Wyłączanie zarządzania urządzeniami mobilnymi

Jeśli nie chcesz zarządzać urządzeniami mobilnymi, możesz wyłączyć funkcję zarządzania. Możesz też uniemożliwić synchronizowanie danych firmowych z urządzeniami mobilnymi.

Jeśli wyłączysz funkcję zarządzania, ale zezwolisz na synchronizowanie danych firmowych z urządzeniami:

 • Nie będziesz mieć możliwości usunięcia firmowych danych ze zgubionego lub skradzionego urządzenia.
 • Nie będziesz mieć możliwości stosowania zasad ani zarządzania urządzeniami w konsoli administracyjnej Google.
 • Urządzenia, które były wcześniej zarządzane, będą nadal wyświetlane w konsoli administracyjnej.
 • (Tylko w G Suite) Nowe urządzenia będą wyświetlane tylko wtedy, gdy będą synchronizować dane przez Google Sync.
 • Jeśli wykryjemy podejrzaną próbę logowania, nie będziemy mogli poprosić użytkowników o zweryfikowanie swojej tożsamości na zarządzanym urządzeniu mobilnym. Będziemy jednak mogli skorzystać z innych testów zabezpieczających logowanie na urządzeniu mobilnym. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Weryfikowanie tożsamości użytkownika przy użyciu testu zabezpieczającego logowanie.

Wyłączanie zarządzania (niezalecane)

Możesz wyłączyć zarządzanie urządzeniami mobilnymi dla wszystkich urządzeń mobilnych w organizacji lub tylko dla poszczególnych typów urządzeń. Jeśli wyłączysz funkcję zarządzania, zalecamy uniemożliwienie urządzeniom synchronizowania danych firmowych. 

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 5. (Opcjonalnie) Po lewej stronie wybierz organizację.
 6. Wybierz opcję:
  • Aby wyłączyć zarządzanie dla wszystkich urządzeń mobilnych, ustaw przełącznik Włącz Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w pozycji wyłączonej Wyłącz.
  • Aby wyłączyć zarządzanie tylko dla poszczególnych typów urządzeń, wybierz Niestandardowe. Następnie przy typach urządzeń, którymi nie chcesz zarządzać, wybierz Niezarządzane.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. (Zalecane) Zablokuj urządzeniom możliwość synchronizowania danych firmowych.

Uniemożliwianie urządzeniom synchronizowania danych firmowych

Możesz zablokować możliwość synchronizowania danych firmowych wszystkim urządzeniom mobilnym w organizacji lub tylko poszczególnym typom urządzeń. 

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Urządzenia.

  Jeśli nie widzisz opcji Urządzenia, kliknij Więcej ustawień u dołu strony.

 3. Po lewej stronie kliknij Konfiguracja.
 4. Kliknij Synchronizacja na urządzeniach mobilnych.
 5. Odznacz pola obok urządzeń, którym chcesz zablokować możliwość synchronizowania danych służbowych:
  • Aby uniemożliwić urządzeniom z Androidem synchronizowanie firmowych danych, odznacz pole Synchronizacja z Androidem
  • Aby uniemożliwić urządzeniom z Apple® iOS® synchronizowanie firmowych danych, odznacz pole Synchronizacja z iOS
  • (Tylko w G Suite) Aby uniemożliwić urządzeniom z Google Sync (np. Microsoft® Windows Phone®, iOS, BlackBerry®) synchronizowanie firmowych danych, odznacz pole Google Sync.
 6. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?