Analizowanie informacji o użytkowniku na podstawie różnych źródeł danych

Po przeszukaniu jednego źródła danych – takiego jak zdarzenia z dziennika Gmaila, które pozwalają na przykład znaleźć i usunąć złośliwego e-maila – możesz chcieć zbadać dane konkretnego użytkownika na podstawie przestawionych wyników oraz informacji uzyskanych z innego źródła danych. Jeśli na przykład chcesz się dowiedzieć, jak udostępniane są pliki powiązane z tym użytkownikiem, przeszukaj zdarzenia z dziennika Dysku

Może to być konieczne, gdy na przykład ktoś włamie się na konto użytkownika i zacznie wysyłać z niego złośliwe e-maile. Możesz wtedy zbadać inne działania na Dysku wykonywane przy użyciu tego konta użytkownika.

Aby przeanalizować informacje o użytkowniku na podstawie różnych źródeł danych:

  1. Przeprowadź wyszukiwanie, korzystając z instrukcji podanych w artykule Znajdowanie i usuwanie złośliwych e-maili.
  2. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania najedź kursorem na nazwę użytkownika w kolumnie Nadawca (np. użytkownik@example.com).
  3. Najedź kursorem na element w wynikach wyszukiwania i kliknij przycisk przestawiania, by otworzyć opcje menu.
  4. Kliknij Zdarzenia z dziennika Dysku > Użytkownik, który wykonał czynność.
    Pojawi się nowa strona wyszukiwania ze źródłem danych ustawionym na Zdarzenia z dziennika Dysku i warunkiem zawierającym tego użytkownika.
  5. W razie potrzeby kliknij DODAJ WARUNEK, by dodać kolejne kryteria wyszukiwania. 
  6. Kliknij SZUKAJ.
  7. Wyeksportuj wyświetlone wyniki wyszukiwania.

Uwaga: możesz też przestawić wyniki względem całej kolumny w wynikach wyszukiwania. Aby to zrobić, najedź kursorem na nazwę kolumny, a następnie wybierz opcję z menu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem