Informacje o narzędziu do analizy zagrożeń

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Jeśli jesteś superadministratorem, możesz korzystać z narzędzia do analizy zagrożeń, by identyfikować i grupować problemy związane z bezpieczeństwem oraz prywatnością w swojej domenie, a także je rozwiązywać.

Na przykład możesz:

  • przeglądać dane dotyczące urządzeń;
  • korzystać z danych z dziennika urządzenia do wyświetlania przejrzystego widoku urządzeń i aplikacji używanych do uzyskiwania dostępu do danych;
  • korzystać z danych wiadomości w Gmailu, w tym treści e-maili; 
  • korzystać z danych z dziennika Gmaila, aby wyszukiwać i usuwać złośliwe e-maile, oznaczać je jako spam lub wiadomości wyłudzające informacje albo wysyłać je do skrzynek odbiorczych użytkowników;
  • wyświetlać wyniki wyszukiwania z listą zawieszonych kont użytkowników;
  • korzystać z danych z dziennika Dysku, aby między innymi analizować udostępnianie plików w organizacji, sprawdzać informacje o tworzeniu i usuwaniu dokumentów oraz kontrolować dostęp do dokumentów.

Zapytania uruchomione przez administratorów i działania podjęte przez nich w narzędziu do analizy zagrożeń można sprawdzić w dzienniku kontrolnym administratora (aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kontrola administratora nad Centrum bezpieczeństwa).

Uwaga: aby korzystać z narzędzia do analizy zagrożeń, delegowani administratorzy muszą mieć przypisaną licencję na wersję Enterprise. Niektóre funkcje narzędzia do analizy zagrożeń (na przykład dane związane z Gmailem i Dyskiem) nie są dostępne w Cloud Identity Premium.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem