Monitorowanie stanu ustawień Grup dyskusyjnych

Strona Poziom bezpieczeństwa
Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Enterprise; Education Plus.  Porównanie wersji

Na stronie Poziom bezpieczeństwa możesz monitorować konfigurację ustawienia Tworzenie grup i członkostwo.

Tworzenie grup i członkostwo

Możesz ustawić opcje udostępniania w Grupach dyskusyjnych Google obowiązujące w Twoich domenach przez włączenie lub wyłączenie publicznego dostępu i zezwolenie użytkownikom na tworzenie grup lub zablokowanie tej możliwości. 

Więcej informacji znajdziesz w poniższej tabeli.

Ustawienie Tworzenie grup i członkostwo
Stan

Określa, czy opcja udostępniania Grup dyskusyjnych jest ustawiona w Twoich domenach w taki sposób, aby dostęp do Grup dyskusyjnych był w trybie prywatnym i aby tylko administratorzy domeny mogli tworzyć grupy

Rekomendacja

Możesz włączyć publiczny dostęp do Grup dyskusyjnych i zezwolić użytkownikom w organizacji na tworzenie grup. Pamiętaj jednak, że może to zwiększyć ryzyko wycieku danych.

Jak skonfigurować te ustawienia

W konsoli administracyjnej Google kliknij Aplikacjea potemGoogle Workspacea potemGrupy dyskusyjne Google dla Firma potemUstawienia udostępniania.

Więcej informacji i instrukcje znajdziesz w artykule Konfigurowanie opcji udostępniania w Grupach dyskusyjnych Google dla Firm.

Uwaga: nawet jeśli poziom dostępu do Grup dyskusyjnych jest ustawiony na prywatny, członkowie grup mogą otrzymywać e-maile od osób spoza domeny. Aby zmniejszyć ryzyko podszywania się pod użytkowników, wyłudzania informacji i ataków na ważne osoby w organizacji, możesz wyłączyć przychodzącą pocztę e-mail spoza domeny. Takie wiadomości będą wtedy umieszczane w kolejce moderacji, gdzie właściciel grupy może je zatwierdzić. Odznacz opcję Właściciele grup mogą zezwalać na odbieranie poczty e-mail przychodzącej spoza organizacji (więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie opcji udostępniania w Grupach dyskusyjnych Google dla Firm).

Wpływ na użytkowników

Użytkownicy nie mogą tworzyć grup (tylko administratorzy domeny mają takie uprawnienia). Dostęp do takich grup mają tylko użytkownicy w domenie. Pamiętaj, że zmiany ustawień nie są stosowane „wstecz”. Oznacza to, że na przykład osoby spoza domeny należące do grupy nie zostaną z niej usunięte, gdy poziom dostępu do niej zostanie ustawiony na prywatny.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem