Wyłączanie zarządzania urządzeniami mobilnymi w organizacji

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać kontem do pracy na urządzeniu mobilnym, przejdź do tego artykułu.

Jeśli nie chcesz zarządzać urządzeniami mobilnymi, możesz wyłączyć funkcję zarządzania. Dzięki osobnemu ustawieniu możesz też uniemożliwić użytkownikom synchronizowanie danych służbowych z urządzeniami mobilnymi.

Jeśli chcesz wyłączyć wymagania dotyczące haseł na urządzeniach mobilnych, nie rezygnując z zarządzania nimi, przejdź do tego artykułu.

Informacje o skutkach wyłączenia zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli wyłączysz zarządzanie urządzeniami mobilnymi i uniemożliwisz urządzeniom synchronizowanie danych służbowych:

 • Użytkownicy nie będą mogli logować się w aplikacjach na urządzeniach mobilnych za pomocą kont do pracy. Nadal będą mogli logować się w internetowych wersjach Gmaila i innych usług przy użyciu przeglądarki.

Jeśli wyłączysz zarządzanie urządzeniami mobilnymi, ale zezwolisz urządzeniom na synchronizowanie danych służbowych:

 • Nie będziesz mieć możliwości usuwania danych służbowych ze zgubionych lub skradzionych urządzeń.
 • Nie będziesz mieć możliwości stosowania zasad ani zarządzania urządzeniami w konsoli administracyjnej Google.
 • Urządzenia, które były wcześniej zarządzane, będą nadal wyświetlane w konsoli administracyjnej.
 • (Tylko w G Suite) Nowe urządzenia będą wyświetlane tylko wtedy, gdy będą synchronizować dane przez Google Sync.
 • Jeśli Zatwierdzanie urządzeń jest włączone, sprawdź i zatwierdź urządzenia, zanim uzyskają dostęp do danych służbowych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrola nad dostępem do danych firmowych.
 • Jeśli wykryjemy podejrzaną próbę logowania, nie będziemy mogli poprosić użytkowników o zweryfikowanie swojej tożsamości na zarządzanym urządzeniu mobilnym. Będziemy jednak mogli skorzystać z innych testów zabezpieczających logowanie na urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Weryfikowanie tożsamości użytkownika przy użyciu dodatkowych zabezpieczeń.

Wyłączanie zarządzania (niezalecane)

Możesz wyłączyć zarządzanie wszystkimi urządzeniami mobilnymi w organizacji lub tylko poszczególnymi typami urządzeń. Jeśli wyłączysz funkcję zarządzania, zalecamy uniemożliwienie urządzeniom synchronizowania danych służbowych.

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij KonfiguracjaZarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 6. Wybierz opcję:
  • Aby wyłączyć zarządzanie wszystkimi urządzeniami mobilnymi, ustaw przełącznik Włącz Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w pozycji wyłączonej Wyłącz.
  • Aby wyłączyć zarządzanie tylko dla poszczególnych typów urządzeń, wybierz Niestandardowe. Następnie wybierz Niezarządzane przy typach urządzeń, którymi nie chcesz zarządzać.
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
 8. (Zalecane) Zablokuj urządzeniom możliwość synchronizowania danych służbowych.

Uniemożliwianie urządzeniom synchronizowania danych służbowych

Możesz uniemożliwić synchronizowanie danych służbowych wszystkim urządzeniom mobilnym w organizacji lub tylko poszczególnym typom urządzeń lub poszczególnym jednostkom organizacyjnym. 

Zanim zaczniesz: aby zastosować ustawienie do określonych użytkowników, dodaj ich konta do jednostki organizacyjnej.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.
 3. Po lewej kliknij Ustawieniaa potemUstawienia zaawansowane.
 4. Kliknij Dostęp do danych.
 5. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W przeciwnym razie wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną.
 6. Odznacz pola obok urządzeń, którym chcesz zablokować możliwość synchronizowania danych służbowych:
  • Aby uniemożliwić synchronizowanie danych służbowych urządzeniom z Androidem, kliknij Synchronizacja z Androidem i odznacz pole. 
  • Aby uniemożliwić synchronizowanie danych służbowych urządzeniom z Apple ® iOS ®, kliknij Synchronizacja z iOS i odznacz pole. 
  • (Tylko w G Suite) Aby uniemożliwić synchronizowanie danych służbowych urządzeniom z Google Sync (np. Microsoft® Windows Phone®, iOS i BlackBerry®), kliknij Google Sync i odznacz pole Zezwalaj na synchronizowanie danych firmowych przez ActiveSync .
 7. Kliknij Zapisz. Jeśli została skonfigurowana podrzędna jednostka organizacyjna, może pojawić się opcja Odziedzicz lub Zastąp dotycząca ustawień nadrzędnej jednostki organizacyjnej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?