użytkownika
 • Zawieś użytkownika
Adres IP klienta, który wywołał regułę
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adres IP klienta, który wywołał regułę.
Adres e-mail użytkownika, który wywołał regułę
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adres e-mail użytkownika, który wywołał regułę.
Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Zdarzenia w dzienniku użytkownika

Warunek    
Nazwa użytkownika, u którego występuje problem
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika, u którego występuje problem.

Uwaga:

 • Filtra Nazwa użytkownika, u którego występuje problem używaj tylko podczas wyszukiwania działań systemowych podjętych na koncie użytkownika.
 • Uwzględnij w wyszukiwaniu filtr Użytkownik, aby ustawić filtr dla konta użytkownika, którego dotyczy problem.
Typy testów
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Kod zapasowy – użytkownik jest proszony o podanie zapasowego kodu weryfikacyjnego
 • Google Authenticator – użytkownik jest proszony o wpisanie hasła jednorazowego z aplikacji do uwierzytelniania
 • Potwierdzenie od Google
 • Weryfikacja tożsamości przy użyciu telefonu – użytkownik jest proszony o podanie numeru telefonu, a następnie wpisuje kod wysłany na ten telefon
 • Weryfikacja tożsamości przy użyciu wcześniej zarejestrowanego telefonu
 • Wewnętrzna weryfikacja dwuetapowa
 • Wiedza o identyfikatorze pracownika – użytkownik potwierdza znajomość identyfikatora pracownika
 • Wiedza o wcześniej zarejestrowanym adresie e-mail – użytkownik potwierdza znajomość wstępnie zarejestrowanego adresu e-mail
 • Wiedza o wcześniej zarejestrowanym telefonie – użytkownik potwierdza znajomość wstępnie zarejestrowanego numeru telefonu
 • Lokalizacja logowania – użytkownik loguje się ze swojej normalnej lokalizacji logowania
 • Brak
 • Hasło jednorazowe offline – użytkownik wpisuje kod hasła jednorazowego otrzymany w ustawieniach na telefonie z Androidem
 • Inne
 • Klucz bezpieczeństwa – użytkownik przechodzi kryptograficzny test zabezpieczający obejmujący użycie klucza bezpieczeństwa
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data. 
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Domena
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz nazwę domeny w polu Domena.
Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Udane logowanie
 • Nieudane logowanie
 • Test zabezpieczający logowanie
 • Wylogowanie
 • Zmiana hasła
 • Hasło zostało zresetowane
 • Rejestracja w weryfikacji dwuetapowej
 • Wyrejestrowanie z weryfikacji dwuetapowej
 • Zmiana informacji o odzyskiwaniu
 • Generowanie kodu zapasowego
Adres IP
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz adres IP w polu Adres IP.
Jest drugim składnikiem
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Wzbudza podejrzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Czas zalogowania
 • Przed
 • Po

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Przed
 • Po
Typ logowania
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Exchange
 • Hasło Google
 • Ponowne uwierzytelnienie
 • SAML
 • Nieznany
Użytkownik
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik.

Uwaga:

 • Uwzględnij w wyszukiwaniu filtr Użytkownik, aby ustawić filtr dla konta użytkownika, którego dotyczy problem.
 • Filtra Nazwa użytkownika, u którego występuje problem używaj tylko podczas wyszukiwania działań systemowych podjętych na koncie użytkownika.
Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Użytkownicy

Warunek    
E-mail
 • Równe
 • Różne od

Wpisz poprawny adres e-mail w polu E-mail.

Uwaga: ten adres może być zgodny z podstawowym adresem e-mail lub innymi adresami e-mail użytkownika.

Imię
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Imię.

Nazwisko
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Nazwisko.

Ostatnie logowanie
 • Przed
 • Po

Wpisz datę w polu Data
Użyj tego formatu:
RRRR-MM-DDTgg:mm:ss

Superadministrator
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Administrator delegowany
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Rejestracja w systemie weryfikacji dwuetapowej
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Weryfikacja dwuetapowa wymuszona w organizacji
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Identyfikator zawieszenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Zmiana hasła podczas logowania
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Skonfigurowana skrzynka pocztowa
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Zdarzenia z dziennika Chrome

Warunek    
Wersja przeglądarki
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Wersja przeglądarki.

Jest to używana wersja przeglądarki – wyświetlana na przykład po wpisaniu chrome://version w pasku adresu przeglądarki Chrome.

Hash treści
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Hash treści.

Jest to identyfikator SHA256 treści.

Nazwa treści
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Nazwa treści.

Jest to nazwa treści – na przykład nazwa pliku.

Rozmiar treści
 • Równa się
 • Mniejsze niż lub równe
 • Większe niż lub równe

Wpisz wartość w polu Rozmiar treści.

Jest to rozmiar przenoszonej treści (w bajtach).

Typ treści
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Typ treści.

Jest to typ MIME (multipurpose internet mail extensions type) treści, które zostały przeniesione – na przykład text lub html.

Data
 • Przed
 • Po

Wpisz wartość daty i godziny.

Jest to data i godzina wystąpienia zdarzenia. Zwykle jest ona przechowywana z sygnaturą czasową w UTC, ale wyświetlana zgodnie z czasem lokalnym.

Identyfikator urządzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Identyfikator urządzenia.

Identyfikator urządzenia to unikalny identyfikator urządzenia.

Nazwa urządzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Nazwa urządzenia.

Nazwa urządzenia to nazwa urządzenia lub nazwa hosta urządzenia.

Platforma urządzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Platforma urządzenia.

Platforma urządzenia to nazwa platformy systemu operacyjnego i jej wersja, na przykład Windows 10 lub Mac OS X 10.14.6.

Użytkownik urządzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik urządzenia.

Jest to nazwa użytkownika zalogowanego na urządzeniu.

Domena
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Domena.

Jest to część adresu URL z nazwą domeny – na przykład solarmora.com.

Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedno z tych zdarzeń:

 • Treść nieprzeskanowana – istnieje wiele powodów nieprzeskanowania pliku. Na przykład: plik może być chroniony hasłem lub za duży; skanowanie DLP nie powiodło się; nie udało się przeskanować w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania; typ pliku jest nieobsługiwany przez mechanizm skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.
 • Przeniesienie złośliwego oprogramowania – materiały przeniesione przez użytkownika są uznawane za złośliwe, niebezpieczne lub niechciane.
 • Zmiana hasła – użytkownik zresetował hasło.
 • Ponowne używanie haseł – użytkownik wpisał hasło w adresie URL spoza listy dozwolonych adresów URL firmowych stron logowania. Dzieje się tak, jeśli jest to adres URL służący do wyłudzania informacji lub gdy użytkownik próbuje zalogować się za pomocą hasła firmowego w nieuwierzytelnionej witrynie.
 • Przeniesienie danych poufnych – reguły ochrony danych uznały treści przesłane, pobrane lub wklejone przez użytkownika za zawierające dane poufne. Nazwy reguł, które spowodowały wyświetlenie ostrzeżenia, są przechowywane w polu „Przyczyna uruchomienia reguł” opisanym poniżej.
 • Odwiedzenie niebezpiecznej strony – adres URL odwiedzony przez użytkownika jest uważany za wprowadzający w błąd lub szkodliwy. Przyczyną może być błąd SSL, złośliwe oprogramowanie, inżynieria społeczna lub niechciane oprogramowanie.
Przyczyna wystąpienia zdarzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Przyczyna wystąpienia zdarzenia.

Oto przykłady przyczyn wystąpienia zdarzenia:

 • Przeniesienie danych poufnych – lista reguł ochrony danych, które wywołały ostrzeżenie. Jeśli zostanie uruchomionych wiele reguł, ich nazwy będą rozdzielone przecinkami.
 • Przeniesienie złośliwego oprogramowania – lista przyczyn, dla których treści zostały uznane za szkodliwe.
 • Odwiedzenie niebezpiecznej strony – lista przyczyn, dla których dana strona nie powinna być odwiedzana.
 • Treść nieprzeskanowana – lista przyczyn, dla których treść nie została przeskanowana.
 • Ponowne używanie haseł – przyczyna, dla której zostaje wykryte ponowne używanie haseł.
Wynik zdarzenia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Dozwolone
 • Zablokowane
 • Pominięto
 • Ostrzeżono

Wynika to z wystąpienia zdarzenia na podstawie skonfigurowanych zasad i reguł.

Użytkownik profilu
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik profilu.

Jest to profil przeglądarki Chrome bieżącego użytkownika.

Typ aktywatora
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Pobrano plik
 • Przesłano plik
 • Nie określono
 • Przesłano treści internetowe

Jest to działanie użytkownika, które wywołało zdarzenie.

Użytkownik, który wywołał regułę
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wywołał regułę.

Jest to nazwa użytkownika powiązanego ze zdarzeniem, na przykład nazwa użytkownika, u którego wystąpiło zdarzenie ponownego użycia hasła, lub nazwa użytkownika, którego hasło zostało zresetowane.

URL
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu URL.

Jest to adres URL treści.

Klient użytkownika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Klient użytkownika.

Jest to ciąg znaków klienta użytkownika przeglądarki używanej do uzyskiwania dostępu do treści, na przykład:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4140.0 Safari/537.36
 

Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Przeglądarki Chrome

Warunek    
Identyfikator przeglądarki
 • Zawiera

Wpisz wartość w polu Identyfikator przeglądarki.

Wersja Chrome
 • Zawiera

Wpisz wartość w polu Wersja Chrome.

Identyfikator urządzenia
 • Zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator urządzenia.
Nazwa urządzenia
 • Zawiera
Wpisz wartość w polu Nazwa urządzenia.
Wersja systemu operacyjnego urządzenia
 • Równe

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Linux
 • Mac
 • Windows
Typ urządzenia
 • Równe

Wpisz wartość w polu Typ urządzenia.

Użytkownik komputera
 • Równe
Wpisz wartość w polu Użytkownik komputera.
Czas rejestracji
 • Przed
 • Po
Wpisz wartość w polu Data.

Zdarzenia z dziennika Kalendarza

Warunek    
Poziom dostępu
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Edytor
 • Wolny/zajęty
 • Brak
 • Właściciel
 • Odczyt
 • Root
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność (adres e-mail użytkownika).

Rodzaj interfejsu API
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Android
 • CalDAV API
 • Wydarzenia z Gmaila
 • EWS API
 • GData API
 • ICS
 • Aplikacja na iOS
 • REST API V3
 • Nieznany
 • Internetowy
Identyfikator kalendarza
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator kalendarza.
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz wartość w polu Data.

Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zmiana poziomów dostępu do kalendarza
 • Zmiana kraju kalendarza
 • Utworzenie kalendarza
 • Usunięcie kalendarza
 • Zmiana opisu kalendarza
 • Zmiana lokalizacji kalendarza
 • Zmiana strefy czasowej kalendarza
 • Zmiana nazwy kalendarza
 • Utworzenie wydarzenia
 • Usunięcie wydarzenia
 • Dodanie gościa do wydarzenia
 • Automatyczna odpowiedź gościa wydarzenia
 • Usunięcie gościa z wydarzenia
 • Zmiana odpowiedzi gościa na wydarzenie
 • Zmiana wydarzenia
 • Usunięcie wydarzenia z kosza
 • Przywrócenie wydarzenia
 • Zmiana godziny rozpoczęcia wydarzenia
 • Zmiana nazwy wydarzenia
 • Wywołanie powiadomienia
 • Utworzenie subskrypcji
 • Usunięcie subskrypcji
 • Udało się sprawdzić dostępność kalendarza Exchange w Google
 • Udało się sprawdzić dostępność kalendarza Google w Exchange
 • Udało się sprawdzić dostępność zasobu Exchange
 • Udało się wyszukać listę zasobów Exchange
 • Nie udało się sprawdzić dostępności kalendarza Exchange w Google
 • Nie udało się sprawdzić dostępności kalendarza Google w Exchange
 • Nie udało się sprawdzić dostępności zasobu Exchange
 • Nie udało się wyszukać listy zasobów Exchange
Czas zakończenia wydarzenia
 • Przed
 • Po
Wpisz wartość w polu Czas zakończenia wydarzenia.
Identyfikator wydarzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator wydarzenia.
Czas rozpoczęcia wydarzenia
 • Przed
 • Po
Wpisz wartość w polu Czas rozpoczęcia wydarzenia.
Nazwa wydarzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nazwa wydarzenia.
Stan odpowiedzi gościa
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zaakceptowane
 • Odrzucone
 • Usunięte
 • Oznaczone jako spam
 • Może
 • Bez zaproszenia
 • Bez odpowiedzi
 • Organizator
Kod błędu interakcji
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Kod błędu interakcji.
Adres IP
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adres IP.
Nowa wartość
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nowa wartość.
Identyfikator wiadomości z powiadomieniem
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator wiadomości z powiadomieniem.
Metoda powiadamiania
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Alert
 • Domyślne
 • E-mail
 • SMS
Typ powiadomienia
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Dostęp do kalendarza przyznany
 • Prośba o dostęp do kalendarza
 • Wydarzenie anulowane
 • Wydarzenie zmienione
 • Plan dnia
 • E-mail do gości wysłany
 • Zmiana własności wydarzenia
 • Przypomnienie o wydarzeniu
 • Odpowiedź dotycząca wydarzenia
 • Nowe wydarzenie
Stara nazwa wydarzenia
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Stara nazwa wydarzenia.
Jednostka organizacyjna
 • Równe
Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
Identyfikator kalendarza organizatora
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator kalendarza organizatora.
URL zdalnego serwera Exchange
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu URL zdalnego serwera Exchange.
Koniec żądanego okresu
 • Przed
 • Po
Wpisz wartość w polu Koniec żądanego okresu.
Początek żądanego okresu
 • Przed
 • Po
Wpisz wartość w polu Początek żądanego okresu.
Identyfikator kalendarza subskrybenta
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator kalendarza subskrybenta.
Użytkownik docelowy
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Użytkownik docelowy.
Klient użytkownika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Klient użytkownika.

Zdarzenia z dziennika Google Chat

Warunek    
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność (adres e-mail użytkownika).

Identyfikator załącznika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Identyfikator załącznika.

Nazwa załącznika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nazwa załącznika.
URL załącznika
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu URL załącznika.
Data
 • Przed
 • Po

Wpisz wartość w polu daty.

Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Załącznik pobrany
 • Przesłanie załącznika
 • Rozpoczęcie czatu
 • Wysłanie zaproszenia
 • Zmodyfikowanie wiadomości
 • Wiadomość wysłana
 • Utworzenie pokoju
 • Dodanie uczestnika do pokoju
 • Usunięcie uczestnika z pokoju
Pokój zewnętrzny
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Fałsz
 • Prawda
 • Nieznany
Identyfikator wiadomości
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator wiadomości.
Jednostka organizacyjna
 • Równe
Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
Odbiorca
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Odbiorca.
Ustawienie historii pokoju
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Tymczasowe
 • Trwałe
Identyfikator pokoju
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator pokoju.
Nazwa pokoju
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nazwa pokoju.

Zdarzenia z dziennika Grup dyskusyjnych

Warunek    
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność

Data
 • Przed
 • Po

Wpisz wartość w polu daty.

Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zaakceptowanie zaproszenia
 • Dodanie ustawienia informacji
 • Dodanie użytkownika
 • Zezwolenie na publikowanie wszystkich wiadomości użytkownika
 • Zatwierdzenie prośby o dołączenie
 • Zablokowanie użytkownika przy użyciu moderacji
 • Zmiana list ACL
 • Zmiana ustawień podstawowych
 • Zmiana ustawienia tożsamości
 • Zmiana ustawienia informacji
 • Zmiana ustawienia ograniczeń dla nowych członków
 • Zmiana ustawienia publikowania odpowiedzi
 • Zmiana ustawienia moderowania spamu
 • Zmiana ustawienia tematu
 • Utworzenie grupy
 • Usunięcie grupy
 • Zaproszenie użytkownika
 • Dołączenie
 • Zmoderowanie wiadomości
 • Ponowne zaproszenie użytkownika
 • Odrzucenie prośby o dołączenie
 • Usunięcie ustawienia informacji
 • Usunięcie użytkownika
 • Prośba o dołączenie
 • Unieważnienie zaproszenia
Adres e-mail grupy
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Adres e-mail grupy.

Ustawienia uprawnień grupy
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Może dodawać członków
 • Może dodawać odwołania
 • Może zatwierdzać członków
 • Może zatwierdzać wiadomości
 • Może przypisywać tematy
 • Może załączać pliki
 • Może dodawać wiarygodne odpowiedzi
 • Może blokować użytkowników
 • Może zmieniać tagi i kategorie
 • Może kontaktować się z właścicielem
 • Może usuwać dowolne posty
 • Może usuwać tematy
 • Może edytować alerty forum
 • Może edytować posty innych osób
 • Może edytować własne posty
 • Może wpisywać tagi o dowolnej postaci
 • Może mieć własne zdjęcie
 • Może ukrywać posty będące nadużyciem
 • Może zapraszać członków
 • Może dołączać do grup
 • Może blokować tematy
 • Może oznaczać duplikaty
 • Może oznaczać ulubioną odpowiedź we własnych tematach
 • Może oznaczać ulubioną odpowiedź w tematach innych osób
 • Może oznaczać tematy jako niewymagające odpowiedzi
 • Może przypinać tematy
 • Może dodawać oznaczenie „Ja też”
 • Może modyfikować członków
 • Może modyfikować role
 • Może przenosić poszczególne wiadomości
 • Może przenosić tematy do grupy
 • Może przenosić tematy poza grupę
 • Może publikować tematy
 • Może publikować ogłoszenia
 • Może publikować w imieniu grupy
 • Może publikować moderowane tematy
 • Może publikować tekst sformatowany
 • Może odpowiadać autorowi
 • Może odpowiadać na automatycznie zamknięte tematy
 • Może wysyłać wiadomości prywatne
 • Może podejmować tematy
 • Może anulować przypisanie tematów
 • Może anulować oznaczenie posta jako ulubionej odpowiedzi
 • Może używać szablonów odpowiedzi
 • Może wyświetlać adresy e-mail członków
 • Może wyświetlać członków
 • Może wyświetlać tematy
Wartość ustawienia informacyjnego
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Wartość ustawienia informacyjnego.
Identyfikator wiadomości
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator wiadomości.
Moderowanie wiadomości
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zatwierdzona
 • Odrzucona
Nowa wartość
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nowa wartość.
Stara wartość
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Stara wartość.
Jednostka organizacyjna
 • Równe
Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Rola

 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Menedżer
 • Członek
 • Właściciel
Ustawienie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Zezwalaj na dołączanie użytkowników zewnętrznych
 • Zezwalaj na publikowanie przez e-maile
 • Zezwalaj na publikowanie w internecie
 • Dozwolone typy tematów
 • Archiwizuj wiadomości
 • Autorzy otrzymują powiadomienia o odesłaniu
 • Kategorie włączone
 • Niestandardowa stopka
 • Niestandardowy adres zwrotny
 • Domyślny typ tematu
 • Nazwy wyświetlane są unikalne
 • Adres e-mail grupy
 • Język grupy
 • Nazwa grupy
 • Jak postępować z potencjalnym spamem
 • Załączaj niestandardową stopkę
 • Załączaj URL grupy w stopce e-maili
 • Umieść tę grupę w katalogu
 • Maksymalny rozmiar wiadomości
 • Nowy członek może publikować tematy
 • Nowi członkowie mogą publikować moderowane tematy
 • Powiadamiaj autorów o odrzuceniu ich wiadomości przez moderatorów
 • Wymagane formy tożsamości
 • Prefiks tematu
 • Ukryj separator stopki w e-mailach
 • Tagi włączone
 • Gdzie mają być wysyłane odpowiedzi
Stan
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Niepowodzenie
 • Zakończone powodzeniem
Użytkownik docelowy lub grupa docelowa
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Użytkownik docelowy lub grupa docelowa.

Zdarzenia z dziennika Meet

Warunek    
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność.

Nazwa użytkownika, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Nazwa użytkownika, który wykonał czynność.

Rodzaj użytkownika, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Adres e-mail
 • Identyfikator urządzenia do Google Meet
 • Numer telefonu
Identyfikator wydarzenia z kalendarza
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Identyfikator wydarzenia z kalendarza.

Ocena połączenia
 • Równa się
 • Mniejsze niż lub równe
 • Większe niż lub równe

Wpisz wartość w polu Ocena połączenia.

Miasto
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Miasto.
Typ klienta
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Android
 • Chromebase
 • Chromebox
 • Punkt końcowy dołączający za pomocą systemu innej firmy
 • iOS
 • Jamboard
 • Inny typ urządzenia
 • Przychodzące połączenie PSTN
 • Wychodzące połączenie PSTN
 • Przeglądarka internetowa
Identyfikator konferencji
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator konferencji.
Kraj
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Kraj (dwuznakowy kod ISO).
Data
 • Przed
 • Po
Wpisz wartość w polu daty.
Czas trwania
 • Równa się
 • Mniejsze niż lub równe
 • Większe niż lub równe
Wpisz wartość w polu Czas trwania.

Identyfikator punktu końcowego

 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator punktu końcowego.
Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Opuszczenie spotkania przez punkt końcowy
 • Obejrzenie transmisji na żywo
Adres IP
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adres IP.
Identyfikator strony wyświetlania transmisji na żywo
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator strony wyświetlania transmisji na żywo.
Identyfikator spotkania
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator spotkania.
Jednostka organizacyjna
 • Równe
Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
E-mail organizatora
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu E-mail organizatora.
Uczestnik spoza organizacji
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Prawda
 • Fałsz
Typ usługi
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Klasyczna wersja Hangouts
 • Hangouts Meet
 • Inne

 

Zdarzenia z dziennika Voice

Warunek    
Użytkownik, który wykonał czynność
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Użytkownik, który wykonał czynność (adres e-mail użytkownika).

Numer odbierającego
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Numer odbierającego.

Numer dzwoniącego
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Numer dzwoniącego.

Koszt
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu Koszt.

Data
 • Przed
 • Po

Wpisz wartość w polu daty.

Identyfikator telefonu stacjonarnego
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator telefonu stacjonarnego.
Model telefonu stacjonarnego
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Model telefonu stacjonarnego.
Czas trwania
 • Równa się
 • Mniejsze niż lub równe
 • Większe niż lub równe
Wpisz wartość w polu Czas trwania.
Zdarzenie
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Usunięcie automatycznej sekretarki
 • Opublikowanie automatycznej sekretarki
 • Nawiązanie połączenia
 • Nawiązanie połączenia (Meet)
 • Odebranie połączenia
 • Odebranie połączenia (automatyczna sekretarka)
 • Odebranie połączenia (Meet)
 • Odebranie połączenia (grupa kontaktowa)
 • Przekazanie połączenia
 • Przekazane połączenie (automatyczna sekretarka)
 • Przekazane połączenie (grupa kontaktowa)
 • Wyrejestrowanie telefonu stacjonarnego
 • Udostępnienie telefonu stacjonarnego
 • Brak adresata poczty głosowej (automatyczna sekretarka)
 • Brak adresata poczty głosowej (grupa kontaktowa)
 • Przypisanie numeru
 • Przypisanie numeru (automatyczna sekretarka)
 • Przypisanie numeru (telefon stacjonarny)
 • Przypisanie numeru (grupa kontaktowa)
 • Anulowanie przypisania numeru
 • Anulowanie przypisania numeru (automatyczna sekretarka)
 • Anulowanie przypisania numeru (telefon stacjonarny)
 • Anulowanie przypisania numeru (grupa kontaktowa)
 • Usunięcie grupy kontaktowej
 • Zmodyfikowanie grupy kontaktowej
 • Odebranie SMS-a
 • Wysłanie SMS-a
 • Nieudane przekierowanie do użytkownika (automatyczna sekretarka)
 • Nieudane przekierowanie do użytkownika (grupa kontaktowa)
 • Przypisanie użytkownika (telefon stacjonarny)
 • Anulowanie przypisania użytkownika (telefon stacjonarny)
 • Nieudane dostarczenie poczty głosowej (automatyczna sekretarka)
 • Nieudane dostarczenie poczty głosowej (grupa kontaktowa)
 • Nieudane przekierowanie poczty głosowej (automatyczna sekretarka)
 • Nieudane przekierowanie poczty głosowej (grupa kontaktowa)
 • Odebranie poczty głosowej (automatyczna sekretarka)
 • Odebranie poczty głosowej (grupa kontaktowa)
Identyfikator spotkania w Google Meet
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Identyfikator spotkania w Google Meet.
Jest rozmową grupową
 • Równe
 • Różne od

Wybierz jedną z tych opcji:

 • Fałsz
 • Prawda
 • Nie określono
Nowy adres
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nowy adres.
Jednostka organizacyjna
 • Równe

Wybierz jednostkę organizacyjną z listy.

Numer telefonu
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera

Wpisz wartość w polu numeru telefonu.

Identyfikator usługi
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu identyfikatora usługi.
Nazwa usługi
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Nazwa usługi.
Użytkownik docelowy lub grupa docelowa
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Użytkownik docelowy lub grupa docelowa.
Adresat poczty głosowej
 • Równe
 • Różne od
 • Zawiera
 • Nie zawiera
Wpisz wartość w polu Adresat poczty głosowej.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem