Wyświetlanie zarządzanych urządzeń mobilnych użytkownika

Możesz wyświetlić listę osobistych urządzeń poszczególnych użytkowników, które są zarządzane w Twojej organizacji. W ten sposób możesz uzyskać informacje o urządzeniach, na przykład datę ostatniej synchronizacji firmowych danych. 

Wskazówka: jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich urządzeń używanych w organizacji, w tym urządzeń należących do firmy, zobacz Wyświetlanie urządzeń mobilnych i zarządzanie nimi.

Zanim zaczniesz

Możesz wyświetlać tylko te urządzenia osobiste, które są zarządzane w Twojej organizacji. Aby móc zarządzać urządzeniami, musisz włączyć funkcję zarządzania urządzeniami mobilnymi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Wyświetlanie zarządzanego urządzenia osobistego

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź konto użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Na stronie szczegółów konta użytkownika kliknij Zarządzane urządzenia, aby zobaczyć listę urządzeń użytkownika.

  Wskazuje link Zarządzane urządzenia
   
 6. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę .

Sortowanie urządzeń

Na górze listy urządzeń możesz kliknąć odpowiedni nagłówek, aby posortować urządzenia według tych informacji:  

 • Numer seryjny – niepowtarzalny numer identyfikacyjny powiązany z urządzeniem użytkownika;
 • Model – model urządzenia, na przykład Nexus 9; 
 • System operacyjny – wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, na przykład Android 7.1.1;
 • Ostatnia synchronizacja – data ostatniej synchronizacji z Zarządzaniem urządzeniami mobilnymi w Google. 

Pobieranie listy urządzeń

Możesz pobrać plik CSV (z wartościami rozdzielanymi przecinkami) zawierający listę wszystkich urządzeń użytkownika. 

 1. W prawym górnym rogu listy urządzeń kliknij Pobierz wszystko.
  Uwaga: przycisk Pobierz wszystko jest dostępny tylko wtedy, gdy żadne urządzenie nie jest zaznaczone. 
 2. Kliknij Pobierz.
 3. Pobieranie zostanie dodane do listy zadań. Jeśli lista nie otworzy się automatycznie, obok paska wyszukiwania u góry kliknij Zadania Tasks.

  Gdzie można kliknąć Zadania
   
 4. (Opcjonalnie) Jeśli użytkownik ma wiele urządzeń, pobieranie pliku może trochę potrwać. Aby zamknąć listę zadań i wrócić do niej później, kliknij Zadania Tasks. Możesz monitorować postęp pobierania, aż zostanie ukończony. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Sprawdzanie stanu dużych zadań.
 5. Na stronie Twoje zadania w sekcji Trwające kliknij Pobierz plik CSV.
 6. Otwórz plik CSV w aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Arkusze Google.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?