Ustawianie długości sesji dla usług Google

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Plus; Enterprise; Education Fundamentals i Plus; G Suite Business. Porównanie wersji

Jako administrator możesz określić, jak długo użytkownicy mają mieć dostęp do usług Google (takich jak Gmail w przeglądarce) bez konieczności ponownego logowania się na konto. Na przykład w przypadku użytkowników pracujących zdalnie lub z niezaufanych lokalizacji możesz chcieć ograniczyć czas, przez który tacy użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do poufnych zasobów, skracając czas trwania sesji internetowej. Jeśli użytkownicy będą chcieli nadal uzyskiwać dostęp do zasobu po zakończeniu sesji, zostaną poproszeni o ponowne zalogowanie się i rozpoczęcie nowej sesji.

Sposób działania tych ustawień na urządzeniach mobilnych zależy od konkretnego urządzenia i aplikacji (patrz sekcja Uwagi poniżej). Domyślna długość sesji internetowej dla usług Google wynosi 14 dni.

Uwagi

Czas i sposób logowania się użytkowników

 • Gdy sesja internetowa użytkownika wygasa, wyświetla się strona Potwierdź, że to Ty i musi on zalogować się ponownie.
 • Jeśli zmienisz długość sesji, użytkownicy będą musieli się wylogować i zalogować ponownie, aby ustawienia zaczęły obowiązywać.
 • Użytkownicy mogą nie wylogowywać się przez pewien czas. Jeśli chcesz, aby zalogowali się ponownie wcześniej, możesz zresetować pliki cookie logowania użytkowników. Konto każdego użytkownika musi zostać zresetowane indywidualnie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Blokowanie dostępu do usługi Google na utraconym urządzeniu.
 • Jeśli ustawisz sesję tak, że nigdy nie wygasa, użytkownicy nigdy nie będą musieli się logować ponownie.
 • Jeśli chcesz, aby niektórzy użytkownicy musieli logować się częściej niż inni, umieść ich w innych jednostkach organizacyjnych. Następnie zastosuj w tych jednostkach inne długości sesji. Dzięki temu wybrani użytkownicy nie będą musieli przerywać swojej pracy, aby się zalogować, jeśli nie jest to konieczne.
 • Możesz też wymusić logowanie się na konta użytkowników za pomocą weryfikacji dwuetapowej. Aby zweryfikować zaufane urządzenia, możesz poprosić użytkowników o dotknięcie swoich kluczy bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje znajdziesz w temacie Weryfikacja dwuetapowa.
 • Jeśli spotkanie w Google Meet rozpocznie się w ciągu 2 godzin od zaplanowanego wygaśnięcia sesji, użytkownik będzie musiał zalogować się ponownie przed rozpoczęciem spotkania. Pomoże to uniknąć przerw w trakcie spotkania.

Urządzenia mobilne

 • Nie możesz skonfigurować długości sesji dla natywnych aplikacji mobilnych, takich jak Gmail czy Kalendarz Google, na urządzeniach z Androidem lub Apple iOS.

Przeglądarka Chrome:

 • Ustawienia długości sesji w przeglądarce Chrome na urządzeniach z Androidem oraz iOS można stosować tylko wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany, te ustawienia nie obowiązują. Możesz jednak normalnie zastosować takie ustawienia w innych przeglądarkach mobilnych, na przykład Apple Safari czy Mozilla Firefox.

Zewnętrzni dostawcy tożsamości

 • Jeśli używasz zewnętrznego dostawcy tożsamości, takiego jak Okta czy Ping, i ustawiasz długość sesji internetowej dla swoich użytkowników, ustaw parametr długości sesji dostawcy tożsamości na wygaśnięcie przed zakończeniem sesji Google. Dzięki temu Twoi użytkownicy zostaną zmuszeni do ponownego zalogowania się. Jeśli sesja zewnętrznego dostawcy tożsamości będzie nadal ważna po wygaśnięciu sesji Google, sesja Google może zostać odnowiona automatycznie bez ponownego logowania się przez użytkownika.
 • Szczegółowe instrukcje związane z ustawianiem długości sesji u określonego dostawcy tożsamości znajdziesz w udostępnionej przez niego dokumentacji.

Ustawianie czasów trwania sesji

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Zabezpieczenia a potem Kontrola sesji Google.

  Jeśli na stronie głównej nie widzisz linku Zabezpieczenia, kliknij Więcej ustawień u dołu.

 3. Po lewej wybierz jednostkę organizacyjną, w której chcesz ustawić długość sesji.
  Aby ustawienia obejmowały wszystkich użytkowników, wybierz jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. Jeśli chcesz zastosować tę zmianę na określonych kontach użytkowników, wybierz zawierającą je jednostkę organizacyjną. Początkowo organizacja dziedziczy ustawienia z organizacji nadrzędnej.
 4. W sekcji Kontrola sesji w obszarze Czas trwania sesji internetowej wybierz czas, po którym użytkownik będzie musiał się zalogować ponownie.
 5. Kliknij Zastąp, aby to ustawienie się nie zmieniało, nawet jeśli ustawienie nadrzędne zostanie zmodyfikowane.
 6. Jeśli stan jednostki organizacyjnej to Zastąpione, wybierz jedną z tych opcji:
  • Odziedzicz – powoduje, że ustawienie jest przywracane do tej samej wartości co ustawienie nadrzędne.
  • Zapisz – powoduje, że ustawienie zostanie zachowane, nawet jeśli ustawienie nadrzędne ulegnie zmianie.Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem