DPO of EU-vertegenwoordiger registreren voor de AVG

Als uw organisatie volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU) is vereist om een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), een EU-vertegenwoordiger of beide aan te wijzen, moet u de gegevens van deze personen registreren in de Google-beheerdersconsole. 

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Uw vertegenwoordigers registreren

  1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

    Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

  2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Accountinstellingenand thenJuridisch en compliance.

  3. Voer onder Details van de functionaris voor gegevensbescherming of Details van EU-vertegenwoordiger de contactgegevens in die zijn vereist voor uw organisatie volgens de GDPR.
  4. Klik op Opslaan.

Over de DPO en EU-vertegenwoordiger

  • Een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) is de persoon die (waar van toepassing) zorgt dat de vereisten van de AVG worden nageleefd. In de AVG staan de criteria en voorwaarden waaronder een functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen.
  • Een EU-vertegenwoordiger is de persoon die (waar van toepassing) klanten vertegenwoordigt die niet zijn gevestigd in de EU met betrekking tot hun verplichtingen volgens de AVG.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen