Cihazları bulmak için arama operatörlerini kullanma

Cihazları ararken, arama sonuçlarının kapsamını daraltmak için arama terimlerine çeşitli arama operatörleri ekleyebilirsiniz. Aramada operatör kullanmak için, Ortak ölçütleri kullanarak cihaz arama bölümünde özetlenen arama prosedürünü inceleyin. 

Genel bir arama yapmak için bazı arama terimlerini arama operatörü olmadan kullanabilirsiniz. Örneğin, seri numarasını serial: operatörüyle veya bu operatör olmadan arayabilirsiniz. Sonuçlar benzer olacaktır.

Arama operatörlerini kullanırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

  • Operatörden hemen sonra her zaman iki nokta üst üste (:) işareti ekleyin.
  • Operatörle değer arasında boşluk olmadığından da emin olun (örneğin, status:pending).
  • Tarih ve saati aşağıdaki tabloda gösterilen biçimleri kullanarak girin: 
Biçim Aramalar Örnek aramalar
datetime Tam olarak belirtilen tarihte veya saatte 2016-03-23
2016-04-26T14:23:05
datetime..datetime Belirtilen tarih veya saat aralığında (belirtilenler de dahil) 2016-03-23..2011-04-26
datetime.. Belirtilen tarih veya saatte ya da bu tarihten veya saatten sonra 2016-04-26T14:23:05..
..datetime Belirtilen tarih veya saatte ya da bu tarihten veya saatten önce ..2016-04-26T14:23:05

Arama operatörleri

Şirkete ait cihazlar için arama operatörleri
Söz dizimi Şunu arar Örnek aramalar Global arama
serial:dize Cihazın seri numarası serial:015d3fb66e241807 Evet
status:durum Belirtilen temel hazırlık durumunda olan cihazlar

Desteklenen değerler:

  • approved
  • not_in_use
  • blocked
Hayır
sync:zaman_aralığı Son politika senkronizasyonu, verilen zaman aralığında olan cihazlar
 
sync:2017-03-23
sync:2017-03-23..2017-04-05
Hayır
type:dize Cihazın türü type:android Hayır
Kişisel cihaz arama operatörleri
Söz dizimi Şunu arar Örnek aramalar Global arama Yönetim türü
apps:uygulama Uygulama denetlemesi açıksa kullanıcıların Android cihazlarındaki uygulamalar (Android ayarları sayfası > Genel ayarlar'a bakın) apps:Calendar
apps:com.android.mms
apps:4.0.4-253145
Hayır Gelişmiş
bootloader:dize Android cihazlardaki Bootloader sürümü bootloader:BHZ11e Hayır Gelişmiş
brand:dize Marka adı
 
brand:google Evet Gelişmiş
build_number:dize Yapı numarası build_number:6.7.2_EDEM-18 Hayır Gelişmiş
carrier:dize Belirtilen cihazın mobil operatör adı carrier:Airtel Hayır Gelişmiş
compromised_status:dize Güvenliği ihlal edilmiş cihaz durumu compromised_status:compromised compromised_status:uncompromised compromised_status:undetected Hayır Gelişmiş
default_language:dize Cihazdaki dil ayarları default_language:Türkçe Hayır Gelişmiş
email:adres E-posta adresi (kelime öbeği olarak) email:gulsah@example.com adresi gulsah.ozdemir@example.com ve gulsah.bilgili@example.org adresleriyle eşleşir Evet Temel ve gelişmiş
encryption_status:dize Bir Android cihazın şifreleme durumu encryption_status:encrypted
encryption_status:not_encrypted
encryption_status:unsupported
Hayır Gelişmiş
hardware:dize Bir Android cihazın donanımı hardware:bullhead Evet Gelişmiş
hid:dize Donanım Kimliği hid:A0000292789YD Evet Gelişmiş
id:dize Bu cihazı mobil cihaz yönetimi için tanımlayan alfasayısal dize (rakamlar ve alfabetik karakterlerle). id:12345ABCDEFXYZ Evet Gelişmiş
imei:dize Cihazın Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği (IMEI) numarası imei:353020051574987 Evet Gelişmiş
kernel_version:dize Çekirdek sürümü kernel_version:3.1.10-g1e42d16 Hayır Gelişmiş
mac_address:dize Cihazın Wi-Fi MAC adresi mac_address:30:85:a9:59:d5:ed Evet Gelişmiş
management_type:dize Belirtilen yönetim türü tarafından yönetilen cihazlar. management_type:advanced
management_type:basic
Hayır Temel ve gelişmiş
manufacturer:dize Android cihaz üreticisi manufacturer:LGE Evet Gelişmiş
meid:dize Cihazın Mobil Ekipman Kimliği (MEID) (Yalnızca Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA) cihazları içindir) meid:A0954742789012 Evet Gelişmiş
model:ad Cihaz modelinin adı model:nexus s Evet Gelişmiş
name:kelimeler Kullanıcı adlarında geçen kelimeler name:melis araması, Melis Özdemir ile eşleşir, ancak Melisa Tekin ile eşleşmez
name:Melis Özdemir araması, Melis Özdemir ve Melis Özdemir Yalçın ile eşleşir, ancak Melisa Özdemir veya Melis Tekerleme Şampiyonu Özdemir ile eşleşmez
Evet Gelişmiş
os:ad Mobil işletim sisteminin adı os:Android
os:ios 9
Evet Gelişmiş
password_status:
boolean
Android 6.0+ cihazın şifre durumu password_status:on
password_status:off 
 
Hayır Gelişmiş
privilege​:dize İş profili kurulu olan Android cihazlar privilege:device_owner olarak tanımlanan cihazlar, şirkete ait cihazlardır ve şirketi cihaz sahibi olarak kabul edecek şekilde yapılandırılmışlardır
privilege:profile_owner olarak tanımlanan cihazlar, yönetilen iş profilleriyle yapılandırılmış kişisel kullanıcı cihazları olup bu profiller kullanıcının kişisel alanından ayrı tutulmuştur
privilege:device_admin olarak tanımlanan cihazlar, kendi kişisel alanları içinde yönetilen hesaplarla yapılandırılmış kişisel kullanıcı cihazlarıdır
Hayır Temel ve gelişmiş
register:zaman_aralığı Belirtilen zaman aralığında kaydedilen cihazlar register:2017-03-23
register:2017-04-05T13:42:00
Hayır Gelişmiş
security_patch_level:tarih Android 6.0 Marshmallow ve sonraki sürümlere sahip cihazlar için en son işletim sistemi güvenlik güncellemesi security_patch_level:2017-08-05 security_patch_level:2017-08-05..
2017-09-05
Hayır Gelişmiş
serial:dize Cihaz seri numarası serial:015d3fb66e241807 Evet Gelişmiş
status:durum Belirtilen G Suite temel hazırlık durumunda olan cihazlar

status:pending
status:approved
status:account_wiped

(Desteklenen değerler: account_wiped, 
account_wiping, approved, blocked, pending, unprovisioned, wiped, wiping) 

Hayır Temel ve gelişmiş
sync:zaman_aralığı Son politika senkronizasyonu, verilen zaman aralığında olan cihazlar sync:2017-03-23
sync:2017-03-23..2017-04-05T13:42:00
Hayır Temel ve gelişmiş
type:dize Cihazın türü type:android
type:googlesync
type:ios
Hayır Temel ve gelişmiş
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?