ลงทะเบียน DPO หรือตัวแทนในสหภาพยุโรปที่ดูแลงานด้าน GDPR

หากกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป (EU) กำหนดให้องค์กรของคุณแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ตัวแทนในสหภาพยุโรป หรือทั้งสองอย่าง โปรดลงทะเบียนรายละเอียดในคอนโซลการดูแลระบบ 

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบขั้นสูงสำหรับงานนี้

ลงทะเบียนตัวแทน

  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

    ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

  2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่โปรไฟล์บริษัท แล้ว กฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
    หากต้องการดูข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมที่ด้านล่าง

  3. กรอกข้อมูลติดต่อตามที่ GDPR กำหนดไว้สำหรับองค์กรของคุณในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของคุณหรือรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนในสหภาพยุโรป
  4. คลิกบันทึก

ข้อมูล DPO และตัวแทนในสหภาพยุโรป

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) คือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (หากมี) ให้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR ซึ่งระบุเกณฑ์และเงื่อนไขให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
  • ตัวแทนในสหภาพยุโรปคือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (หากมี) ให้เป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งไม่ได้มีสำนักงานจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) ในเรื่องภาระหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร