Registrera dataskyddsombud eller EU-representant för GDPR

Om din organisation, enligt EU:s databeskrivningsförordning (GDPR), är skyldig att utse antingen ett dataskyddsombud, en EU-representant eller båda, registrerar du uppgifterna i Googles administratörskonsol. 

Registrera representanterna

Du måste vara inloggad som avancerad administratör för den här uppgiften.

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Kontoinställningar följt av Juridiska regler och efterlevnad från administratörskonsolens startsida.

  3. Under Uppgifter om dataskyddsombud eller Uppgifter om EU-representant anger du nödvändiga kontaktuppgifter för organisationen enligt GDPR.
  4. Klicka på Spara.

Om dataskyddsombud och EU-representant

  • Ett dataskyddsombud är den person som, där det är tillämpligt, ska garantera efterlevnad av villkoren i den allmänna dataskyddsförordningen, som definierar de kriterier och villkor under vilka en dataskyddsansvarig ska utses.
  • En EU-representant är den person som, där det är tillämpligt, ska representera kunder utanför EU med avseende på deras åtaganden enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Se även

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt